Michał St. de Zieleśkiewicz – Wyrok w Norymberdze dla zbrodniarzy niemieckich


Hotel Mondorf-les-Bains Luksemburg - fot. za msz blogmedia24.plSześćdziesiąt sześć lat temu, 1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, Nürnberg ogłosił wyroki w sprawie niektórych, zbrodniarzy niemieckich, III Rzeszy, Das Dritte Reich, Großdeutsches Reich, tausendjährigen Dritten Reich

Na ławie oskarżonych zasiedli tylko niektórzy wysokiej rangi funkcjonariusze III Rzeszy niemieckiej, prócz kanclerza i wodza tysiącletniej III Rzeszy Adolfa Hitlera*

Hotel Mondorf-les-Bains Luksemburg

Zasiadła ich tylko część. Wielu *wybitnych* fachowców od ludobójstwa, morderstw i tworzeniu broni masowej zagłady, poszła na współprace z przedstawicielami Wielkiej Trójki, wyjechali do Anglii, Ameryki i Rosji, gdzie nadal tworzyli broń śmiercionośną by mordować ludzi.

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, został powołany przez mocarstwa Wielkiej Trójki, które dokonały podziału Europy po klęsce III Rzeszy Niemieckiej, począwszy od Teheranu, przez Jałtę i zakończywszy w Poczdamie.

Buchenwald Slave Laborers Liberation - Niemiecki oboz w Buchenwald. Wiezniowie, Polacy w baraku - fot msz blogmedia24.plWielka trójka, powołała Międzynarodowy Trybunał Wojskowy z siedzibą w Norymberdze. Wcześniej więźniowie, przywódcy III Rzeszy niemieckiej, byli przetrzymywani w luksusowym Grand Hotelu w uzdrowisku Mondorf-les-Bains Luksemburg.

Niemiecki obóz w Buchenwald. Więźniowie, Polacy w baraku

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, został powołany do osadzenia zbrodniarzy wojennych oraz organizacji zbrodniczych. Trybunał działał od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku. Choć prawnie działał dłużej, gdyż nadzorował wykonanie wyroku z 15 na 16 października 1946 roku. Proces przed Międzynarodowym Trybunałem rozpoczął się 20.XI.1945 o godz. 10 . Sędziami Trybunału Wojennego byli przedstawiciele „czterech” mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Francji co było największym absurdem w dziejach Świata, aby za swoje francuskie grzechy wobec Świata, „być sędziami we własnej sprawie”**, czyli robić więcej niż wszystko aby kolaborująca Francja z Hitlerem , nie była sądzona. Problem polegał na tym, że Europa i Ameryka potrzebowała zwycięskiej Francji w czas przyszłej zimnej wojny.

Trybunał obradował, sądził i osądził w następującym składzie:

 • Lord Geoffrey Lawrence, przewodniczący, Wieka Brytania,
 • Francis Biddle, USA, uprzednio Prokurator Generalny USA
 • Generał-major Iola T. Nikitczenko, zastępca przewodniczącego Sądu Najwyższego ZSRR
 • prof.Henri Donnedieu de Vabres, Francja

Oskarżycielami byli:

 • Robert H. Jackson (sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych,
 • Sir Hartley Shawcross, Wielka Brytania,
 • M. Francis de Menthon, prokurator generalny Francji.
 • R. A. Rudenko, związek sowiecki, który kilka miesięcy wcześniej oskarżał 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Hermann Wilhelm Göring , druga osoba w III rzeszy niemieckiej - fot za msz blogmedia24.pl


Hermann Wilhelm Göring , druga osoba w III rzeszy niemieckiej.
Reichsmarschall, Hermann Göring, wybrał śmierć tchórza. Cyjanek w obecności strażników podał mu kat Warszawy Erich von dem Bach

Oskarżeni mieli 27 adwokatów, 54 aplikantów i 67 sekretarek, absolwentek wydziału prawa. Wszyscy byli Niemcami, więc rodakami oskarżonych. W okresie 10 miesięcy i dni dziesięciu, Trybunał Wojskowy, który urzędował w hitlerowskim Pałacu sprawiedliwości w Norymberdze, nie przypadkowo został wybrany na miejsce Sądu.To właśnie w tym miejscu odbywały się w latach trzydziestych „Parteitagi” z udziałem hitlerowskich przywódców. Tu uchwalono w 1935 roku Ustawy Norymberskie.

Ława oskarżonych w Norymberdze. Od lewej w pierwszym rzędzie Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, w drugim rzędzie Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel - fot. za msz blogmedia24.pl

 

Trybunał odbył 403 sesje w ciągu 218 dni obrad. Przesłuchano 240 świadków. Z tego dwojga Polaków, studentkę Sewerynę Szmaglewską i krawca pochodzenia żydowskiego,Samuela Rajzmana, więźnia Treblinki Sąd, prokuratorzy nie wzięli pod uwagę, że w czasie II Wojny Światowej wymordowano 6 milionów Polaków w tym 1500 000 narodowości żydowskiej.

Ława oskarżonych w Norymberdze. Od lewej w pierwszym rzędzie: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, w drugim rzędzie: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel

Rozprawa była tłumaczona jednocześnie na 4 języki. Cały przebieg procesu był filmowany. Z więzienia do Pałacu sprawiedliwości, jeszcze z czasów przed II Wojna Światową, prowadził podziemny korytarz. Bezpieczeństwa więźniów, sali sądowej pilnował amerykański batalion Military Police. Batalion był wyposażony w dwa czołgi. Military Police, obserwowało więźniów przez 24 godziny na dobę. Mimo to nie upilnowali.

 

Akt oskarżenia:

Akt oskarżenia został opublikowany 6 października 1945 r.Był opracowywany przez przedstawicieli wielkich mocarstw jeszcze w trakcie trwania działań wojennych. Akt oskarżenia wywołał oburzenie w Polsce. Akt oskarżenia nie zawierał zbrodni popełnionych przez , Niemców w okupowanej Polsce.Nie obejmował mordów cywilnych mieszkańców Warszawy i Polski. W procesie norymberskim nie uczestniczyli polscy przedstawiciele sądów, prokuratury. Przed rozpoczęciem procesu pisał z Norymbergii, polski korespondent wojenny Edmund Osmańczyk.

„Proces norymberski ma sprawić, by przywódcy Trzeciej Rzeszy nigdy nie stali się bohaterami narodowymi, by sztandary niemieckie nigdy nie pochyliły się przed pomnikami historycznych zbrodniarzy. By przyszłe pokolenia Niemców uznały krwawą winę i spłacić mogły – i chciały – straszliwy dług wobec całego świata. By dzieci niemieckie nie słuchały z dumą wykładów historii o potędze państwa niemieckiego, które sięgało od Atlantyku po Kaukaz, lecz by wiedziały, na czym ta potęga była oparta i do jak straszliwej klęski światowej i narodowej doprowadziła.

Takim powinien być proces w Norymberdze…

Czy był ? Chyba nie ! ! !

Akt oskarżenia opracowany jest w sposób zdumiewający…

W akcie oskarżenia nie ma ani słowa o Powstaniu Warszawskim, ani słowa o Palmirach, o terrorze i egzekucjach ulicznych osławionego Kutschery. Nie ma ani słowa o masowym wywożeniu Polaków na katorgę »robót w Rzeszy«. Nie ma ani jednego przykładu z Polski w punkcie dotyczącym mordowania zakładników. Nie ma nic – dosłownie nic – w omówieniu »rabunku własności prywatnej i publicznej«. Akt oskarżenia nie znalazł w Polsce żadnych przykładów na »nakładanie kar pieniężnych na społeczeństwo«, na »złośliwe niszczenie miast i wsi i spustoszenia dokonywane bez uzasadnionej konieczności wojskowej«. Ani jednego przykładu z Polski na »przymusową rekrutację robotników cywilnych«, na germanizację okupowanych terenów«.

Na fizyczne zlikwidowanie Warszawy, stolicy Polski

Długi byłby rejestr faktów nie uwzględnionych w tym dziwnym dokumencie. Niemal tak długi, jak długa jest lista niezliczonych przestępstw i zbrodni niemieckich w Polsce…

1.Do aktu oskarżenia, strona sowiecka / generał Rudenko / próbowała przemycić „sprawę katyńską”. Z Bułgarii sprowadzono nawet, aresztowanego tam przez NKWD lekarza, dr Markowa, tego samego, który wiosną 1943 wszedł w skład utworzonej przez Niemców międzynarodowej komisji badającej ekshumowane w lasku katyńskim zwłoki zamordowanych polskich oficerów. Jednak Sowietom, pomimo ich ogromnych wysiłków, nie udało się przypisać swojej zbrodni Niemcom. Po kilku kompromitujących zeznaniach, wycofali ten punkt z aktu oskarżenia tłumacząc się, że zaszło „małe nieporozumienie”: im chodziło o białoruską wioskę Chatyń, spacyfikowaną przez Niemców! Przez kolejnych 45 lat nie wracali już do tej sprawy… ”

i nie wracają dalej, lub kota odwracają ogonem

Generałowi sowieckiemu Rudence udało się wycofać tajną klauzulę do Paktu Ribbentrop- Mołotow, który dokonywał IV rozbioru Polski. Amerykanie o tym tajnym dokumencie wiedzieli juz 24 sierpnia, dzień po jego podpisaniu. Ale po co drażnić Stalina.

Generał Roman Rudenko, mówiąc o mordzie katyńskim , dokonanym przez „Niemców” użył zwrotu ludobójstwo ” „геноцид”

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, na jednej z ostatnich odpraw Sztabu Generalnego Wehrmachtu, Adolf Hitler domagając się by armia działała bezlitośnie, uspokajał sowich niezdecydowanych generałów:

„Nikt nie sądzi zwycięzców”.

Ta maksyma otrzymała żałosne potwierdzenie w Norymberdze roku 1945.
Po odczytaniu aktu oskarżenia, lord Geoffrey Lawrence, przewodniczący Trybunału, zadał oskarżonym pytanie czy przyznają się do winy. Wszyscy wstawali po kolei, podchodzili do mikrofonu i odpowiadali:

„Nie przyznaję się do winy”. „Nie jestem winien”.

Żaden z nich nie był winien…!!!

Przed rozpoczęciem procesu, w celi więziennej powiesił się dr Robert Ley – przywódca Deutsche Arbeitsfront. Następnym oskarżonym miał być Martin Bormann, szef Kancelarii i zastępca Hitlera d/s NSDAP, „szara eminencja”, człowiek nr 1 w strukturach NSDAP . Wobec jego zniknięcia w ostatnich godzinach obrony Berlina, Trybunał postanowił sądzić go zaocznie. Główny finansista, przemysłowiec, producent uzbrojenia Gustav Krupp, został uznany za „zbyt starego” by stawić się przed sądem… Miał 76 lat

Ława oskarżonych:

Zasiadło na niej 21 osób:

 1. Reichsmarschall, Hermann Göring,
 2. Rudolf Hess, najbliższy współpracownik Hitlera,
 3. Joachim von Ribbentrop, Minister spraw zagranicznych III Rzeszy, działacz NSDAP,
 4. Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall, w dniu 8.V. podpisał bezwarunkową kapitulacje III Rzeszy.
 5. Ernst Kaltenbrunner,Szef wywiadu SS,
 6. Alfred Rosenberg, główny ideolog nazizmu,
 7. Hans Frank,Generalny Gubernator, Generalnej Guberni,
 8. Wilhelm Frick,Minister spraw wewnętrznych, protektor Czech i Moraw,
 9. Julius Streicher,ideolog „doszczętnego i gruntownego wytępienia Żydów”.
 10. Walther Funk, minister gospodarki,
 11. Hjalmar Schacht, finansista III Rzeszy,Minister III Rzeszy,
 12. Karl Dönitz,ostatnim kanclerzem III Rzeszy,
 13. Erich Reader, dowódca, Kriegsmarine,
 14. Baldur von Schirach, wódz młodzieży,przywódcy Hitlerjugend,
 15. Fritz Sauckel,Obergruppenführera w SA i SS,
 16. Alfred Jodl,Sztabu Dowództwa Wehrmachtu, autor wszystkich opracowań podboju Europy.
 17. Franz von Papen,dyplomata, wicekanclerz Rzeszy,
 18. Arthur Seyss-Inquart, SS-Gruppenführer, Namiestnik Austrii,
 19. Albert Speer,Minister uzbrojenia i przemysłu,
 20. Konstantin von Neurath, protektor Czech i Moraw, odpowiedzialny za zbrodnie w Czechach i na Morawach.
 21. Hans Fritzsche,szef wydziału prasy,
 22. Martin Bormann, sądzony zaocznie, sekretarz Hitlera,
Wyrok Międzynarodowego Trybunału Wojskowego:
 
Skazani na karę śmierci:

 

 • Martin Bormann [sądzony zaocznie]
 • Hans Frank
 • Wilhelm Frick
 • Hermann Göring
 • Alfred Jodl
 • Ernst Kaltenbrunner
 • Wilhelm Keitel
 • Joachim von Ribbentrop
 • Alfred Rosenberg
 • Fritz Sauckel
 • Arthur Seyss-Inquart
 • Julius Streicher

Skazani na dożywotnie więzienie:

 • Walther Funk – zwolniony w maju 1957 „ze względu na stan zdrowia”.
 • Rudolf Hess – w 1987 popełnił samobójstwo w Spandau, miał 93 lata.
 • Erich Reader – zwolniony jesienią 1955 „ze względu na podeszły wiek” [82 lata].

Skazani na długoletnie wiezienia:

 • Karl Dönitz – 10 lat więzienia
 • Konstantin von Neurath – 15 lat więzienia
 • Baldur von Schirach – 20 lat więzienia
 • Albert Speer – 20 lat więzienia

Uniewinnieni:

 • Hans Fritzsche
 • Franz von Papen
 • Hjalmar Schacht

Trybunał Wojskowy uznał za organizacje zbrodnicze: kierownictwo NSDAP, SS, Gestapo, SD.

Erika i Angela, wypędzone, czy planują nowy podbój Europy - Moim zdaniem tak - fot za msz blogmedia24.plWielu członków tych zbrodniczych organizacjach zasiada w Związku wypędzonych, Frau Eriki Steinbach, oszustki politycznej. Na tych zjazdach bywają przywódcy IV rzeszy z Angelą Merkel, która wyrosła na wyrokach norymberskich

 

Erika i Angela, wypędzone, czy planują nowy podbój Europy ? Moim zdaniem tak !

 

Egzekucja skazanych odbyła się o 1:01 w nocy z 15 na 16 września 1946 r. Zakończyła się o godzinie 2:46. Wyrok wykonał zawodowy kat amerykański, Teksańczyk st, sierżant John C. Wood.

Następnie ciała straconych przewieziono na teren byłego niemieckiego obozu śmierci KL Dachau koło Monachium. Tam spalono je w krematorium, po czym rozsypano nad rzeką Izerą. W późniejszych latach, obrotny sierż. Wood, dorabiał do emerytury sprzedając „pamiątkowe kawałki stryczka”, na którym rzekomo wieszał w Norymberdze.

Amerykański zawodowy kat, st. sierżant John C. Woods. To on wykonał wyrok - fot za msz blogmedia24.plZłośliwi twierdzą, że gdyby połączyć te fragmenty w całość, można by nimi kilka razy opasać kulę ziemską…

Jak widać Amerykanie „biznes” mają w genach, ale to już zupełnie inna historia.

Oto amerykański zawodowy kat, st, sierżant John C. Wood. To on wykonał wyrok.

Ciała powieszonych przewieziono do krematorium w Ostfriedhof – München. Po kremacji rozsypano nad Rzeką Izerą. Kary śmierci uniknął Reichsmarschall, Hermann Göring.

Gdy przyszło do zapłacenia rachunku własnym życiem, zmieniła się nagle skala wartości…

W noc przed egzekucją zażądał od kapelana więziennego udzielenia mu ostatnich sakramentów i błogosławieństwa według obrządku luterańskiego. Kapelan był tym bardzo zdziwiony i po dłuższym namyśle… odmówił tej posługi, oświadczając, że nie zauważył u oskarżonego żadnych objawów skruchy. Z prośbą o zmianę formy egzekucji męża, zwróciła się do Trybunału Emma Sonnenmann-Göring. „Gdyby powiesili Hermanna, przestałabym wierzyć w Boga” – miała powiedzieć po ostatnim widzeniu z byłym marszałkiem – była szwedzka aktorka…

Tabletkę z cyjankiem podał Hermannowi Göringowi, kat i morderca Warszawy generał Erich von dem Bach, odpowiedzialny za mord 200 000 Warszawiaków i obrócenie w ruinę Warszawy.

Na dwie godziny przed terminem egzekucji,.Reichsmarschall, Hermann Göring, popełnił samobójstwo, zażywając cyjanek potasu. Musiał mu ktoś dostarczyć cyjanek i pomoc w popełnieniu samobójstwa. W pożegnalnym liście napisał:

„Bez wahania dałbym się rozstrzelać. Jest rzeczą niemożliwą, aby powiesić niemieckiego Marszałka Rzeszy! Nie mogę się na to zgodzić w imię honoru Niemiec”.

Ciało Göringa spalono jak i pozostałych. Rozsypano nad rzeką Izerą.

Z przyniesionego do więzienia bagażu skonfiskowano mu wielki zapas narkotyków. Szef więzienia norymberskiego, płk Andrus, lubił to tak wspominać:

„Gdy Göring przyszedł do mnie do Mondorf, był sztucznie uśmiechającym się łamagą. Miał dwie walizki wyładowane paracodeiną. Myślałem, że to handlarz narkotyków. Zabraliśmy mu ten towar i zrobiliśmy z niego człowieka”.

Na procesie w Norymberdze, zeznawało doje Polaków, narodowości żydowskiej

Zeznania Seweryny Szmaglewskiej, autorki „”Niewinni w Norymberdze”:

„- Jest pani Polką?
– Tak.
– Kiedy aresztowana przez Gestapo?
– W lipcu 1942 roku.
– Czy w Oświęcimiu pełniła pani jakąś funkcję?
– Pracowałam fizycznie od początku do końca pobytu.
– Zawód pani?
– Byłam studentką w chwili wybuchu wojny.
– Jak świadek może udowodnić, że jest byłym więźniem Oświęcimia?
[…]
– Mam numer, który mi wytatuowano – mówię trochę zażenowana pytaniem.
– Czy była pani naocznym świadkiem sytuacji, kiedy ludzie z formacji SS zabijali dzieci?
– Tak.”

Dalej Polka, opowiadała o terrorze Oświęcimia, wzruszając i poruszając całą salę. Szczególne wzburzenie wywołał fakt tatuowania również dzieci, tyle że na udach, gdyż rączki były zbyt małe, aby pomieścić pięciocyfrowy numer. Przed Trybunałem zeznawał również Samuel Rajzman, więzień Treblinki. Drugi z przesłuchiwanych mówił o terrorze na miarę Oświęcimia. Wprowadzono tam napisy, pozorujące stację kolejową i miejsca, które naśladowały normalny obóz. „Kasa biletowa”, „Telefon”, „Telegraf” – to wszystko prowadziło więźniów nie do kontaktu ze światem, lecz do komory gazowej. Trybunałowi przedstawiono również dowód rzeczowy w postaci lampy powleczonej ludzką skórą z tatuażem. Zdjęcie przedmiotu obiegło wkrótce cały świat…

Drugim Polakiem zeznającym przed Trybunałem w Norymberdze był rzemieślnik Samuel Reisman / Rajzman / były więzień Treblinki, nie mówiący po polsku. Zeznawał w Jidysz.

Drastyczne zdjęcia.

Hans Frank, mienił sie królem Polski. Tak wygląda w kostnicy po wykonaniu wyroku śmierci - fot za msz blogmedia24.pl

 

 

Hans Frank, mienił sie królem Polski. Tak wygląda w kostnicy po wykonaniu wyroku śmierci

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Dead_alfredjodl.jpg/778px-Dead_alfredjodl.jpg

 

 

Alfred Jodl

 

 

 

Wilhelm Keitel w kostnicy czeka na kremacje - fot za msz blogmedia24.pl

 

 

 

Wilhelm Keitel w kostnicy czeka na kremacje.

 

 

 

Dead-joachim-ribbentrop-blogmedia24-michal

 

 

Joachim von Ribbentrop, czeka w kostnicy na kremacje.Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop, to minister spraw zagranicznych III Rzeszy. Od maja 1932 roku członek NSDAP, SS-Obergruppenführer. Współtwórca IV Rozbioru Polski w dniu 23 sierpnia w Moskwie

 

 

 

Lawa oskarzonych w Norymberdze - pod nazwiskami wyroki - fot za msz blogmedia24.plKoniec komedii na czas jakiś

* Klucz do zagadki, śmierci Adolfa Hitlera mają sowieci.

**Nemo iudex idoneus in propria causa, kanon prawa rzymskiego, dziś europejskiego, nikt nie może być sędzia we własnej sprawie

*** Fotografie z Procesu w Norymberdze, które umieściłem w Wikipedii, powoli znikają

 

Za: BLOGMEDIA24.PL – Michał St. de Zieleśkiewicz blog – 06/10/2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.10.07

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek