Dr Jerzy Jaśkowski – Kongres Wakcynologów czy spotkanie handlowców. Argument siły czy siła argumentów!? Pogrobowcy nauki. (Czesc II)


W swojej ponad 40 letniej pracy zawodowej, każdy pytany człowiek, twierdził, że ma za mało pieniędzy, ale nie spotkałem człowieka, który powiedziałby, że ma za mało rozumu.
Forma przed treścią -filozofia azjatycka.         jj

Szczepienia - IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

 

Konferencja, której kierownikiem naukowym był pan profesor Krzysztof Simon sponsorowana była przez takie tuzy farmacji jak: ostatnio skazane w USA za łapówkarstwo, podawanie nieprawdziwych informacji przekupstwo lekarzy.

Szczepienia - IV Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii - SponsorzyTematy jak na konferencję naukową przystało, były jak najbardziej naukowe . Podaję kilka z nich poniżej. Muszę powiedzieć, że przez ponad 40 lat pracy zawodowej nie spotkałem się jeszcze na konferencjach naukowo-medycznych z pracami o takim charakterze w opracowaniu, co wypada podkreślić, lekarzy.

Sympozjum przedkonferencyjne II: Szczepienia ochronne w samorządowych programach profilaktycznych

Przyszłość samorządowych programów szczepień, korzyści i trudności w realizacji programów z punktu widzenia władz samorządowych (moderatorzy: dr med. H. Czajka, prof. L. Szenborn).

Rola towarzystw naukowych i konsultantów wojewódzkich w inicjowaniu i opiniowaniu działań samorządów w obszarze szczepień ochronnych (prof. A. Radzikowski, WUM, W-wa; dr hab. med. T. Jackowska, CMKP, W-wa).

Ruchy antyszczepionkowe i jak wyjaśniać zasiewane przez nie wątpliwości.

Sesja satelitarna firmy GlaxoSmithKline Szczepienia ochronne u dzieci urodzonych przedwcześnie (sala A) Przewodniczący: prof. dr hab. med. L. Szenborn (Akademia Medyczna, Wrocław), prof. dr hab. med. T. Jackowska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa).

Warto zapamiętać te nazwiska i przypominać sobie w czasie czytania publikacji gazetowych. Z programu konferencji nazwanej naukową wyraźnie widoczny jest cel pranie mózgów. Czyli raczej rozwijano praktycznie program MK-Ultra.

Tak więc, nie rzetelne badania naukowe, ale fakty gazetowe mają istotne znaczenie dla wakcynologów. Wbrew bowiem twierdzeniom Wielce Szanownego pana Profesora naukowe prace całkowicie podważają jakikolwiek sens szczepień.

I tak, np. znana Panu Profesorowi Krzysztofowi Simonowi, Cohrane Database Syst Rev 2006 January 25 (1) podaje , po przeanalizowaniu 51 badań obejmujących 263 087 dzieci , że jakość prezentowanych prac była tak niska, że analiza bezpieczeństwa szczepień i ich skuteczności była niemożliwa.

T.Jefferson et all w liście do Lancet 03.09.2005 stwierdzili, że nie mogli doszukać się prac wskazujących na bezpieczeństwo szczepionek przeciwko grypie.

Podobnie w innej, meta analizie Cohrane Databases Syst. Rev. 2010 Feb. 17 (2) :” Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych” stwierdzono, po przeanalizowaniu 72 badań obejmujących osoby powyżej 65 roku życia, że “Dostępne dowody wskazują na niską skuteczność szczepionek u osób starszych. W innym zestawieniu stwierdzono, że skuteczność szczepionek przeciwko grypie jest taka sama jak mycie rąk.

Jak do tej pory brak badań wskazujących na celowość i skuteczność szczepionek u dzieci poniżej 23 miesiąca życia.

W tym momencie pragnę przypomnieć Wielce Szanownemu Koledze, że mycie rąk :

1. Jest absolutnie bezpieczne, jak do tej pory nie zaobserwowano po myciu żadnych powikłań ani NOP.

2. Jest zdecydowanie konkurencyjne ekonomicznie ok. 100 razy tańsze. Co szczególnie w naszym nieszczęśliwym Kraju [St. Michałkiewicz] w okresie zatapiania “zielonej wyspy” [premier Tusk] ma niebagatelne znaczenie.

3. Jest łatwo dostępne i nie wymaga przeszkolonego personelu.

4. Raz zakupiona partia mydła ma długi okres trwałości.

5. Nie wymaga specjalistycznego transportu ani przechowywania.

6. Nie straszy dzieci i nie boli.

7. Nie zanotowano zgonów po myciu.

Poza tym mydło nie zawiera substancji wprowadzanych bezpośrednio do krwioobiegu. Od 1728 roku wiemy, że krew krąży w systemie zamkniętym. Aż 75% przeciwciał znajduje się w układzie pokarmowym, a ponad 20% w skórze i układzie oddechowym. Proponowany i wymuszany przez PT Pana system szczepionkarski, pomija te naturalne mechanizmy obronne wprowadzając m.in. poniższe substancje bezpośrednio do krwioobiegu.

Poniżej wymienię tylko niektóre substancje zawarte w szczepionkach:

1. Rozproszone wirusy lub bakterie, a także, jak w przypadku szczepionki Polio rakotwórczy wirus SV – 40. [info dr Salka].

2. Rtęć – neurotoksyna – w ilości przekraczającej kilkaset procent dopuszczalne normy.

3. Aluminium-neurotoksyna – uszkadza, mózg, szpik kostny, kości.

4. Formaldehyd czynnik rakotwórczy, przypominam – podawany bezpośrednio do krwioobiegu.

5. Polisorbat 80 – powodujący uszkodzenia dróg rodnych i zaniki jąder.

6. Żelatyna ze świń i kur karmionych genetycznie modyfikowaną paszą.

7. Glutaminian sodu jest przyczyną zaburzeń metabolicznych drgawek etc.

8.Zawartosc reci ang mercury w szczepionce

Ryc. 8 Zawartość rtęci w szczepionce przeciwko grypie (kolor czerwony) i dopuszczalna norma (kolor zielony)

(8) Rycina obok przedstawia zawartość rtęci w szczepionce przeciwko grypie. Jak wiadomo rtęć stosuje się od 80 lat w szczepionkach. Nie ma ona żadnego wpływu na samą szczepionkę, ale zapobiega ewentualnym zakażeniem roztworu. I przez te ponad 80 lat PT Wakcynolodzy nie umieli , albo nie chcieli [wybrać właściwe słowo] opublikować prac naukowych o skutkach takiego bezmyślnego podawania jednego z najbardziej toksycznych pierwiastków, bezpośrednio do mózgu małych dzieci!

http://www.youtube.com/watch?v=V3XoPZiF160&feature=related

Jak to jest, że Pan, który z pewnością składał przysięgę Hipokratesa nie informuje o tym studentów i młodych lekarzy?

Dlaczego np. ani w Medycynie Praktycznej – pediatrii, Szczepieniach nie informuje się PT Kolegów lekarzy o tym, że badania przeprowadzone w USA na 17 674 dzieciach wykazały, że;

1. Wskaźnik występowania astmy u dzieci szczepionych był wyższy o 120%

2. Wskaźnik występowania ADHD u zaszczepionych chłopców był wyższy o 317%

3. Wskaźnik zaburzeń neurologicznych u szczepionych chłopców był wyższy o 185%.

Dlaczego nie podaje się, że autyzm rozpoznano dopiero ok. 10 lat po wprowadzeniu szczepień dzieci? tj. w latach 30-tych ubiegłego wieku? Stwierdzano w tamtym okresie 1 przypadek na 10 000 porodów, obecnie – 1 przypadek stwierdza się na 25 porodów. Odrzucam jednocześnie wszelkie pokrętne wyjaśnienia sekty szczepionkarskiej, że mogą być inne powody. Mieliście PT Państwo ponad 50 lat, czyli dwa pokolenia, aby to udowodnić! I nie potrafiliście! Przy obrocie takimi pieniędzmi !!! to jawny skandal.

Dlaczego nie podaje się, że począwszy od 1980 roku zachorowania na autyzm gwałtownie wzrastają, wraz ze wzrostem ilości szczepionek podawanych dzieciom

I tak, o ile w latach 1980 jeden przypadek autyzmu przypadał na 10 000 porodów, to obecnie jeden przypadek jest na ok. 100 porodów.

Dlaczego Pan, Profesor wyższej uczelni, jak zwykły … [wpisać właściwe słowo] szkaluje swojego kolegę dr A. Wikefieda, chociaż wiadomo od kilku lat, że 17 uczelni potwierdziło jego badania. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że u dzieci z autyzmem wirusy poszczepienne znajdują się w grudkach jelitowych.

Wakefield’s Lancet Paper Vindicated – [Yet Again]

Jednocześnie nie informuje Pan o tym, że prace rzekomo zaprzeczające związkowi autyzmu ze szczepieniami zostały “spłodzone z sufit” vide przypadek duński i pół miliona dolarów zdefraudowanych.

Dlaczego nie nagłaśnia się faktu wycofania szczepionek przeciwko grypie ze Szwecji z powodu wzrostu o 660% narkolepsji? W 2009 roku w USA musiano wycofać 800 000 szczepionek dla dzieci firmy Sanofil-Pasteur z powodu “złej jakości”.

Czyli Szwedzi się sparzyli , firmy tracą zyski to trzeba handlować w Polsce?

Jest jeszcze jeden ważny problem. Dlaczego istnieje tak wyraźna sprzeczność interesów pomiędzy sektą wakcynologów a społeczeństwem? Przykładem może być właśnie ta konferencja. Jest to bowiem jedyna chyba konferencja na której uczestnicy dostają zwroty delegacji.

Sprawę wyjaśnia wyraźna sprzeczność interesów tj. podkupywanie czołowych ekspertów przez firmy produkujące szczepionki

Jak podała agencja Bloomberg:

“Johnson&Johnson przekupywał lekarzy z Polski, Grecji i Rumunii”

fila 2011-04-10, ostatnia aktualizacja 2011-04-11 08:44:21.0

cyt: ”Amerykański Departament Sprawiedliwości udowodnił, że koncert farmaceutyczny przez prawie dziesięć lat wręczał łapówki europejskim lekarzom oraz urzędnikom w Iraku. Za nielegalne zdobywanie zysku Johnson&Johnson (J&J) zapłaci ponad 70 mln dol. – informuje Bloomberg

Drugi co do wielkości sprzedawca produktów medycznych na świecie pieniędzmi oraz wycieczkami "przekonywał" europejskich lekarzy i administratorów szpitali, że ich produkty są najlepsze.

Najbardziej skuteczne okazały się tego typu działania w Grecji. Jak podaje agencja Bloomberg, w latach 1998-2006 koncern zarobił tam ponad 24 mln dol. W Polsce proceder trwał w latach 2000-2006 i dał firmie 4,3 mln dol. W Rumunii natomiast zarobiono 3,5 mln dol. w latach 2000-2007.”

Jak wiemy, sprawę w Polsce skutecznie zatuszowano, chociaż np. w Gdańsku w splotach reklamowych propagujących sprzedaż szczepionek, występował konsultant wojewódzki, a więc urzędnik państwowy.

Tzw. Platynowy sponsor Konferencji firma GlaksoSmithKline, została skazana na 3 miliardy dolarów odszkodowania. Podobnie olbrzymie odszkodowanie zapłacił Merck, a w Polsce spokojnie “sponsoruje Konferencje zwane naukowymi”

I w sytuacji oficjalnego potwierdzenia łapówkarstwa przez Departament Sprawiedliwości USA zastanawiające jest milczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. A może IPN by pomógł?

Tak na marginesie przypomnę Szanownemu Koledze Kodeks Etyki Lekarskiej, który

normuje zasady postępowania lekarza w stosunku do pacjenta, a w szczególności art. 13 i 15 cyt:

“Art.13

1. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.

2. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały.

3. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego.”

Np. mydła.

Tak więc wyraźnie widoczny jest fakt wpływu cywilizacji azjatyckiej w wypowiedziach pana prof. Krzysztofa Simona.

Pan prof. Krzysztof Simon twierdzi, że dzięki szczepionkom opanowaliśmy choroby zakaźne . W świetle powyższych danych zostawiam to bez komentarza. Szkoda papieru.

Wg. pana Prof. K.Simona szczepionki to postęp wiedzy medycznej, także to twierdzenie pozostawiam bez komentarza.

Bardzo ciekawe jest kolejne stwierdzenie Kierownika Naukowego konferencji: ”Ludzie szczepcie się na co się da, zwłaszcza swoje potomstwo” [ str.2 akapit 2]. Jak Szanowny Czytelniku oceniasz ten czysto marketingowy slogan w ustach kierownika naukowego.

Dodatkowego smaczku dodaje publikacja Davida Mihalovica z 04 września 2012 roku: ”badania pokazują, że szczepionki przeciw grypie zwiększają samoistne poronienia i martwe porody.”

Także praca Goldmna wykazała, że wskaźnik strat płodów u szczepionych kobiet wzrósł z 4 do 174 w sezonie grypowym 2008/09, po nagonce z rzekomo świńska grypą w sezonie 2009/10, wzrósł do 535 .

Dodatkowo podaję, że uznany na świecie wskaźnik śmiertelności niemowląt jest w odwrotnej korelacji z liczbą stosowanych w różnych krajach szczepionek. Czyli im więcej szczepionek dostaje dziecko w pierwszy roku życia, tym prawdopodobieństwo jego zgon jest większe.

No cóż, jak mówi pan prof. K.Simon, trzeba być konsekwentnym [4 akapit, 5 wiersz wywiadu], nie zabierać dyplomów lekarzom ostrzegającym o konsekwencjach szczepień [5 akapit], ale zmusić firmy farmaceutyczne produkujące te ……… [wpisać właściwe słowo] do nie tylko sponsorowania konferencji, ale wypłacania odszkodowań osobom przez nie poszkodowanym.

Jest jeszcze jeden problem, historyczny. Przed 300 laty był we Francji król Ludwik XIV zwany Słoneczko. Charakterystyczną cechą jego dworu było nadmierne używanie perfumów, ponieważ mycie było niewskazane. Kronikarze wspominają eleganckie peruki na zawszawionych głowach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV

Przed ok. 150 laty lekarz węgierski Ignacy Filip Sammelweise udowodnił, że mycie rąk ratuje kobiety przed sepsą i śmiercią.

Przed ok. 70 laty inny lekarz, Sławoj Składkowski, kazał budować wychodki, aby społeczeństwo nabrało nawyków walki z brudem i zarazkami a nie s……. za stodołą.

W w XXI wieku zamiast walki z brudem i g…… rozcieranym po d……, mamy perfumy w rodzaju szczepionek. Tylko dlaczego to zwie się nauką?

Wypada tylko dodać, że nawet w tej “totalitarnej” Rosji już od 15 lat szczepienia są nieobowiązkowe, podobnie w większości krajów Unii Europejskiej.

Nasuwają się więc pytania:

1. Dlaczego w Polsce nadal uważa się perfumowanie (szczepionki) na rozsmarowywane na d… g…… zamiast mycia za naukę w dodatku popieraną przez Rząd ?

2. Dlaczego PT Samorządowcy wydają olbrzymie pieniądze na to g…. zamiast podawać tran w szkołach w ramach zapobiegania zachorowaniom? Podawanie wit.D zostało wielokrotnie udowodnione naukowo jako skuteczny środek walki z zakażeniami?

a. Łowicz: Darmowe szczepienia dla seniorów gminy

b. Tarnów: Bezpłatne szczepienia dla mieszkańców gminy

Polska: Pozostajemy liderem zgłoszeń różyczki

c. http://www.wydzialszczepien.pl/szczepienia-doroslych.html

d. czyżby działały inne mechanizmy , bardziej podległe kompetencjom CBA czy ABW aniżeli medycynie?

3. Dlaczego PT Episkopat nawołujący do walki z eutanazją i aborcją zachowuje milczenie w tym temacie? Przecież Piąte przykazanie mówi wyraźnie o czynności “nie zabijaj” a nie o metodzie mordowania?

A więc jak widać to jednoznacznie, wracamy do początku a….

C.B.D.O.

dr Jerzy Jaśkowski
SFMRM

PS.1 Ciekawe jak długo IPN będzie utajniał materiały dotyczące Informacji Wojskowej w swoich archiwach związane ze szczepionkami.

PS.2 DO DNIA DZISIEJSZEGO TAKŻE BRAK JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI, NA JAKIEJ PODSTAWIE I KTO PERSONALNIE DECYDUJE O UMIESZCZENIU DANEJ SZCZEPIONKI NA LIŚCIE SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH!

PS.3 PS.1. Drzewiej, lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne, na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia taką wymianę. Jedynym sposobem poinformowania społeczeństwa jest internet.

PS.2 Od miesiąca maja 2012 roku, ginie w internecie cała masa publikacji pojawia się tekst : strona error, albo pojawiają się napisy W twoim kraju zabronione. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!

Piśmiennictwo:

1. Nowe spojrzenie na powiązanie układu odpornościowego i snu. Mercola.com. 04.sierpnia 2012

2. Epidemiologia grypy; Virologu Journal 2008.5.29

3. JJ Cannell, Epidemia Grypy i witamina D ; www.mwdiacalnewstoday; 15.09.2006

4. Co jest w szczepionkach przeciwko grypie, mogące powodować niepłodność; Mercola com. 18 październik 2010,

5. Blaylock, Niebezpieczeństwa podawania szczepionek kobietom w ciąży i małym dzieciom, Newsmax Health 12 październik 2009,

6. Johnson&Johnson przekupuje lekarzy w Polsce, Grecji i Rumunii; PAP 11.04.2001.

7. M.Urashima et all. Badania z randominacją, suplementacji witaminy D w celu zapobiegania grypie sezonowej w wieku szkolnym American scientis for Nutrition www. centrumin.ac.jp.jakUMIN000001373

8. Jefferson T.Szczepionka w zapobieganiu grypie u osób starszych The Cochrane Callaboration 2011.8,

9. Jefferson et all. Cochrane Database Sys,Rev. 2010.07.07 Roma

10. Connell JJ et all. Epidemiologia grypy a witamina D. Epidemiol.Infect.2006.grudzień,134,1149-40

11. Immunologia Trop.J.Med.2011;2011,706304 maj05,

12. Smith S et all. Szczepionki w zapobieganiu grypie u zdrowych dzieci, Cochrane Database Syst.Rev.2008.(2). CD004879

13. Medical Journal of Ausralia", 18.11.1967 roku)

14. Medical Journal of Ausralia", 9,02.1952 r

15. Zarazy,%20które%20dziesiątkowały%20ludzkość.webarchive

16. Joseph R. Fitchett MSc DHMSA DPMSA

Imperial College ool Sch Zdrowia Publicznego, Londo n Ospa%20XIX%20Anglia.webarchive

17. Miller N,7 reasons schools should NOT mandate vaccines NAtural News.com 2011.lipiec 14

18. Adams M, The 1918 Influenza Pandemic, Vaccines and Flu Shots Natural News.com.2009.marzec 03

19. Tomljenovic L , Shaw CA .;Adiuwanty szczepionkowe aluminiowe: Czy są bezpieczne? Curr Med Chem. 2011, 18 (17) :2630-7.

20. ; Aluminium ;Medy-%20środowisko-szczepienia/Aluminium%20(chemiczne)%20-%20Choroby%20-%20CTD.html

21. http://australiansceptics.com/2012/05/20/153/

22. http://australiansceptics.com/2012/05/16/why-autism-research-goes-nowhere-the-researchers-who-takes-us-down-all-the-blind-alleys/

23. Wymyślanie Medycznej rzeczywistości http://australiansceptics.com/category/conflict-of-interest/

24. Szczepienia, http://australiansceptics.com/category/vaccination/

25. Vaccines and Immunization References and Research Citations Vaccines Have Been Linked to Leukemias and Lymphomas:

31.Bichel, “Post-vaccinial Lymphadenitis Developing into Hodgkin’s Disease”, Acta Med Scand, 1976, Vol 199, p523-525.

32.Stewart, AM, et al, “Aetiology of Childhood Leukaemia”, Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790. [Listed under Vaccine Adverse Reactions.]

33.Glathe, H et al, “Evidence of Tumorigenic Activity of Candidate Cell Substrate in Vaccine Production by the Use of Anti-Lymphocyte Serum”, Development Biol Std, 1977, 34:145-148.

34.Bolognesi, DP, “Potential Leukemia Virus Subunit Vaccines: Discussion”, Can Research, Feb 1976, 36(2 pt 2):655-656.

35.Colon, VF, et al, “Vaccinia Necrosum as a Clue to Lymphatic Lymphoma”, Geriatrics, Dec 1968, 23:81-82.

36.Park-Dincsoy, H et al, “Lymphoid Depletion in a case of Vaccinia Gangrenosa”, Laval Med, Jan 1968, 39:24-26.

37.Hugoson, G et al, “The Occurrence of Bovine Leukosis Following the Introduction of Babesiosis Vaccination”, Bibl Haemat, 1968, 30:157-161.

26. http://vactruth.com/2012/10/06/chronic-fatigue-syndrome-vaccinations/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=23bb779d0f-10_02_2012_missionary&utm_medium=email

27. http://vactruth.com/2012/08/18/creating-virulent-strains/

28. http://vactruth.com/2012/08/09/gardasil-rdna-coroners-inquest/

29. http://www.youtube.com/watch?v=sjLWbN4uBNI

30. http://www.vancouversun.com/health/Swine+vaccine+linked+increased+risk+rare+nerve+disorder/6912656/story.html

31. http://www.vancouversun.com/health/vancouver+finds+shot+linked+H1N1+illness/7217609/story.html

32. http://www.naturalnews.com/032854_SV40_polio_vaccines.html

33. http://www.sv40foundation.org/Chronology.html

34. http://www.nvic.org/Forms/CivilianReactionPage.aspx

35. http://childhealthsafety.files.wordpress.com/2009/02/vaccines-did-not-save-us-e28093-2-centuries-of-official-statistics.pdf

36. http://poznajprawde.net/aktualnosci/443-garry-null-przesuchanie-w-sprawie-szczepionek.html

37. http://www.youtube.com/watch?v=MTXo-J0t490

38. http://www.youtube.com/watch?v=tr8bEZyFqHg&feature=relmfu

39. http://www.youtube.com/watch?v=qb8ddJ7G2SA&feature=relmfu

40. http://www.youtube.com/watch?v=sfdiFkjpT_0&feature=relmfu

41. http://www.youtube.com/watch?v=V3XoPZiF160&feature=related


dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdansk 11.10.2012

Przeczytaj rowniez:

POLISH CLUB ONLINE, 2012.10.13

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek