Dr Jerzy Jaśkowski: Jak się tworzy fałszywych bohaterów. Na przykładzie Zoji Zawackiej


Dr-Jerzy-Jaskowski-fot-tvinfo.plTYLKO PRAWDĄ A PRACĄ NARÓD ŻYJE I DŹWIGA SIĘ,
A KŁAMSTWO JAK OPIUM UPAJA , TRUJE I USYPIA
ks.profesor Walerian Kalinka

Polska nie ma szczęścia do bohaterów narodowych. Co przychodzi zmiana ustroju, to lansowani do tej pory “bohaterowie” są chowani szybko pod dywanem i nagłaśnia się zupełnie innych. Stąd duże nieporozumienia wśród społeczeństwa. Tata w okresie lat pięćdziesiątych musiał się uczyć o Pawce Morozowie, a jego syn już o Janku Krasickim po to, aby wnuk dowiadywał się, że to był agent NKWD i Gestapo, denuncjujący kogo się dało.Obecnie po 1991 roku widzimy silne naciski na tworzenie jeszcze jednej grupy bohaterów z AK. Jak się chce kogoś wylansować to dorabia mu się życiorys Akowski, bo to modne, bo to na czasie. Ale czy prawdziwe?

Oto przykład starań pewnych kręgów z ostatnich 10 lat.

Na stronie  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=80  znajduje się przedruk z  Gościa Niedzielnego   autorstwa – Przemysława Kucharczaka /06.11.2008/ na temat kobiety o nazwisku “Elżbieta Zawacka 1909 -2009 -kurierka AK”.

Generalnie PT Autor gloryfikuje w/w panią tworząc z jej życiorysu zalążki tzw. bohatera narodowego. Dlaczego to robi przed zapoznaniem się ze źródłami historycznymi -nie wiem?. Dlaczego w tygodniku kościelnym -wiem!

Przed kilku laty opublikowałem artykuł o masowym tworzeniu fałszywych bohaterów – http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=100także przez ministerstwa Kultury i Oświaty, a skazywaniu na zapomnienie prawdziwych obrońców Ojczyzny.

Wiadomo, doba ma 24 godziny, a zarabiać trzeba, tak więc na czytanie i samodzielne szukanie prawdy, przeciętnemu człowiekowi czasu pozostaje niewiele. Jak “wiarygodna” gazeta nagłaśnia określoną postać to przyjmuje się to za prawdę i mit powstaje.

Informacje zawarte w materiałach dokumentalnych o p.Elżbiecie Zawackiej, są zupełnie inne aniżeli w omawianym wyżej artykule i materiałach internetowych.
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=gen+Zoja+Zawadzka&ie=UTF-8&oe=UTF-8 http://hotnews.pl/artpolska-1315.html

P. Zawacka urodziła się w Toruniu w 1908 roku, ale jej rodzina pochodziła z Chełmna nad Wisłą.

Zawaccy byli spokrewnieni ze Skwierawskimi z Pruszcza Gdańskiego [ Skwierawski, wujek Elżbiety, był zawiadowcą stacji w Pruszczu Gdańskim. Po 01.09 1939 okazało się, że cała trójka braci Skwierawskich była szpiegami niemieckimi bardzo groźnymi dla Polski.[ str 47,  Zbrodnie…]

Pani Zawacka w 1935 roku pracowała w prywatnej szkole niemieckiej – prowadzonej przez Niemca – Kaszubego w Sęmpolnie [ pogranicze Kujaw i poznańskiego] gdzie uczyła niemieckiego i matematyki. Szkoła ta jawnie faszystowska , popierająca Hitlera, została zamknięta przez polskie władze w rok później. Pani Zawacka z powodu swoich faszystowskich przekonań, po tym zdarzeniu, nie mogła znaleźć  pracy w szkołach polskich.

Przez rok pracowała w zakładzie opiekuńczym pod Poznaniem, co podaje w swoim własnoręcznie napisanym życiorysie. [kserokopia w książce pt. Zbrodnie polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 roku na UB – Stefan Dargacz  Wydanie Gdynia 2010r. str. 44].

Więcej o UB:

Zawacka była znana na Pomorzu jako szpieg niemiecki i dlatego pracowała w Warszawie. W czasie pobytu w Warszawie współpracowała z grupą polskojęzyczną Gestapo tj. Aleksandrem Arendtem, Janem Kaszubowskim vel Hansem Kessnerem, Ludwikiem Miotk, Janem Szalewskim, Bernardem Szczęsnym, Janem Biangą oraz braćmi Skwierawskimi.

Jak podaje naoczny świadek Franciszek Okuń, który w czasie okupacji utrzymywał służbowe kontakty z AK w Warszawie, dowiedział się od Akowców, że Zawacka utrzymywała ścisłe kontakty z Gestapo przy ul. Szucha. Świadek ten wyklucza więc działalność Zawackiej dla AK.

Już po wojnie Zawacka działała aktywnie w zacieraniu śladów zbrodni niemieckich.

Przykładowo, w Zielone Świątki, 26 maja 1947 roku, w Kościerzynie, organizuje uroczystość na którą przyjeżdża płk NKWD i agent Gestapo w jednej osobie Bolesław Bierut. [od 1935 roku współpracujący z Gestapo – “ Zbrodnia na Morzu Białym 1940”] oraz inny agent, Gestapo Michał Rola Żymierski wraz z pierwszym premierem komunistycznego Rządu w Polsce – Edwardem Osóbką Morawskim. Uroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny– B.Bierutowi i M.Roli Żymierskiemu [Kalendarz gdański z 1985r. str. 115] W zamian “Honorowi Obywatele” odznaczyli Jana Szalewskiego i Aleksandra Arendta, Medalem Zwycięstwa i Wolności [gazeta 27 maja 1947 Gryf Kościerski]/

Uroczystość została uświęcona mszą polową. W ten sposób wzajemnie się popierając sugerowali, że są Polakami i Katolikami.

W tym okresie Arend i jego grupa zakładają Zrzeszenie Kaszubskie w Wejherowie 12-13 stycznia 1946r. Po rozwiązaniu UB , w 1957roku. A.Arend mianuje E.Zawacką prezesem nowo przekształconej organizacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego , oddziału w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 2. [ po połączeniu z Zrzeszeniem Kociewskim w 1964r.] http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskie

Zawacka sprytnie przekształciła oddział toruński Zrzeszenie na Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Toruń, ul. Wielkie Garbary 2 .

Oto kolejne etapy przekształceń Elżbieta Zawacka, która manipulując pojęciami zaczynając od :

1. -Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego , Oddział w Toruniu ul.Wielkie Garbary 2,

2. -poprzez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Archiwum Armii Krajowej w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 2  i dalej

3. -od 1990 r. Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu, ul Wielkie Garbary 2

4. – Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek Toruń ul.Wielkie Garbary 2.a kończąć na

5. – Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu http://www.um.torun.pl/AK/  

W taki prosty sposób, Elżbieta Zawacka-gen. Zoja, przekształciła się z agentki gestapo w bohaterską postać z AK.

Aleksander Arend w tym okresie otrzymał między innymi takie odznaczenia jak: np. w 1955 roku Medal X lecia Polski Ludowej. 1957- Krzyż  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski itd.

Więcej można znaleźć w publikacji pt.: ”Zbrodnie Polskojęzycznej Grupy gestapo przemianowanej po 1945 roku na UB w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce”. Gdynia 2010r.

Wypada podkreślenia fakt, że filia Fundacji mieści się w Gdańsku przy ul Chlebnickiej.

A swoją drogą to Toruń ma pecha, jakiś astronom donosicielem, teraz główna bohaterka-szpiclem. Takie są skutki zaniedbań Lustracji. Ale jak można uczyć teraz młodzież? A niedawno Gazeta Wyborcza porównywała tą panią z Marią Curii Skłodowską. No cóż , jaka gazeta takie porównania.

Dr Jerzy Jaśkowski

Muzeum “Sybir pro memento”

www.deportacje.eu

PS. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Arendt – Aleksander ArendtPostać Aleksandra Arendta wywołuje dużo sporów i emocji. Część badaczy i byłych członków TOW „Gryf Pomorski” oskarża go o współpracę z / http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD / NKWD i polskimi komunistycznymi służbami specjalnymi. Istnieją kontrowersje dotyczące jego aresztowania przez Niemców. W oficjalnej biografii występuje 12 maja 1944 r., natomiast odkryte w archiwach jego życiorysy z 1945 i 1946 r. podają inne daty: 18 października lub listopad 1943 r. W związku z tym nie wiadomo, czy rzeczywiście mógł on do maja 1944 r. pełnić funkcję komendanta naczelnego TOW „Gryf Pomorski”. Nie wiadomo także, jaką postawę zajął po aresztowaniu przez Niemców, czy nie poszedł na współpracę i dlatego został zwolniony. Z dostępnych relacji wynika, że prawdopodobnie przebywał na wolności do maja 1944 r., a więc w dotychczasowych opracowaniach występuje wyraźna sprzeczność. Pewna natomiast jest jego współpraca z UB w charakterze tajnego informatora, co odkryli historycy Instytutu Pamięci Narodowej. Nie można jednak w sposób jednoznaczny określić, kiedy i czy ona wogóle ustała.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_Publicznego   
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Pami%C4%99ci_Narodowej

Z zachowanych dokumentów wynika, że od /http://pl.wikipedia.org/wiki/1953/ 1953 r. był tajnym współpracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku i do /http://pl.wikipedia.org/wiki/1956/ 1956 r. wywiązywał się ze swoich agenturalnych zadań. Prawdopodobnie do jego współpracy z organami bezpieczeństwa NKWD i UB mogło dojść już w 1945 r., jednak brak na ten temat pewnych informacji w dostępnych źródłach.

Zobacz także: http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Kategorie

Kategorie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_kolaboranci_III_Rzeszy   

Polscy kolaboranci III Rzeszy

Politycy będący członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zrzeszenie_Kaszubsko-Pomorskie&action=edit&section=7"

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dorota_Arciszewska-Mielewczyk” Dorota Arciszewska-Mielewczyk

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Budnik” Jerzy Budnik

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Czaja” Gerard Czaja

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Kleina” Kazimierz Kleina

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Plocke” Kazimierz Plocke

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Sellin” Jarosław Sellin

http://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk” Donald Tusk

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Wittbrodt” Edmund Wittbrodt

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wyrowi%C5%84ski” Jan Wyrowiński

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kulas” Jan Kulas

PS.2. Podobnie wygląda sprawa pojednania kościołów w dniu 17 sierpnia 2012 roku. Po jednej stronie agent KGB do czego się przyznał, po drugiej osobnik, rzekomo bezwiednie zarejestrowany?

W związku z faktem podanym publicznie, że spotkanie miało miejsce w budynku cywilnym, i żadnej modlitwy nie było , to wyglądało na spotkanie dwu agentów a nie duchownych.

O tym, że cerkiew jest prowadzona od 1727 [Piotr I] roku przez władze cywilne wiadomo z ukazów carskich. Nieznane są akty odwołujące te ukazy. O tym, że w Polsce, lustracji także nie było wiadomo powszechnie.

Jerzy Jaśkowski
email: [email protected]  
17 sierpnia 2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.08.17

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek