Agnieszka Piwar: Polonia dla Polaków


Hiszpania-Teneryfa-pomnik-Jan-Pawel-II-fundatro-USOPAL-Jan-Kobylanski-fot-A-PiwowarW dniach 14-21 kwietnia br. jako przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy gościłam na Teneryfie w Hiszpanii. Mój pobyt wiązał się z udziałem w uroczystości odsłonięcia pomnika Błogosławionego Jana Pawła II oraz uczestnictwem w Walnym Zebraniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ). Zaproszenie na inaugurację pomnika błogosławionego papieża z Polski – będącego darem Polonii dla katolików Wysp Kanaryjskich – otrzymałam od Biskupa Nivariense Bernardo Álvarez Afonso i Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego. Wrażenia po powrocie? Polonia, którą tam spotkałam jest niezwykle zatroskana o losy naszego Narodu, zaś jej działania przynoszą Polsce i Polakom więcej dobra, niż poczynania piastujących najwyższe stanowiska w państwie polityków.

Odsłonięcie pomnika Błogosławionego Jana Pawła II odbyło się 15 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w historycznym centrum La Laguna. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem kard. Santos Abril y Castelló z Watykanu. Po Eucharystii na placu Doctor Oliveira przed kościołem La Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción (Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia), który obecnie pełni funkcję katedry, nastąpiła inauguracja i poświęcenie monumentu. Dzieło przedstawia naturalnych rozmiarów postać Jana Pawła II, gdy błogosławi dziewczynkę i chłopca ubranych w typowy strój z Wysp Kanaryjskich.

Uroczystość zgromadziła wielu wybitnych gości, wśród których obok wyżej wymienionego dostojnika z Watykanu, biskupa miejsca i fundatora pomnika Jana Kobylańskiego byli: ks. Giuseppe Laterza, ks. Henryk Jagodziński, Burmistrz San Cristóbal de La Laguna Fernando Clavijo Batlle, wysocy urzędnicy Wysp Kanaryjskich oraz Zarząd Główny USOPAŁ, dostojnicy Kościoła Katolickiego w Polsce, prezesi i delegaci wielu organizacji polskich na świecie, profesorzy, przedstawiciele prasy oraz mieszkańcy La Laguna i okolic.

Pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce: w imieniu USOPAŁ – Prezes Jan Kobylański i Wiceprezes Andrzej Zabłocki, w imieniu Fundacji Jana Kobylańskiego – Rosalia Martinez i Walter Kobylański-Gibson, w imieniu Polaków – Prof. dr hab. Ryszard Bender i Senator RP Waldemar Kraska oraz w imieniu polskich mediów – Katarzyna Cegielska (Nasz Dziennik) i Włodzimierz Kuliński (Wirtualna Polonia). W krótkim przemówieniu Kobylański zaznaczył, że jest dla niego wielkim honorem uczestniczyć w tej uroczystości, jak i podkreślił, że jest to „hołd, który jest potwierdzeniem braterstwa i przyjaźni pomiędzy narodami i wiary, którą Błogosławiony Jan Paweł II umacniał niemal na całym świecie, gdzie pielgrzymował”.

W tym ważnym dniu miałam także zaszczyt uczestniczyć w przyjęciu, na które zostałam zaproszona przez Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego i Zarząd Główny. Cocktail był uznaniem dla biskupa Nivariense Bernardo Álvarez Afonso za Jego wsparcie, dzięki któremu możliwa była realizacja pomnika Błogosławionego Jana Pawła II i wyrazem wdzięczności za zaszczycenie swoją obecnością i uczestnictwem w tej historycznej uroczystości przez JE kard. Santos Abril y Castelló oraz JE Giuseppe Laterza, JE Henryka Jagodzińskiego, JE Stefano Sanchiricio i wszystkich zaproszonych gości na to specjalne wydarzenie.

Podczas przyjęcia zapytałam ordynariusza Teneryfy o jego odczucia związane z gestem Polonii. „To wielka duma dla diecezji i mieszkańców Wysp Kanaryjskich mieć pomnik Jana Pawła II w San Cristóbal de La Laguna” – przyznał bp Álvarez Afonso. Zauważył, że odtąd mieszkańcy tych stron będą mogli uczcić pamięć i zbliżyć się do papieża-Polaka, oddając mu hołd pod jego monumentem. „Pomnik ten przypomina nam, jak wielkim człowiekiem był beatyfikowany Jan Paweł II. Uświadamia nam przede wszystkim jego oddanie dla Kościoła, a w szczególności jego przesłanie do młodzieży” – zaznaczył hierarcha. Podkreślił też misjonarskiego ducha Ojca Świętego, który wzywał do szerzenia Ewangelii na całym świecie. Zdaniem bp. Álvareza, posąg papieża-Polaka przypomina także o jego cierpieniu – zarówno o prześladowaniach w czasach jego młodości, jak i wtedy, gdy pełnił funkcję głowy Kościoła.

Nazajutrz rozpoczęły się dwudniowe obrady (16-17 kwietnia) Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Południowej. W przemówieniu z okazji XVII Walnego Zebrania USOPAŁ Prezes Jan Kobylański podkreślił, że „myślą przewodnią tegorocznego Zebrania jest wzmocnienie współpracy ze wszystkimi organizacjami polskimi i katolickimi na emigracji oraz stworzenie z nimi trwałego kontaktu.” – Jest to naszym celem już od początku stworzenia USOPAŁ, od około 20 lat – przypomniał Kobylański.

Prezes i założyciel USOPAŁ zauważył, że wewnętrzna sytuacja w kraju nie jest taka, jakiej Naród oczekiwał i jaką miał nadzieję mieć po wyzwoleniu od ostatniej sześćdziesięcioletniej okupacji sowieckiej. Jego zdaniem przy obradach tzw. Okrągłego Stołu Naród Polski został oszukany, gdyż uczestniczyło w nim zbyt wielu antypolaków podzielających tę samą linię, która wiązała się z sowiecką okupacją. – Musimy uczynić z tego nasz „sztandar” i uświadomić Narodowi Polskiemu w kraju i na całym świecie, że chcemy mieć nasz kraj: polski, demokratyczny, broniący wspólnych interesów narodowych, ekonomicznych i socjalnych – podkreślił Kobylański.

W związku z powyższym uczestnicy XVII Walnego Zebrania USOPAŁ zaapelowali do wszystkich środowisk i organizacji polonijnych o zacieśnienie współpracy w obronie interesów Narodu Polskiego oraz przeciwstawienie nasilającym się w świecie, a także w kraju przejawom antypolonizmu. Zgromadzeni rozważyli także możliwość powołania komitetu założycielskiego Światowego Kongresu Polonii (ŚKP).

Warto podkreślić, że we wnioskach końcowych zażądano od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jak najszybszego przyznania koncesji dla TV TRWAM, umożliwiającej emisję programu za pośrednictwem multipleksu cyfrowego. Zdaniem uczestników Zebrania nieprzyznanie dotąd tej koncesji dla jedynej telewizji katolickiej w Polsce, jest przejawem dyskryminacji katolików w Ojczyźnie Błogosławionego Jana Pawła II oraz Polaków żyjących za granicą.

Nie sposób w jednym tekście przytoczyć wszystkich przemówień, dyskusji oraz wniosków. Podając kwintesencję chcę jedynie podkreślić, że podczas pobytu na Teneryfie miałam do czynienia z przedstawicielami Polonii, którzy choć mieszkają z dala od Ojczyzny, są o nią niezwykle zatroskani. Świadomość trudnej sytuacji, w jakiej od wielu lat znajduje się Polska, wskazanie na konieczność uświadomienia Narodu Polskiego o potrzebie zmian, które osiągnąć można jedynie natychmiastowym działaniem – to przesłanie, które za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia przekazuję od Polonii dla Polaków w kraju.

Agnieszka Piwar
przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy
23 kwietnia 2012

Za: Informacje USOPAL, 24.04.2012

Galerie zdjec: http://wirtualnapolonia.com/2012/04/24/agnieszka-piwar-polonia-dla-polakow/#more-18178

POLISH CLUB ONLINE, 2012.04.24

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek