Mocniejszy: Antydemokratyczny reżim w Polsce przeciw społeczeństwu


Referendum w Mielnie powiało znad morza wiatrem prawdy i odsłoniło dyktatorskie oblicze oligarchii rządzącej między Bałtykiem a Tatrami. Reakcja trzymających centralną władzę na zwycięstwo społeczeństwa w pierwszej demokratycznej bitwie atomowej pokazała, ile jest warte bajanie o poszanowaniu demokracji przez przedstawicieli Narodu na najwyższych urzędowych stołkach nad Wisłą. Media państwowe w programach informacyjnych ogłosiły, że referendum jest ważne, ale nie dla rządu!

Oto co przeczytała spikerka Panoramy w jej dzisiejszym wydaniu o 16:00:

“Mieszkańcy gminy Mielno mówią zdecydowane nie elektrowni atomowej. Referendum nie ma mocy wiążącej dla rządu, ale wiceminister gospodarki przyznała, że decydując o lokalizacji elektrowni wynik referendum trzeba będzie uwzględnić. Żeby referendum było ważne musiało wziąć w nim udział 30% mieszkańców. Frekwencja w gminie wynosiła 57%. Przeciwko budowie elektrowni opowiedziała się miażdżąca większość 94% mieszkańców. Nie oznacza to jednak, że elektrownia na pewno tu nie powstanie. Dlatego mieszkańcy zapewniają, że są gotowi na dalszą walkę” (1).

Takie stanowisko władzy wykonawczej jest zamachem stanu przeciw najwyższej władzy Narodu zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ujawnieniem dyktatury rządu.

Społeczeństwo nie ustąpi “prowokatorom i szaleńcom” wynoszącym się ponad wolę większości, rewolucja demokratyczna właśnie się zaczyna i nieuchronnie zwycięży.

MORAŁ:

Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.

(Józef Cyrankiewicz)

__________

1) Panorama – 13.02.2012, 16:00.

2) Przemówienie radiowe Józefa Cyrankiewicza 29.06.1956.

 

Mocniejszy: Społeczeństwo wygrało atomowe referendum w Mielnie!

Już wiemy dlaczego wszelkie małe i wielkie kliki rządzące krajem nad Wisłą boją się prawdziwej demokracji i referendów. Mają czego lękać się, bo głos wolnych obywateli wysłałby ich wraz ze wszelkimi szemranymi interesami na śmietnik historii.

Warto zapamiętać wczorajszą datę: 12 lutego 2012 roku. Zapisze się w dziejach na równi ze zwycięskimi wydarzeniami przeszłości. To był dzień pierwszej bezkrwawej bitwy polskiej rewolucji demokratycznej.

Spośród 2378 głosujących mieszkańców gminy Mielno na pytanie

“Czy wyrażasz zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno”

2237 obywateli odpowiedziało NIE,

125 osób odpowiedziało TAK,

16 osób oddało głos nieważny.

W referendum wzięło udział 57% spośród 4171 uprawnionych do głosowania. Zatem referendum jest ważne i wiążące.

Wynik mieleńskiej bitwy społeczeństwa z oligarchią niech będzie natchnieniem dla obywateli innych gmin bezpośrednio zagrożonych energetyką nuklearną. Obywatele gminy Krokowa (tam jest Żarnowiec) i gminy Choczewo do dzieła!

Mieleńskie zwycięstwo demokracji pokazuje Polakom drogę do wygrywania z grupami trzymającymi władzę także w innych ważnych sprawach. Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie są potężną bronią obywateli przeciwko samowoli rządzących. Nauczmy się skutecznie z niej korzystać!

MORAŁ:

Jeszcze Polska nie zginęła!

Referendum-Gminne-Mielno-12022012-protokol-fot-mocniejszy     Referendum-Gminne-Mielno-12022012-protokol2-fot-mocniejszy      Referendum-Gminne-Mielno-12022012-protokol3-fot-mocniejszy

__________

Przypisy:

1) Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie Gminy Mielno zarządzonego na 12.02.2012 r., Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielno.

2) Referendum lokalne 2012, www.mielno.pl.

Przeczytaj także:

Mocniejszy
13.02.2012

Za: MOCNIEJSZY – blog – Prawda gorzka jak lekarstwo

 

POLISH CLUB ONLINE, 2012.02.16

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek