Warszawa: Po premierze "Wyklętych​" Teatru Nie Teraz


Wykleci-TNT-plakatZa nami pokazy premierowe      spektaklu  „Wyklęci” w budynku więzienia na ul. Rakowieckiej w      Warszawie . Emocje związane z faktem, że to premiera, a jeszcze       bardziej z tym, gdzie się odbywała, jeszcze nie odeszły.      Zagraliśmy trzy razy (dwa dla publiczności zewnętrznej, raz dla      osadzonych). Prezentacje miały miejsce w sali dawnej kaplicy      więziennej, która także dzisiaj bywa miejscem Mszy św., a ponadto      służy do organizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych i      resocjalizacyjnych organizowanych przez  Areszt Śledczy Warszawa –      Mokotów. Po obu pokazach dla publiczności zaproszonej z zewnątrz,       dyrektor mokotowskiego Aresztu, ppłk Bogdan Kornatowski,      dziękując Teatrowi Nie Teraz za spektakl, przypominał, że zaledwie      kilka metrów stąd męczono i mordowano Żołnierzy Wyklętych, których      powinniśmy nazywać Niezłomnymi, bowiem ich postawa inaczej nie      może być nazwaną. 

Otrzymaliśmypodziękowania      i wyrazy uznania od wielu wzruszonych osób. Wyjątkową była      spontaniczna wobec publiczności niedzielnego pokazu  wypowiedź      byłego więźnia Rakowieckiej, Janusza Krasińskiego – znanego      pisarza i dramatopisarza. Jak sam podkreślił, wypowiadając się      przede wszystkim jako dramaturg, ale również były „mieszkaniec”      tego miejsca i członek Szarych Szeregów, stwierdził, że TNT      dokonał rzeczy, jak sądził, niemożliwej. W formie teatralnej      przywrócił bowiem klimat tamtych lat, pokazał niezwykle      wiarygodnie ludzi i ich najtrudniejsze wybory.

Natomiast      inny gość pokazu premierowego,  generał Paweł Nasiłowski, wyraził      uznanie dla teatru, a także podziękowania za przywracanie pamięci      tak ważnych i chwalebnych postaci naszej najnowszej historii.      Równie istotne, mówił generał, jest pokazywanie takich spektakli      osadzonym, co jest istotnym elementem resocjalizacji (w pokazie      dla osadzonych uczestniczyło około 80-ciu więźniów, przy czym      chętnych było kilkakrotnie więcej. Podobnie zresztą było z      frekwencją na spektaklach „zewnętrznych”).

Na      spokojne podsumowanie tych niezwykłych dni z „Wyklętymi”  przyjdzie jeszcze czas. Teraz chcielibyśmy przede wszystkim      podziękować tym wszystkim, dzięki którym najnowszy spektakl Teatru Nie Teraz oraz pokazy premierowe udało się zrealizować:

Aresztowi  Śledczemu Warszawa-Mokotów z      dyrekcją i wszystkimi funkcjonariuszami zaangażowanymi w nasz      pobyt na ich terenie. Ponadto osadzonym, którzy pomagali nam w      pracach technicznych przy montażu i demontażu spektaklu.;
Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w      Warszawie, a szczególnie pani Prezes Annie Lewak i panu      Wiceprezesowi Markowi Cieciurze. Także koordynującej organizację      widowni pani Iwonie Okrasko;
Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego      dyrektorowi, panu Tadeuszowi Skoczkowi;
ekipie filmowej pod kierownictwem Marii      Wiśnickiej i Andrzeja Wyrozębskiego;
Karpackiej Spółce Gazownictwa, naszemu      najsolidniejszemu sponsorowi;
samorządom gmin -  Borzęcin, Lisia Góra i  Tuchów.

Dziękujemy!

Zapraszamy na pokaz w Tarnowie – 27 kwietnia 2012 r., godz. 20.00, sala im. Jana Pawła II, przy katedrze tarnowskiej.

Wiecej o spektaklu I zdjęcia z premiery:
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-warszawa/areszt-sledczy-warszawa—mokotow/news,8837,wykleci-w-rezyserii-tomasza.html

TNT

Za: [email protected], 24 kwietnia 2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.04.24

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek