Dr Jerzy Jaśkowski: Radosna podróż zawodowego dezinformatora Patricka Moora po Polsce. Na co wydaje pieniądze resort atomistyk.


moor“100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętność czytania i pisania

98%  nie ma pojęcia w jakim celu”    jj

 

W ślicznym miesiącu wakacyjnym – lipcu, resort atomistyki, zafundował wycieczkę p. Patrikowi Moorowi z Kanady po Polsce, w celu uświadamiania społeczeństwa o celowości budowy elektrowni atomowych.

Pan P.Moor objechał miejscowości w których potencjalnie mogą być rozpoczęte budowy elektrowni atomowych.

P. Patric Moor w szeroko nagłaśnianym i przedrukowywanym artykule był reklamowany jako jeden z założycieli Greenpeasu.

http://www.pb.pl/2636929,45667,moore-atom-i-gaz-sposobami-na-odejscie-od-wegla-w-polsce

http://forum.wnp.pl/topic/110106-atom-i-gaz-sposobami-na-odejscie-od-wegla-w-polsce/

http://www.polskatimes.pl/tag/patrick-moore.html

http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,64315,1,0,0,0,0,0,patrick-moore-wspolzalozyciel-greenpeace-popiera-energetyke-jadrowa.html

Moore: atom i gaz sposobami na odejście od węgla w Polsce

http://frazeo.pl/search.jsp

query=&offset=0&limit=10&findSim=true&dch=27f27830107fc08182b6301c492ce49e&postSortByDate=false&last_period=0&date_hour_from=2012071400&date_hour_to=2012071423&dummystring=ąĄćĆęĘłŁńŃóÓśŚźŹżŻ

http://poznajatom.pl/aktualnosci/mieszkancy_pomorza_chca_wiedzi,351/

http://www.gpnt.pl/zalaczniki/article/684/2012-07-11%20POLSKA%20DZIENNIK%20BAŁTYCKI%20Przyleciał%20chwalić%20atom.pdf

http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-09/patrick-moore-atomkraft-interview

Niestety jego życiorys jest trochę bardziej złożony jako, że przypadkowo zetknąłem sie z nim pamiętnego roku 1985 w Aukland poniżej podaję parę faktów, z bogatego życiorysu tego Pana.

Już w Wikipedii znajdujemy informację, że z Greenpeasem był związany do 1986 roku, czyli bardzo dawno temu.  Po roku 1986-ym założył własne przedsiębiorstwo doradztwa -public relation o bardzo podobnej nazwie Greenspirit w Vancuwer. Jego wystąpienie z Greenpease było bardzo spektakularne, ponieważ już w 1977 roku wystąpił z rozbijackimi działaniami pragnąc odizolować  grupę kanadyjską zmieniając jej nazwę na Greenpease Fundation.

Sprawa zakończyła sie  na posiedzeniu sądowym w dniu 10 października 1979 roku w siedzibie prawnika Dawida Gibonsa. w Vancuwer. Zapewne te “komplikacje” spowodowały przejście na drugą stronę i  współpracę z  przemysłem.

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(environmentalist)

http://www.greenspirit.com/index.cfm

Po roku 1986 Moor rozpoczął pracę na własny rachunek doradzając z zakresu public relation wielkim korporacjom. Jest to niezmiernie interesujący problem, ponieważ bez specjalnych dojść takie korporacje na ogól nie prowadzą dyskusji z zielonymi.

Już w  1991 roku rozpoczął współpracę z firmą Burson-Marsteller,  [B-M] grupy finansowanej przez dużej korporacje przemysłu drzewnego zajmującego się wyrębem lasów w Kanadzie.  Jego rol miała sprowadzić sie do prowadzenia “dyskusji “ z grupami ekologicznymi protestującymi przeciwko takim kompleksowym wyrembom.

I tak  brał udział w kampanii udowadniającej brak związku emisji CO2 z działalnością człowieka  W 1991 roku otrzymał  na taką kampanię 145 000 dolarów.[ The Guardian 2007]  [z czym sięosobiście zgadzam, brak jakiegokolwiek związku pomiędzy działalnością człowieka a występowaniem CO2 w atmosferze.  o czym piszę od 1996 roku- jj].

Grupa B-M pracowała także dla hnnty w Argentynie w promowaniu jej dobrego wizerunku na arenie międzynarodowej.. Współpraca ta była w okresie kiedy szwadrony śmierci hunty likwidowały 35 000 ludzi. Moor skwitował to jednym zdaniem :” Ludzie giną wszędzie”.

W latach 1993 Moor protestował aktywnie przeciwko finansowaniu grup ekologicznych z powodu ich lobbystycznego działania.

W 2000 rok pracował dla  organizacji zajmującej sie wyrębem lasów w Amazonii. Udzielając wywiadu dla gazety New York Post , odrzucił wszelkie obawy dotyczące negatywnego wpływu wyrębu lasów twierdząc, że  takie wypowiedzi opierają się na “złej nauce”  Ekolodzy po prostu wyciągają błędne wnioski. “Latałem nad Amazionią i oświadczam, że 90% lasów jet prawidłowa. To są najzdrowsze lasy na świecie, ” oraz ”Badaliśmy zdjęcia satelitarne i wszystko jest w najlepszym porządku”

W roku 2002 brał udział w  marketingu wyrobów drewnianych  i wzywał do zwiększenia  używania drewna.

W roku 2003 zmienił branże i rozpoczął marketing wyrobów genetycznie modyfikowanych  firm  CGFI  z “Eart Friendly”  oraz popierał   wyroby firm takich jak: Monsanto, Du pont. Philps .

W 2004 roku użalał sie nad biednym trzecim światem z powodu  braku przemysłu w tych krajach niepozwalających na prawidłowy rozwój  Moor twierdził :” ból i cierpienie tych ludzi nie może być dłużej tolerowane”. Czyli lepiej przenosić przemysł do tych krajów z powodu braku w nich, przepisów ochrony środowiska. Taka sytuacja znacząco obniża koszty produkcji, vide Chiny.

Inne charakterystyczne wypowiedzi Moora to np. wypowiedź  w związku z ujawnieniem się odpadów polekowych w ściekach;” nieuniknione ,ze niewielka ilość spożywanych leków znajdzie się wściekach i wszelkie kontrole są niepotrzebne i kosztowne.

Moor jest także sponsorowany przez firmę Beyer, znanego producenta środków chemicznych stosownych w rolnictwie . Jego wypowiedzi z tego okresu pokazują zakres przeobrażenia tego“eksperta” cyt:” kampania ekologów  do zapobieżenia biotechnlogii  i inżynierii genetycznej w szczególności obnaży ich intelektualne i moralne bankructwo.

Moor już w 2001 roku stwierdził, ze raport Komisji Europejskiej ds genetycznie modyfikowanej żywności nic nie wniesie. Raport Komisji Europejskiej  ukazał się dopiero w dwa lata później.  i znacznie odbiegał od opinii Moora.

Moor  także reklamowal szeroko kampanię tzw. złotego ryżu tj. genetycznej odmiany ryżu posiadającego możliwość produkcji witaminy A, mającej związek ze ślepotą. Jak wykazały badania w niektórych krajach występuje niedobór witaminy A. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że dziecko musiałoby zjadać ok 8000 g ryżu dziennie, a dorosły 35000 g, aby pokryć zapotrzebowanie na witaminę A. Jak wiadomo ok. 100 g rozgotowanego ryżu wypełnia całkowicie żołądek. W jaki więc sposób miałoby małe dziecko skonsumować  8 kilogramów ryżu dziennie, Moor i jemu podobni nie wyjaśniają.

W ROKU 2006 w liście do San Francisco Chronicale , Moor pisze “ Vinyl to  jeden z najbardziej pożytecznych, bezpiecznych i opłacalnych materiałów dostępnych dla przemysłu”.

W 2007 rok Moor brał udział w kampanii reklamującej PCV, twierdząc, że  polichlorek winylu był szeroko badany na każdym etapie produkcji i składowania  . wszystkie wyniki badań wskazująjednoznacznie, że jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska

Od tego samego rok współpracował z Hudson Instytut , który to instytut jest finansowany przez przemysł jądrowy.

Ok. roku 2005 pan Moor już otwarcie twierdził, że większość problemów ekologicznych została rozwiązana i należy obecnie prowadzić kampanię pomagające w rozwoju biednych regionów.

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Moore_(environmentalist)

http://www.greenspirit.com/index.cfm

Pan Patric Moor był wożony po Pomorzu, terenie przygotowywanym pod budowę hipotetycznej elektrowni jądrowej.  Wszędzie bl reklamowany niezgodnie z prawdą jako działacz Greenpeasu np. przez p.Marcina Żukowskiego Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Możemy więc sobie wyobrazić jaki poziom naukawy reprezentuje ta instytucja ,oczywiście finansowana z podatków społeczeństwa.

Tyle może przydługiego wstępu, ale koniecznego w celu wyjaśnienia tła wycieczki, za nasze pieniądze, p. Patrica Moora po Polsce.

przechodzą do bezpośredniego spotkania  telewizyjnego prowadzącego przez Popler beta, wdniu 12 lipca 2012 roku ,godz.17.20.

www.popler.tv/NaTemat/#47022

Poniższe omówienie, ze względów oszczędnościowych papieru,  będzie dotyczyło tylko i wyłącznie wypowiedzi pana P.Moora.

I tak już w pierwszej wypowiedzi p. Moor namawiając nas do konieczności budowy elektrowni jądrowej porusza sprawę efektu cieplarnianego i produkcji CO2. Jak to się ma do jego wcześniejszej walki z bzdurą tego twierdzenia nie wiadomo, Ale świadczy to niewątpliwie o pewnej schozofrenii pojęciowej. Czyli potwierdza stare polskie przysłowie ”punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.

http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/15671/id/92

Pan Moor odradza nam także naśladowanie Niemiec odchodzących od energetyki jądrowej, strasząc widmem klęski energetycznej i finansowej. Zapomniał podać tylko, że Niemy mają już zanstalowane ponad 25 000 MW w solary i ok 30000 MW w elektorwnie wiatrowe. Dla porównania Polska wykorzystuje obecnie ok. 20 000 MW z zainstalowanych ponad 35 000 MW. Czyli Niemcy mają  prawie dwa razy więcej mocy w elektrowniach odnawialnych aniżeli Polska jest w stanie wykorzystać.

http://www.pb.pl/2636929,45667,moore-atom-i-gaz-sposobami-na-odejscie-od-wegla-w-polsce

https://www.polishclub.org/2012/06/11/dr-jerzy-jaskowski-jak-rozwija-sie-nuklearny-biznes/

http://www.iddd.de/

Wyraźnie widać, że p. Moor reprezentuje upadający  kanadyjski przemysł jądrowy. Sprzedajacy swoje wojskowe reaktory tylko do krajów trzeciego świata.

Pan Moor dezinformje społeczeństwo polskie podając nieprawdziwe dane dotyczące rozwoju energetykli jądrowej na świecie. Np. podaje, prawdziwei,że USA posiada 204 reaktory, ale nie podaje że co najmniej 20 trzeba w najbljższym czasie rozebrać, ponieważ minął ich okres eksploatacyjny. W budowie natomiast jest tylko kilka 2-4. Zapomniał także podać o problemach energetyki jądowej w USA np. pernamentnym wylączaniu elektrowni jądorwych z powodu np. powodzi działających na Missisipi.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6862&Itemid=80

Marucha

http://marucha.wordpress.com/2012/08/12/kto-byl-organizatorem-obozow-pracy-przymusowej

http://iddd.salon24.pl/410986,nowa-grupa-dyskusyjna-antyatom

Kuriozalnym bylo stwierdzeni p. Moora, świadczące o jego wiedzy merytorycznej, że uran nie jest kopaliną. Innymi słowy te wszystkie koplnie urano, np. polskie Kowary, Karelia w Indiach to wg pana Moora wymysł “zlej nauki”.  Nawet tradycyjny zwolennik energetyki jądrowej doc Strupczewski gwałtownie zaprotestował. Trudno więc nawet polemizować z takim ekspertem.

Wskazując na przykad godny naśladowania p. Moor podaje takze Francję. znowu zapomniał,ż e Kraj ten ma pważne problemy finansowe ze swoim przemsłem jądorwym, Firmy energetyczne jAdrowe dawno by upadły, gdyby nie coroczne wielomilionowe dofinansowania rządu, Zapomiał również o wieliej kompromitacji  naukowo- technicznej francuskich atomistow jaki bīła budowa niezwykle kosztownego reaktora trzeciej generacji SUPER FENIKSA. Ta rzekomo standardowa bidowla przemysłu francuskeigo kosztował ponad 40 milardow euro i po ok 9 miesiącach działalności musiała zostać szybko wyłączona i rozbierana z powodu awaryjności.

https://www.polishclub.org/2011/12/09/dr-jerzy-jaskowski-katastrofy-w-zakladach-jadrowych-dlaczego-prasa-tego-nie-podaje-cd/

Pan Moor ma niezwykle interesujące włąsne przemyslenia, Wydłużył np czas pracy elektrowni jądorwych do 80 lat. kiedy obecnie cały przemysł jądrowy lczy sobie tylko ok 60 lat. Wbrew twierdzeniom np. polskich ekspertow twierdzi,że przemysł jądorwy zatrudnia więcej pracownikow anizęli  energetyka tradycyjna.

W swej dezinformacji posuwa się tak daleko,że twierdzi, iż przemysł jądrowy przez caly okres eksploatacji zbiera pieniądze na likwidację wyeksploatowanej elektrowni. Jak to jest możliwe, kiedy przeciętny Kowalski nie móże zaplanować swoich wydatkow przez okres ok 10 lat a przemysl atomowy może planować na 80 lt nie raczył już ekspert atomowy wyjaśnic. A przecież twierdzil,że ludzie oszczędzając przed I Wojną Światową mieli pojęcie jakie będą realne wartości pieniądza pod koniec XX wieku.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6266&Itemid=44

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5524&Itemid=44

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=6569&Itemid=44

pan Moor ma niewielkie pojęcie o wypalonym paliwie i odpadach nuklearnych. Wogóle nie wie co to jest MOX i jakie stwarza problemy eksploatacyjne. A przecie z wybuch w Fukushimie jednoznacznie obnażył skutki takiej bezmyślności atomistow.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4355&Itemid=44

Jak zupełny ignorant twierdzi,że odpady atomowe nie stanowią ŻADNEGO PROBLEMU, PONIEWAŻ NIK NIE ZGONĄŁ Z ICH POWODÓW. Ten “biedny” człowiek , stale powołujący się na ONZ-towskie materiały wykazuje się pernamentną niewiedzą. W materiałach UNSCER są szeroko opisane skutki wypadku w 1953 roku wybuchu odpadow neiwłąściwie przechowywanych w Czelablinski. Nic nie wie o zniczczeniu tajnego do 1990 roku maista Czelablinsk 40. A wystarczy poszukać na Youtube filmów dokumentalnych nakręconych m,inn przez Discovery.

http://www.youtube.com/watch?v=87hjbh_C4-c

http://www.youtube.com/watch?v=hrStMj55f_o&feature=related

https://www.polishclub.org/2011/12/09/dr-jerzy-jaskowski-katastrofy-w-zakladach-jadrowych-dlaczego-prasa-tego-nie-podaje-cd/

Nie rozróżnia strat bezpośrenich od odległych w czasie. Stara się wmowić,że wypadek  w zakładach jądrowych jest podobny do wypadku ulicznego. Ginie albo nie jedna dwie osoby i po posprzątaniu ruch uliczny moż odbywać sie dalej.

A przecież wiadomo od 1957roku od katastrofy i stopienia rdzenia w angielskiej elktrowni jądorwej,że po pierwsze teren nie daje się do zmieszkania przez ponad 50 lat. Po drugie straty narastają w kolejnych latach z powodu dzieci uridzonych z wadami wrodzonymi, pojawianiu się chorób nowotworowych, osztów dezaktywacji.

katastrofa w windscale byla tak poważna,że Rząd Angielski zdecydował się na zmainę nazwy miejscowości. Dzisiaj na prózno szukać miejscowości Windscalle .Obecnie nosi ona nazwę Selafield.

Ten sam reaktor co uległ katastrofie  w Windscale  wybuchł w w 30 lat później w Czarnobylu!

Podobnie było ze stopieniem rdzenia w 1979 roku w amerykańskiej elektrowni w Tree Mile Island. A był to już rzekomo reaktor nowej generacji. Jak zapewniano super bezpieczny PWR czyli sowiecki WWR.

Podobnie ignorancją wykazuje się p.Moor odnośnie strat biologicznych po katastrofach jądrowych. I tak powtarza prasowe głupoty o śmierci 32 ludzi po katastrofie w Czernobylu. Komisja Ochrony Jądrowej Unii Europejskiej podała,że po Czarnobylu straty do tej pory wynoszą;

https://www.polishclub.org/2011/12/09/dr-jerzy-jaskowski-katastrofy-w-zakladach-jadrowych-dlaczego-prasa-tego-nie-podaje-cd/

https://www.polishclub.org/2011/12/09/dr-jerzy-jaskowski-katastrofy-w-zakladach-jadrowych-dlaczego-prasa-tego-nie-podaje-cd/

http://iddd.salon24.pl/423062,wspolczesna-medycyna-dr-j-jaskowski-cz-i

Nadal dezinformuje społęczeńśtwo jakoby przyczyną katastrofy w Fukushimie było trzęsienei ziemi i tsunami. gdyby chociaż troszeczkę zainteresował się problemem to wiedziałby,że tsiła trzęsienia ziemi  w miesjcowości Fukushima spadała do 3.5- 4 w skali Richtera. A fala tsunami nie przekraczała 04-08 m. Elektrownia jądrowa wybudowana byla bowiem na wzgorzu 10 m nad poziomem morza i mała 5.6 metrowy płot. Czyli  ponad 15.6 m nad poziomem morza. nawet więc gdyby przy∆ąc nieprawdziwe dane gazetowe o 10 metrowej fali tsunami, to i tak braokowałoby  ponad 5 metrów wody do prelania się przez mur ochronny.

Podobnie wszelkie filmy z Fukushimy pokazują,że samochody na parkingach  elektrowni nawet się nie rpzesunęły.

http://blog.alexanderhiggins.com/topics/environment/

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5062&Itemid=44

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4814&Itemid=44

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4690&Itemid=44

https://www.polishclub.org/2012/06/05/dr-jerzy-jaskowski-wiarygodnosc-informacji-o-skazeniach-radiacyjnych-na-przykladzie-katastrofy-w-fukushimie-cz-ii/

https://www.polishclub.org/2012/06/04/dr-jerzy-jaskowski-wiarygodnosc-informacji-o-skazeniach-radiacyjnych-na-przykladzie-katastrofy-w-fukishimie-cz-i/

To co pokazuej przez cały czas telewizja odnośi się do Sundali . miasta w którym także znajduje się elektorwnia jądrowa, ale dziwnym trafem żadnej katastrofuy, na całe szczęście tam nie było.

pan Moor nawet po 60 latach od  czasu zrzucenia bomby antomowej na Hiroshimę i ~Nagasaki nie zna strat biologicznych  z tego powodu.

Pan Moor nie wie,że wiązanie wodorow , podstawowe wiązanie komórkowe ma energię ok 6-8eV a energia promieniowania np. alfa  to 4.5-7 MeV , czyli milon razy większe. Nie posiadając te wiedzy usiłuje wmowić telewidzom,że promieniowanie alfa nie ma znaczenia biologicznego i nikomu nie grozi niebezpieczeństwem. ~Czyli móżemy spokojnie wdychać promieniowanie alfa i nic nam nie nam się nie stanie.

Nie zna listy poważnych wypadkwo w przemysle jądorwym i opowiada dyrdymalī na tentemat.

Nie zna wielkości zapotrzebowania na uran i możliwości jego wydobycia. A obecnie zapotrzebowanie wynosi j¨ż ponad 65 000 ton a wydobycie spadło do 39 000 ton. Braki uzupełnia sę  pozyskiwanym plutonem z bomb atomowych. Innymi słowy za kilka lat uran będzie ściśle reglamentowanym towarem. Nie ma więc ŻADNEJ PEWNOŚCI, Ze jak ewentalnie Polska wybuduje reaktor to będzie miała paliwo do niego. trzeba przypomnieć,że Rosja j¨ż szuka od 5 lat móżliwości zakupu uranu za granicami.

W 2010 roku taki sam objazd dezinformacyjny wykonał p.P.Moor w Niemczech. Jak wiadomo bez większego rezultatu. W Polsce jak będzie zobaczymy?

http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2010-09/patrick-moore-atomkraft-interview

No cóż aby nie zanudzać PT Czytelnik należy skończyć obnażanie niewiedzy tego eksperta.

Nieodparcie nasuwa się jednak wniosek  Jacy Atomiści tacu eksperci.

https://www.polishclub.org/2011/12/06/dr-jerzy-jaskowski-czy-polska-jest-przygotowana-do-ery-atomowej/

PS. jako ciekawostkę należy przypomnieć, Ze organizacja Greenpease pojawila się nagle na śiwecie  z dochdami ponad 100 milionów dolarow rocznie i biurami w 21 krajach. Znana jest z tego, że przeprowadza ok. 100  niezwykle kosztownych i spektakularnych kampani rocznie  na świecie.

Dr Jerzy Jaśkowski
email: [email protected]
21 sierpnia 2012 r.

POLISH CLUB ONLINE, 2012.08.21

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski