Dr Jerzy Jaśkowski – LEKARZE OSTRZEGAJĄ: Jak nie kijem to pałką działania sekty wakcynologicznej [szczepionkarskiej]


To nie większość tworzy prawdę,
To prawda powinna tworzyć większość

Działania grupy lekarzy i usłużnych dziennikarzy będących na pasku urzędników noszą wszelkie znamiona działalności sekty. Jak wiadomo, sekta to grupa ludzi wierzących w jakąś ideę bez racjonalnych przesłanek tej idei.

Pomimo prawie 300 letniej działalności szczepionkowców do dnia dzisiejszego nie udowodniono w żadnym kraju, ani przy żadnej chorobie, że szczepienia miały jakikolwiek sens i pozytywne działanie czyli zapobiegły jakimkolwiek chorobom.

JJ-Whooping CoughPoniżej w celu przypomnienia, przedstawiam dane statystyczne dotyczące zachorowania na pospolite choroby dziecięce oraz datę stosowania szczepionek. Widać wyraźnie, że brak jakiegokolwiek związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy spadkiem zachorowań, a datą wprowadzenia szczepionki.

Ryc1. Spadek zachorowań na koklusz-krztusiec w Australii oraz data podania szczepionki.

Powszechne szczepienia wprowadzono w Australii praktycznie w okresie nienotowania zachorowań. Obecnie w związku z przymusowymi szczepieniami mamy co 4-5 lat epidemie krztuśca. Jak wykazała ostatnia epidemia w USA w 2011 roku, krztusiec wystąpił u 80 % prawidłowo zaszczepionych dzieci, pozostałe 20 % chorujących to rodzina i sąsiedzi zaszczepionych.

Podobna sytuacja wystąpiła w 1978 roku w Szwecji. Na 5140 przypadków kokluszu aż 84% było prawidłowo, tj. trzykrotnie zaszczepionych (BMJ 283:696-697, 1981).

Dokładnie takie same obserwacje, to jest spadek zachorowań na wiele lat przed wprowadzeniem szczepień zanotowano na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

JJ-MeaslesW 1977 roku dr Jonas Salk, twórca szczepionki przeciwko polio, oświadczył przed komisją kongresu USA, że masowe szczepienia przeciwko polio były przyczyną większości zachorowań na tę chorobę w USA po 1961 roku (Science 4/4/77 "Abstracts").

Ryc.2. Spadek zachorowań na odrę nastąpił na wiele dziesięcioleci zanim Big Pharm zwęszył interes w szczepieniach.

Podobnie wygląda sprawa szczepień przeciwko gruźlicy. Mało tego, jedyne opublikowane badanie, przeprowadzone zgodnie z zasadami tj. grupa badana i grupa kontrolna wykazały, że po szczepieniu chorują właśnie zaszczepieni. Nigdy nie został ten fakt, ze zrozumiałych względów nagłośnione przez prasę. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaszczepiono przeciwko gruźlicy w Indiach 260 000 ludzi. Jak się okazało najczęściej chorowały te szczepione osoby. (The Lancet 12/1/80 s. 73).

W związku z faktem, że coraz więcej lekarzy publikuje dane statystyczne i ostrzega potencjalnych pacjentów przed szkodliwością szczepień, Big Pharm przystąpił do kontrataku.

Jak wiadomo, głównymi producentami szczepionek są 4 firmy . Wszystkie były zamieszane w dawanie łapówek lekarzom i np. GSK został skazany przez Departament Sprawiedliwości USA na 3 miliardy dolarów odszkodowania za właśnie m.in. łapówkarstwo w Europie Wschodniej, tj. Polsce, Bułgarii i Rumunii. I pomimo, że istnieje porozumienie w sprawie przestępstw pomiędzy USA i Polską , polski wymiar sprawiedliwości nabrał wody w usta. Woli nie ruszać tematu. Dlaczego ? Musisz sobie sam odpowiedzieć PT Czytelniku.

W roku 2008 australijski naukowiec, Sean Sullivan odkrył sposób szczepień poprzez mikroigły. Zespół otrzymał 16.3 miliona dolarów, także od USA na rozwój tej technologii. W 2010 roku patent zakupiła firma Marck, jeden z głównych producentów szczepionek. Oczywiście nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to wszystko jest robione dla dobra ludzkości w celu wyeliminowania obaw szczepionego przed kłuciem, szczególnie dzieci.

I tak, jak podają to autorzy pracy i patentu, mikroigły mają wymiary 700 mikrometrów długości, 170 mikrometrów średnicy i zaostrzony do 55 mikrometrów czubek. Igły wykonane są ze stali nierdzewnej, ale mogą być z innych metali np. aluminium. Igły pokrywane są masą 1% wagi karboksymetylocelulozą , 0.5% wagowo/objętościowo F-68 NF Lutrolem i 15% wagowo/objętościowo trehalozą. Rozwiązanie takie zawiera inaktywowaną powłokę wirusa grypy A, znakowanych fluororescencyjnie PR8, owalalbuminę -Alexa Fluor 488 lub Alexa Fluor 750.

Taką mieszaniną umieszczoną na powierzchni 1 cm kwadratowego np. znaczka pocztowego można bez wiedzy i zgody społeczeństwa zaszczepić całe miasto.

W celu niezamęczania zbędnymi szczegółami pragnę zwrócić uwagę na parę , moim zdaniem, bardzo istotnych problemów medycznych i prawnych.

I tak, po pierwsze; tak zaszczepieni ludzie,w związku z tym naprawdę nie będą zupełnie wiedzieli czy i kiedy zostali zaszczepieni. A więc, nie będą mogli nigdy udowodnić, że choroba, która u nich wystąpi jest w jakikolwiek sposób związana ze szczepieniem. Wystarczy np. w przedszkolu, szkole podać dziecku do potrzymania taki obrazek nasączony mikroigłami i po kłopocie. Mama nigdy się nie dowie, że dziecko było szczepione i na co.

Po drugie; w składzie zestawu szczepiennego znajdują się co najmniej dwa składniki potencjalnie neurotoksyczne. Taka szczepionka zawiera bowiem metal i fluor.

Po trzecie ; każdy chirurg , który miał do czynienia z metalicznym ciałem obcym u człowieka wie, że taki kawałek metalu potrafi wędrować po całym ciele, a więc może swobodnie dotrzeć do mózgu. Wiadomo, że aluminium w mózgu to potencjalne jego uszkodzenie objawiające się spowolnieniem, zaburzeniami pamięci , a w skrajnych przypadkach zespołem Alzhaimera. Przewidywanie skutków stosowania takiej metody, szczególnie u małych dzieci od 0-3 roku życia, których mózg się rozwija jest niemożliwe. Bariera krew-mózg jest niewykształcona i metal może przenikać do centralnego układu nerwowego. Jak wiadomo, Big Pharm za zgodą uczynnych urzędników Zdrowia Publicznego, oczywiście w trosce o to nasze zdrowie, zwiększy nam liczbę szczepień. Jest to istotne, ponieważ koszt takiej szczepionki jest poniżej 1 dolara [ w sprzedaży] w odróżnieniu od kilku-kilkudziesięciu dolarów “normalnej” szczepionki.

Wypada przypomnieć w tym miejscu, że już obecnie dzieci w pierwszych 18 miesiącach, jeżeli mają bezmyślne matki, mogą otrzymać nawet 26 szczepionek. Jak wiadomo w szczepionkach znajduje się rtęć, aluminium , formaldehyd , polisorbat 80. Biorąc pod uwagę dopuszczalne normy skażenia człowieka, metalami ciężkimi to zawartość tych toksyn zgodnie z obowiązującymi normami jest przewidziana na osobnika o masie 1350 funtów. Jak do tej pory żadna księga Guinessa nie zanotowała dziecka o takiej masie. Innymi słowy, tylko spolegliwi urzędnicy , czasami z dyplomem lekarzy, mogą decydować się na podawanie tylu trucizn dzieciom.

Poniżej podam kilka szczepionek rozprowadzanych w Polsce, które pomimo zapewnień Narodowego Instytutu Zdrowia o niestosowaniu rtęci w szczepionkach będących w obrocie w zawierają rtęć lub aluminiu:

1. Infantrix DTaP szczepionka “przeciwko” błonicy, krztuścowi, tężcowi – zawiera aluminium. Producent – GSK.
2. Tripacel dawniej- Deperte zawiera aluminium oraz fenoksyetanol -producent SanofilPasteur.
3. Td-pur j/w zawiera aluminium producent Imed S.A.
4. Poli-Sabin “przeciwko” polio zawiera Polisorbat 80 oraz magnez , producent GSK.
5. Imovax polo “przeciwko” polio zawiera fenoksyetylen oraz formaldehyd[ związek stosowany w konserwacji trupów], producent Sanofil Pasteur.
6. Prevenar 13 szeroko reklamowana szczepionka “przeciwko” pneumokokom[ czylidawniejszej dwoince zapalenia płuc , chorobie XIX wieku. Zawiera Polisorbat 80, aluminium – producent Pfizer.
7. Neis Vac C także obecnie w “modzie” “przeciwko” meningokokom zawiera aluminium – producent Baxter.
8. Euvax B “ przeciwko” WZW – B dla dzieci zawiera aluminium – producent LG Sciences Pland Sp.oo.
9. Euvax B “ przeciwko” WZW B dla dorosłych zawiera aluminium -producent LG Life Science Poland Sp.oo
10. Engerix B “przeciwko” WZWB dla dorosłych zawiera aluminium producent GSK
11. Synflorix “przeciwko” pneumokokom zawiera aluminium. Producent GSK.

Dr Jerzy Jaskowski - fot inter

 

Tak więc należy przygotować się na masowe pranie mózgów szczególnie, że wymienione 4 firmy ruszyły do ataku m.in poprzez sponsorowanie rozmaitych konferencji zwanych dla uzasadnienia “naukowymi”. Przecież muszą sobie odbić te kary nałożone w USA.

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
23.10.2012

Przeczytaj rowniez:

POLISH CLUB ONLINE, 2012.10.23

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek