Lenin zawsze żywy! Kolejna ściema wokół kolebki.


plot-bolek-alek-2Odżywają duchy przeszłości. Na bramę Stoczni Gdańskiej ma powrócić jej pierwotna nazwa z okresu którego obśmiewanie najwidoczniej dobiega końca. Ruki po szwam, Lenin zawsze żywy!

Zdecydowano, że na bramie stoczni jak przed laty będzie wisiał wielki metalowy Order Sztandaru Pracy i napis “STOCZNIA GDAŃSKA IM. LENINA”.

I tak powoli dojdziemy do czasów szczęśliwości. Jeszcze tylko brakuje żeby w rytmie walca dopiąć wyrzucienia pomnika Ofiar Katynia z centum Warszawy, w zamian dając nieożałowną możliwość cieszenia się na nowo JÓZEFEM STALINEM przywracając ten historyczny napis na froncie Pałacu Kultury i Nauki. Pozostanie poszukać winnych, którzy do takiej dewastacji doprowadzili.

Wtaszczyć na powrót na plac Bankowy krwawego FELIKSA DZIERŻYŃSKIEGO i aby szkolne wycieczki nie gubiły się na jedynie słusznej drodze w poznawaniu stolicy, zamknąć Muzeum płk. Ryszarda Kuklińskiego, a pobliskiej tasie przywrócić wcześniej nadaną przez komunistyczne włądze nawę ALEJI GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO – WALTERA. Nie zapominając o Bierucie, Nowotce, Marchlweskim, pamiętając również wrażliwe serca na sprawy polskie Róży Luksemburg i Wandy Wasilewskiej.

Do tej historycznej odnowy należałoby również włączyć powrót Katowic do nazwy STALINOGRÓD, co przynajmniej tymczasowo ochłodziłoby rozpalone głowy tym mieszkańcom Śląska, którym spieszno do kolejnego Raichu.

Dorota Nieznalska, w czasie badań do swoiego projektu artystycznego i prowadzonymi badaniami losów historycznej bramy do stoczni gdańskiej ustaliła, że zniszczoną w sierpniu 1980 roku przez czołg Ludowego Wojska Polskiego bramę wymieniono na nową. Zainspirowane tym historycznym odkryciem pani naukowiec miejskie władze Gdańska niezwłocznie przystąpiły do działania. Niezależni kowale zrzeszeni w postslidarnościowych związkach zapewne już grzeją paleniska i przygotowują kowadła i młoty do wykucia zgodnie z fotografiami dokumentującymi naukowy dorobek pani Doroty liter: I-M-.- L-E-N-I-N-A.

Przeczytaj: Lenin powraca na bramę Stoczni Gdańskiej – PAP-Rzeczpospolita, 5.03.2012

Wg/PCO
2012.03.05

POLICH CLUB ONLINE, 2012.03.05

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek