Homilia wygłoszona przez ks. prałata Filipa Krause w bazylice św. Brygidy w Gdańsku podczas Mszy św., która rozpoczynała manifestację w obronie TV Trwam 18 marca 2012.


Ks-pralat-Krauze-Bazylika-sw-Brygigy-Gdansk-18032012-fot-Karolina-Hermann-wiarapomorza.plW związku z dyskryminacją Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz brak reakcji rządu na łamanie prawa przez konstytucyjny organ jakim jest KRRiT, w niedzielę 18 marca br. odbył się w Gdańsku Marsz protestacyjny z żądanime przyznania fundacji Lux Veritatis miejsca na cyfrowym multipleksie. Był to protest przeciwko łamaniu podstawowych praw obywatelskich i ograniczaniu wolności mediów oraz swobody przepływu informacji.

Marsz rozpoczął się Mszą św. o godz. 11.00 w Bazylice Św. Brygidy, po czym przeszed obok pomnika króla Jana III Sobieskiego aby dojść pod pomnik Poległych Stoczniowców – miejsca w którym Polacy upomniali się o prawa człowieka, wolność, godność i szacunek.         (za: brygida.gdansk.pl)

Msza w obronie TV Trwam

Poniżej fragment homilii ks. prałata Filipa Krause wygłoszonej podczas Mszy św. w intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 18 marca 2012 r. o godz. 11.00

(…) Gromadzimy się dziś w świątyni symbolicznej dla dziejów Polski i Kościoła. Bazylika Świętej Brygidy w Gdańsku była tym miejscem, w którym nie tylko wierzący, ale również poszukujący daru wiary schodzili się wspólnie, by śpiewać “Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. To tutaj i w tylu innych świątyniach pokolenia narodzone w mrokach PRL-u odkryway, że Kościół jest wielkim orędownikiem najszlachetniej rozumianej wolności. Wolności zrzeszania się i zgromadzeń, wolności słowa i sumienia, w końcu także wolności politycznej i gospodarczej.

Nasi Rodzice i Dziadkowie odkrywali prawdę o wolności zakorzenionej w orędziu Ewangelii, przychodząc tutaj, widząc zaangażowanie kapłanów i odwagę, rodzącą się z prostej, żywej wiary ludzi świeckich. Odwagę Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odwagę Księży Henryka Jankowskiego, Hilarego Jastaka i tylu innych. W końcu także cichą, pośród licznych przeciwności i upokorzeń, pracę na rzecz Robotników i Ludzi Morza, podejmowaną przez Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka. Swoim zawołaniem biskupim uczynił on słowa “Cooperators simus Veritatis” – “Współpracownikami Prawdy jesteśmy”.

Współpraca Kościoła okazała się czytelną osnową polskiego życia społecznego. Dzięki niej ani zaborcom, ani okupantom nie udało się zredukować Narodu do masy bezwolnych indywiduów. To właśnie religijna wiara wyrażona w życiu wspólnoty Kościoła podtrzymała tę unikalną możność wolnego zrzeszania się, słowa wolnego od założeń marksistowsko-leninowskiej linii ideologicznej, sumienia wolnego od partyjnych nacisków. I nie jest to jakieś wyliczanie zaprzeszłych, przebrzmiałych zasług, czy też wyuczona nostalgia za chlubną przeszłością. Kościół bowiem pozostał sobą, niezmiennie gotowy głosić Boga bogatego w Miłosierdzie, Boga którego zbawienie dotyczy każdego człowieka, wspólnoty Kościoła, Narodu i świata całego. Boga, który jest jednocześnie źródłem wszelkiej prawdy i prawego sumienia. (…)

Zrodlo: brygida.gdansk.pl

Całą homilie ks. prałata Filipa Krause można wysłuchać lub przeczytać na stronie Parafii p.w. Św. Brygidy w Gdańsku > > > tutaj

wg/PCO

POLISH CLUB ONLINE, 2012.03.19

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek