IPN zaprasza młodzież do udziału w III edycji konkursu katyńskiego, nagrodą jest jesienny wyjazd do Katynia i Miednoje


IPN-Konkurs-Katyn-III-edycja-za-ipn.gov Poznań, 1 czerwca 2012 r.

INFORMACJA PRASOWA

IPN zaprasza młodzież do udziału w III edycji konkursu katyńskiego, nagrodą jest jesienny wyjazd do Katynia i Miednoje

Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja Wspólnota Pokoleń zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji konkursu ogólnopolskiego „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…” – Katyń 72 lata po zbrodni.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu strony z albumu poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Zadanie wymaga od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwania informacji o wybranym przez siebie bohaterze. Osoby biorące udział w dotychczasowych edycjach zbierając informacje sięgały nie tylko do opublikowanych już materiałów czy internetu. Niejednokrotnie by podnieść wartość merytoryczną i wizualną swojej pracy uczniowie odnajdywali również rodziny ofiar, wykonując tym samym niekiedy pionierską pracę w pozyskiwaniu informacji, zdjęć i pamiątek dotąd nieznanych.

Imię i nazwisko bohatera pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. „Liście Katyńskiej” lub „Ukraińskiej Liście Katyńskiej”, zamieszczonej pod adresem internetowym: http://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php. Praca nie może dotyczyć osoby upamiętnionej w poprzednich edycjach konkursu.

Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 6 lipca 2012 r.   (decyduje data stempla pocztowego).

Prosimy o przesyłanie prac na adres:

Biuro Edukacji Publicznej IPN
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”

Nagrodą w dotychczasowych dwóch edycjach konkursu były wyjazdy edukacyjne do miejsc pamięci związanych z II wojną światową, a przede wszystkim Zbrodnią Katyńską. W poprzednich latach laureaci (wraz ze swoimi opiekunami) odwiedzili Katyń oraz Charków. Laureaci bieżącej edycji dotrą do Miednoje – kolejnego polskiego cmentarza wojennego ofiar Zbrodni Katyńskiej. W trakcie tygodniowego objazdu edukacyjnego jego uczestnicy przemierzą ponad 2,5 tysiąca kilometrów i odwiedzą m.in. takie miejsca jak Mińsk, Katyń czy Moskwę. Warunkiem uczestnictwa laureatów i ich opiekunów w wyjeździe edukacyjnym jest posiadanie ważnego paszportu i dostarczenie go organizatorom do 25 sierpnia 2012 r. Paszport musi być ważny co najmniej do 31 maja 2013 r. Współfundatorem wyjazdu jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Szczegóły w linku: 

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/772/20179/III_edycja_konkursu_Sprzaczki_i_guziki_z_orzelkiem_ze_rdzy__Katyn_72_lata_po_zbr.html

Powołany na mocy ustawy z 1998 r. Instytutu Pamięci Narodowej zajmuje szczególne miejsce w procesie poznawania najnowszej historii Polski. Od początku swego funkcjonowania Instytut podejmuje wiele zagadnień badawczych dotychczas wciąż nie do końca opracowanych i przebadanych. Ważnym zadaniem, jakie postawił ustawodawca przed Instytutem Pamięci Narodowej jest jego działalność edukacyjna mająca na celu ukazanie młodemu pokoleniu Polaków trudnych kart najnowszej historii Polski lat 1944-1989. Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi swą działalność równolegle na trzech obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Działalność naukowa polega na podejmowaniu projektów badawczych, inicjowaniu sesji, konferencji, seminariów, a także wspieraniu poszczególnych inicjatyw i środowisk, zwłaszcza kombatanckich, w upamiętnianiu najnowszej historii Polski. Działalność edukacyjna poprzez wystawy, wykłady i warsztaty ma na celu wspieranie kształcenia świadomości patriotycznej Polaków oraz upowszechnianie w różnych formach wiedzy o najnowszej historii Polski. Działalność edytorska i wydawnicza, w tym bieżąca obecność w sieci Internet, ma za zadanie możliwie szerokie propagowanie zagadnień podejmowanych przez działy badawczy i edukacyjny

Dalszych informacji udziela:

dr Natalia Cichocka
Asystent Prasowy
Instytutu Pamięci Narodowej
Oddziału w Poznaniu

ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. 061 835 69 00    fax. 061 835 69 03
e-mail:  [email protected]

Za: IPN KATYN 1940

POLISH CLUB ONLINE, 2012.06.02

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek