Łukasz Komuda: Powiaty-rekordziści. Są powiaty, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza już 35%


wysokie-bezrobocie-w-polsce-urzedy-pracy-kolejkaProblem bezrobocia dotyka Polaków w różnym stopniu: najwięcej problemów z pracą jest dalej od dużych miast. Są w naszym kraju powiaty, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza już 35%, ale są i takie, gdzie jest niższa niż 4%.

Według opublikowanych niedawno danych GUS, na koniec sierpnia 2012 r. pośród wszystkich polskich powiatów najmniejszą liczbę bezrobotnych zarejestrowano w Sopocie: jedynie ok. 800. Na drugim miejscu – ex aequo z powiatem międzychodzkim – znalazło się inne nadmorskie miasto: Świnoujście (1100 bezrobotnych). Oba powiaty to prężne ekonomicznie ośrodki w orbicie większych aglomeracji, a więc pojemniejszych rynków pracy – dla Świnoujścia jest to oddalony o 100 km Szczecin, a dla Sopotu – Gdańsk i Gdynia.

Powiaty niewiele ustępujące wspomnianym miastom to zwykle mało zaludnione jednostki administracji samorządowej, zlokalizowane w pobliżu średniej wielkości miast (np. powiat skierniewicki, suwalski, czy bieruńsko-lędziński graniczący z powiatem miasta Tychy).

Warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce powiatów o najniższej liczbie bezrobotnych trudno znaleźć taki, gdzie stopa bezrobocia jest wysoka: najwyższa w tej grupie jest w powiacie suwalskim (9,7%) i siemiatyckim (9,5%). Za to dwa powiaty z tej dziesiątki (Sopot i powiat bieruńsko-lędziński) znalazły się wśród dziesięciu powiatów o najniższej stopie bezrobocia w kraju.

.    .    .

Pośród powiatów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych dominują duże miasta – w pierwszej dziesiątce z największych polskich aglomeracji brakuje tylko Poznania. Zaskakiwać może Radom – w zestawieniu pojawia się tak samo miasto na prawach powiatu (20,3 tys. bezrobotnych), jak i otaczający je powiat radomski (16,0 tys.). Biorąc pod uwagę, że oba te powiaty nie należą do największych populacyjnie (odpowiednio: 222 tys. i 147 tys. ludzi), nie może dziwić wysoka stopa bezrobocia, jaka tam występuje (odpowiednio: 21,6% i 29,6%). Pozostałe osiem powiatów z dziesiątki o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzuje raczej niski poziom bezrobocia – najwyższy jest w Częstochowie (12,4%).

.    .    .

Powiat radomski jest drugim w kraju powiatem pod względem najwyższego wskaźnika bezrobocia (ex aequo z piskim). A gdzie bezrobocie jest obecnie najwyższe? Prawdziwie dramatyczna sytuacja panuje w powiecie szydłowieckim, gdzie w jako jedynym w kraju stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza 30% i wynosi dokładnie 35,9%.

W zestawieniu dziesięciu powiatów o najwyższym wskaźniku bezrobocia dominują jednostki administracji samorządowej z województw Mazowieckiego (trzy powiaty) i Warmińsko-Mazurskiego (cztery powiaty). Większość z nich jest oddalonych od większych ośrodków miejskich, a w całej dziesiątce bezrobocie przekracza 26%!

.   .   .

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w największych miastach. Tam, mimo dużej liczby zarejestrowanych bezrobotnych, zasobny lokalny rynek pracy sprawia, że stopa bezrobocia jest raczej niska. W rekordowym pod tym względzie Poznaniu wynosi ona jedynie 3,8%, a pierwszą dziesiątkę zamyka Gdynia, gdzie wskaźnik ten wynosi jedynie 5,7%.

Tylko trzy powiaty z tej dziesiątki nie są miastami na prawach powiatu – wszystkie jednak sąsiadują z dużymi ośrodkami miejskimi, co jeszcze raz potwierdza starą prawdę, że małe miasteczka i wsie to obszary, na których bezrobocie zdecydowanie przekracza średni poziom krajowy, podczas gdy największe miejscowości są naturalnymi jądrami skupiającymi nowo powstające firmy i inwestycje działających już przedsiębiorstw, generujące nowe miejsca pracy.

.    .    .

Stolica ma 57-krotnie większą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych niż Sopot. A Poznań – 9-krotnie niższą stopę bezrobocia niż powiat szydłowiecki. To pokazuje, jak bardzo zróżnicowana jest polska mapa bezrobocia i w jakim stopniu na każdy powiat – z jego problemami i potrzebami – trzeba patrzyć osobno, uwzględniając jego indywidualny charakter, właściwości i otoczenie. Szczególnie, gdy myślimy o strategii walki z bezrobociem i reformie systemu podziału środków finansowych przekazywanych do powiatów na aktywizację bezrobotnych.

Łukasz Komuda, bezrobocie.org.pl
28.09.2012

Źródło: bezrobocie.org.pl

Z tabelami GUS mozna zapoznac sie na bezrobocie.org.pl

POLISH CLUB ONLINE, 2012.10.01

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek