Michał St. de Zieleśkiewicz: Wisia Szymborska, zabić księży Kurii Krakowskiej


Komunistyczne władze PRL na rozkaz Bolesława Bieruta,osoby o nieznanym pochodzeniu, człowieka. który w Polsce zajmował najwyższe stanowiska od I sekretarza bolszewickich partii do których dodawano słowo Polska, przez prezydenta , premiera w uzgodnieniu z NKWD-Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR – Народный комиссариат внутренних дел – [Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł] i jej wiceszefem generałem Iwanem Sierowem przewodniczącym Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego KGB uzgodniono, że jedną z dróg wymazania Polski z mapy Europy jest likwidacja Polskiego Kościoła.

W Polsce bezpośrednią wykonawczynią rozkazów generała Iwana Sierowa i Bolesława Bieruta była dyrektor V Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Żydówka, pułkownik Julia Brystiger z domu Prajs,

Jeżeli uznamy, że największymi mordercami w dziejach Świata byli Józef Stalin, półanalfabeta, Adolf Hitler, człowiek, który nie uzyskał matury, to Julia Brystiger uzyskała doktorat z filozofii na Sorbonie na koszt Kominternu, Коммунистический Интернационал,
Julia Brystygier, jest uważana za jedną z największych sadystek. Aby była ciekawiej była modelką Picassa. Jej wyrafinowane tortury, jeszcze dziś budzą grozę. Była jedynym człowiekiem w systemie stalinowskiego systemu, która najprawdopodobniej przedstawiła Stalinowi projekt zamordowania Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego.

Dzięki polskim zakonnicom dożyła starości w klasztorze w Laskach pod zmienionym nazwiskiem. Te informacje dedykuje kłamcy historycznemu niejakiemu Grossowi, Żydowi, nienawidzącemu Polski i Polaków.

Przed pisaniem o procesie księży Kurii Krakowskiej, muszę postawić tylko retoryczne pytanie, jaką rolę w likwidacji polskiego Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego odegrał PAX i jego ludzie. Pytam tych członków PAX, którzy żyją, czy PAX, który powstał w Polsce z inicjatywy zastępcy Szefa NKWD Ławrientija Berii, Iwana Sierowa, spełniał rolę konia trojańskiego.

Żyjącym członkiem PAX, był Tadeusz Mazowiecki.

Musimy pamiętać, że w trakcie zakładania PAX-u uczestniczył Józef Cyrankiewicz, pierwotnie Szpilman, człowiek, który przekazywał władzom hitlerowskich Niemiec nazwiska Polaków, członków Ruchu Oporu, Armii Krajowej.

Pułkownik Luna Bristygierowa, dyrektor V Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zamierzała zniszczyć „Polski Kościół” wymordować księży zachowując *zakonnyj wid i tołk*.

Przeciw polskim księżom wytaczano procesy pokazowe sfingowane przez NKWD,Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, przez wymiar sprawiedliwości całkowicie podległy rozkazom z Moskwy, za pośrednictwem generała Iwana Sierowa.

W latach 1952/1953 przystąpiono do decydującego uderzenia. Za kratami znalazło się około tysiąca kapłanów, nie wyłączając prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Przed wojskowym sądem rejonowym w Krakowie, bolszewicy wytoczyli pokazowy proces 4 księżom i trzem osobom cywilnym.

Proces toczył się w sprinterskim tempie od 21 stycznia do 26 stycznia 1953 roku. Odbywał się jako proces pokazowy wrogów ludu w hali fabrycznej Zakładów im. Szadkowskiego, później kino „Związkowiec” W sali zebrano aktywistów partii, organizacji młodzieżowych. Kręcono film pokazowy ” „Dokumenty zdrady”. Celem procesu miało być skompromitowanie Kościoła. Kurii Krakowskiej, arcybiskupów i biskupów. Oskarżeni księża i osoby cywilne były podejrzewane o kontakty i działalność na rzecz Stanów Zjednoczonych. Tych samych Stanów Zjednoczonych, których kapitał żydowski z Wall Street, sfinansował rewolucję lutową w Rosji. Obalenie caratu, oraz rewolucję bolszewicką.

Śledztwo nadzorował dyrektor departamentu śledczego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego, pułkownik Józef Różański. Żyd, prawdziwe nazwisko. Józef Goldberg,sadysta. Oficer NKWD. Brat Jerzego Borejszy.

Bozprawą kierował sędzia pułkownik, Mieczysław Widaj, wychrzta, Żyd ,Wojskowy Sąd Rejonowy. Widaj, człowiek, który wydał ponad sto wyroków śmierci na polskich bohaterów.
oraz:
Roman Waląg,
Bazyli Mielnik.

Oskarżał, generał Stanisław Zarako-Zarakowski vel Stanisław Zarakowski, naczelny prokurator wojskowy. Oskarżał również Biskupa Czesława Kaczmarka

Na karę śmierci skazano w dniu 27 stycznia księży:

księdza Józefa Lelito, pseudonim „Szymon” wikarego w Rabce Zdroju. Kapelana Narodowej Organizacji Wojskowej.
Księdza Michała Kowalika,
Księdza Edwarda Hahlice

Na długoletnie wiezienia:

ks. Franciszka Szymonka, z Rabki na dożywocie.
ks. Modesta Wita Brzyckiego, notariusza Kurii metropolitalnej 15 lat więzienia.
ks. Jana Pochopienia,notariusza Kurii metropolitalnej na 8 lat więzienia.
Stefanię Rospond,z Kongregacji Żywego Różańca Dziewcząt, na 6 lat więzienia.

W dniu 8 lutego 1953 roku 53 członków związku literatów polskich napisało rezolucję do komunistycznych władz PRL, że w pełni popierają wyroki sądowe, wyroki kary śmierci.
Oto oni:
Karol Bunsch, Jan Błoński, Władysław Dobrowolski, Kornel Filipowicz, Andrzej Kijowski, Jalu Kurek, Władysław Machejek, W. Maciąg, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Julian Przyboś, T. Sliwiak, Maciej Słomczyński *Joe Alex*,  Wisława Szymborska, Żydówka. Olgierd Terlecki, H. Vogler, Adam Włodek, K. Barnaś, Wł. Błachut, J. Bober, Wł. Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziński, B. M. Długoszewski, Ludwik Flaszen, J. A. Frasik, Z. Groń, Leszek Herdegen, B. Husarski, J. Janowski, J. Jaźwiec, R. Kłyś, W. Krzemiński, J. Kurczab, T, Kwiatkowski, J. Lowell, J. Łabuz, H. Markiewicz, Bruno Miecugow, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Stefan Otwinowski, A. Polewka, M. Promiński, E. Rączkowski, E. Sicińska, St. Skoneczny, A. Świrszczyńska, K. Szpalski, Jan Wiktor, Jerzy Zagórski, Marian Załucki, Witold Zechenter, A. Zuzmierowski, K. Żejmo

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego
8 lutego 1953

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.

Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej

2011-01-17-Komorowski-szymborska-fot-blogmedia24.plWisława Szymborska, piewczyni komunizmu, stalinizmu, Józefa Stalina, została odznaczona orderem Orła Białego przez Bronisława Komorowskiego. Wielu Polaków tę decyzję przyjęło z niesmakiem, znając twórczość Wisławy Szymborskiej.

Wielu Bohaterów walk o niepodległość nigdy żadnego odznaczenia nie otrzymało

Oto niektóre wiersze Szymborskiej, za które dostanie nagrodę Nobla i Order Orła Białego

„Pod sztandarem rewolucji wzmocnić warty
wzmocnić warty u wszystkich bram”.

„Oto Partia – ludzkości wzrok
Oto Partia siła ludów i sumienie?
Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie”.

„Pytania brzmią ostro,
ale tak właśnie trzeba
bo wybrałeś życie komunisty
i przyszłość czeka
twoich zwycięstw”.

„Partia. Należeć do niej.
Z nią działać. Z nią marzyć. Z nią w planach nieulękłych.
Z nią w trosce bezsennej. Wierz mi to najpiękniejsze
co się może zdarzyć”.

„Gdy się wdarli na te schody marmurowe,
kołowały światła złoceń jak w lichtarzach,
dygotały ściany płowe, stropy płowe
i warczało echo kroków w korytarzach.
Stary świecie oto przyszła noc zapłaty.
Gdzie się kryjesz przed wyklętym, który powstał
(…)
Więc zapadaj się jak w topiel w głąb zwierciadła
jazdo moru, jazdo głodu, pańska jazdo
z każdą chwilą podobniejsza do widziadła
Kawalerio kapitału, na dno, na dno”.

W oparciu o wiele publikacji doktora Stanisława Krajskiego.

Napiszę oddzielny esej o życiu i twórczości Wisi Szymborskiej, która po prostu się skudliła

mz.

Michał St. de Zieleśkiewicz

Zrodlo: BLOGMEDIA24.PL, Michał St. de Zieleśkiewicz – blog, 26.01.2012

 

 

POLISH CLUB ONLINE, 2012.01.26

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci