Zbigniew Kuźmiuk: Rosja blokuje wydobycie gazu łupkowego w Polsce


ŁEBIEŃ WIEŻA WIERTNIA GAZ ŁUPKOWYW szaleństwie medialnym związanym z rozgrywkami Euro 2012, w poprzednim tygodniu przemknęła przez niektóre gazety i portale internetowe informacja, że amerykański gigant z branży petrochemicznej Exxon Mobil, wycofuje się z dalszych poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.

Exxon Mobil miał aż 6 koncesji na te poszukiwania, trzy w województwie lubelskim (okolice Zamościa, Chełma i Łukowa) i kolejne trzy w województwie mazowieckim (okolice Legionowa, Wołomina i Mińska Mazowieckiego).

Koncern dokonał dwóch odwiertów poszukiwawczych, jednego w pobliżu Chełma, drugiego w okolicach Mińska Mazowieckiego, a na pozostałych koncesjach wykonał tylko badania sejsmiczne.

Oficjalny komunikat koncernu w tej sprawie mówi o zbyt małych ilościach węglowodorów przepływających w dwóch wykonanych odwiertach, co zdaniem firmy nie daje podstaw do komercyjnej eksploatacji złóż tych złóż.

Koncern dziękuje władzom państwowym za wsparcie, podkreśla bardzo dobrą współpracę z samorządami na terenie których dokonywano odwiertów i badań sejsmicznych i życzy Polsce sukcesów w eksploatacji gazu łupkowego.

Z biznesowego punktu widzenia ta wiadomość nie wydaje się sensacyjna, firma wyłożyła kilkanaście milionów USD na poszukiwania i badania, uznała, że dokonane odwierty jednak nie dają nadziei na duże wydobycie, nie chce dalej dokładać do interesu i stąd decyzja o zaprzestaniu poszukiwań.

Niestety, sprawa ma drugie dno, bo w sierpniu 2011 roku Exxon Mobil i rosyjski potentat naftowy Rosnieft podpisały umowę o partnerstwie strategicznym w ramach którego będą współpracowały na terenie Syberii Zachodniej, na Morzu Czarnym, w Arktyce oraz w USA i Kanadzie. Zapowiedziano także, że wspólne inwestycje obydwu firm mogą sięgnąć 500 mld USD.

Zapewne tego się nie dowiemy nigdy ale można się tylko domyślać, że to Rosjanie wyperswadowali Amerykanom zajmowanie się poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce i to uzgodnienie było niepisaną częścią tej umowy.

Niestety, jest jeszcze jeden duży koncern amerykański Conoco Phillips, który ma także sześć koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce i w roku poprzednim podpisał umowę z innym rosyjskim potentatem naftowym Łukoil. Tylko patrzeć jak i ta firma wycofa się z poszukiwań, uzasadniając to zbyt małymi ilościami gazu w wykonanych odwiertach.

Niestety, w tym co się dzieje z wydobyciem gazu łupkowego w Europie, coraz wyraźniej widać już nie tylko palce Rosjan ale wręcz ich ręce.

Kilka krajów unijnych blisko współpracujących z Rosją już zdecydowało o zaprzestaniu poszukiwań gazu łupkowego na swoim terytorium, motywując to głównie względami ekologicznymi.

Coraz częściej o zagrożeniach związanych z wydobyciem gazu łupkowego informują różnego rodzaju organizacje ekologiczne, organizując na razie jak sądzę dosyć niemrawe protesty w tej sprawie.

Wreszcie Komisja Europejska już parę razy wyraziła swoje zaniepokojenie ewentualnym wydobywaniem gazu łupkowego w krajach unijnych, uzasadniając ten niepokój, także względami ekologicznymi.

Broni się jeszcze Parlament Europejski, którego raporty zmierzają do pozostawienia krajom członkowskim swobody w decyzjach o eksploatacji gazu łupkowego, tyle tylko że i tu szybko może znaleźć się większość, do decyzji idących w stronę przygotowania jednolitych przepisów unijnych.

Także na rynku koncesji coraz częściej słychać, że udziałowcami firm, które je posiadają stają się spółki w których dominującym kapitałem jest kapitał rosyjski albo kapitał z nim powiązany.

Bardzo szybko może się okazać, że to bogactwo naturalne, którego polskie zasoby należą do największych w Europie, jest jednak dla Polaków niedostępne. Coraz wyraźniej widać, że Rosja w tej sprawie trzyma rękę na pulsie jednocześnie sprzedając Polsce gaz po najwyższych cenach w Europie sięgających 500 USD za 1000 m3.

Zbigniew Kuźmiuk
[fot. PAP/Adam Warżawa]

Za: Stefczyk.info

POLISH CLUB ONLINE, 2012.06.21

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek