Józef Wieczorek: Rada Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w sprawie uhonorowania śp. płk. Ryszarda Kuklińskiego


Plk Ryszard Kuklinski - Honorowy Obywatel Miasta Gdanska - fot. Jozef Wieczorek, za blogmedia24.pl

Pan Prezydent RP

Bronisław Komorowski

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Rady Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwracam się do Pana z prośbą o pośmiertne uhonorowanie 15 Sierpnia – w Dniu Święta Żołnierza – Orderem Orła Białego oraz awansem generalskim śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Ta data wywołuje w każdym Polaku poczucie uzasadnionej dumy z chwalebnych kart oręża polskiego i skłania do refleksji nad patriotyzmem nie tylko w perspektywie historycznej, ale także w odniesieniu do współczesności, w której nasza młodzież poszukuje dla siebie wzorców osobowych.

Płk Kukliński był niezłomnym żołnierzem niepodległości, który z narażeniem życia własnego oraz rodziny podjął się z patriotycznych pobudek oraz w zgodzie z honorem oficerskim samotnej misji przeciw sowieckiemu imperium zła i w obronie światowego pokoju. Jego postawa godna jest najwyższego uznania i dlatego proszę Pana Prezydenta o podjęcie proponowanej przez nasze Porozumienie decyzji. Będzie ona dobitnie świadczyć o Pańskim stosunku do PRL i o tym, jak traktuje Pan imponderabilia narodowe.

Z poważaniem

dr Jerzy Bukowski hm
rzecznik POKiN
były reprezentant prasowy
płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Za: BLOGMEDIA24.PL, Jozef Wieczorek – blog, 18/06/2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.06.18

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek