Dr Jerzy Jaśkowski – Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie? (Czesc I)


Nie karze się tego kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem
Tajna Historia Mongołów PIW Warszawa 2005.

Niewiedza jest niebezpieczna  – ks.Arcybiskup Bogusław Pylak

Z okazji zbliżającego się “Święta Niepodległości” w prasie pojawia się masa artykułów na temat historii Polski i jej niepodległości. Niestety publikacje te posiadają, pomimo podawania licznych szczegółów, pewien “pemkocentryzm” tzn. wszystko obraca się wokoło Polski.

Zawodowi dezinformatorzy radiowo-prasowo-telewizyjni [lub odwrotnie] przez cały okres 70 minionych lat karmią społeczeństwo informacjami, że to Dmowski, Witos, czy Piłsudski tworzyli historię Polski po 1918 roku . Dla podkreślenia swoich wywodów podają , że opierają się na dokumentach. Jest to o tyle zabawne, że większość ludzi musiała tworzyć różne sprawozdania i dokumenty, np. z zebrania szkolnego, obozu harcerskiego, zebrania partyjnego, a więc doskonale wie co można pisać i kiedy. Co innego donosy zawodowych agentów w 100% wartościowe, ale te nadal w 95% są tajne.

Tak więc nasza wiedza na temat minionych lat jest nie tylko zagmatwana ale wręcz beznadziejnie pogmatwana. Musimy pamiętać, że przez pierwsze 60 lat po II Wojnie Światowej wszystkie wydawnictwa spełniały rolę propagandy partyjnej podległej ZSRR. Już 17 stycznia 1950 roku Biuro Polityczne postanowiło powołać Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC przemieniony w 1954 roku na Instytut Nauk Społecznych. Pierwszym kierownikiem został Adam Schaff konsultujący się głownie z Jakubem Bormanem i Zambrowskim, opricznikami Komisji Bezpieczeństwa KC. Mobilnym narzędziem walki klasowej były tzw. konferencje. Historyków i historię do porządku przywołała I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, która odbyła się w Otwocku w dniach od 28 grudnia 1951 – 12 stycznia 1952 roku. Na konferencji tej zatwierdzono zasady nauki opartej na światopoglądzie marksistowskim, czyli zmiennym. Innymi słowy, wydawane książki mogły podawać prawdę tylko i wyłącznie w owym czasie dozwoloną. Do roku 2006 rządy nad “nauką” nadal trzymała ta sama jednostka, dawniej zwana Informacją Wojskową kierowana ostatnio przez gen. Dukaczewskiego obecnie doradcę prezydenta Komorowskiego. Czyli właściwe wydawnictwa mogą sobie pozwolić na wydawanie tylko i wyłącznie poprawności politycznej lub wpuszczania pary w gwizdek.

Prof. Miroslaw Handke - fot za wikipediaJak wiadomo wiedza szkolna-podręcznikowa uległa jeszcze istotniejszemu zubożeniu. Żenujące jest to np., że Minister Oświaty prof. MirosławHandke [ zdjęcie]w 1995 roku twierdził, że uczeń nie musi czytać wystarczy, że zaliczy film. Ostatnio miałem do czynienia z maturzystami, czyli 19 latkami, którzy na lekcji historii nie potrafili przeczytać na głos wiersza z rzutnika. Za 3 miesiące mieli rozpocząć dorosłe życie i uczyć własne dzieci. Czego?

Pozwalam więc sobie, w oparciu o ogólnie dostępne piśmiennictwo, podać skrót historii ostatniego wieku i wynikające stąd implikacje dla Polski. Moim zdaniem jest bez większego sensu powtarzanie hipotez i teorii, których źródła są znakowane dezinformacją specsłużb.

Zasadą działania wszelkich specsłużb jest dezinformacja zwana praniem mózgu.

Definicja “Prania mózgu” – Oxford English Dictionary

Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami;

Proces ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia, jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych.

Jest to równoznaczne z dążeniem do stworzenia rasy niewolników, którzy w przeciwieństwie do niewolników starożytnych, nigdy nie wszczynaliby buntów i zawsze posłusznie spełniali rozkazy jak owady podążające za instynktami

Edward Hunter Pranie mózgu.

KONCEPCJA PAŃSTWA

Andrzej Leszek Szczesniak - Judepolonia, Jews in Poland - okladkaOficjalna historia Anglii, mówi o imperium brytyjskim i królowej Wiktorii jako jego twórczyni. Zapomina się o premierze Disraelim Markisie Breconshire żydowskiego pochodzenia, zwany przez cesarza Wilhelma “małym czarnym”. Imperium Brytyjskie powstało, albowiem takie dowolne przenoszenie towarów pozwalało na swobodne przenoszenie kapitału, ratowanie majątku ruchomego powstałego w niezupełnej zgodności z obowiązującym prawem [ np. okupacja Indii lub podboje Afryki].

Musimy tutaj wyjaśnić co rozumiemy przez pojęcie państwa. Otóż w większości cywilizacji [ cywilizacja – zespół praw jakimi się rządzą duże grupy plemion, narody – F. Koneczny], państwo to ludzie, teren, na którym zamieszkują, prawo, którym się posługują i język, którym się porozumiewają. Wyjątkiem jest cywilizacja żydowska. U Żydów pojęcie państwa to majątek ruchomy, prawo, język i religia.[ może w odwrotnej kolejności] .

Obojętnie w jakiej epoce, Żydzi zawsze mieli własne prawa i diaspora zawsze była pod kontrolą rabinów. Do dzisiaj MOSAD posługuje się diasporą do szpiegowania. Nikt nie może odmówić szpiclowania nie narażając się na konsekwencje ze strony Mosadu [wywiadu Israela] lub innej jednostki wywiadowczej [ AMAN Wywiad Wojskowy Samuel M.Katz Bellona 1999.]

W ten sposób działały diaspory żydowskie przez tysiąclecia. Nie ma znaczenia jak nazywała się w konkretnej epoce służba specjalna, będąca wykonawcą poleceń. Pod koniec XIX wieku powstała koncepcja powstania państwa żydowskiego w zrozumieniu powszechnym.

Było kilka takich idei : jedna, pragnąca powstania państwa żydowskiego w rejonie od Rygi do Odessy i do Bugu. Miała to być tzw Judeopolonia.

Druga koncepcja przewidywała powstanie żydowskiego państwa na terenie Palestyny tzw. historycznego terenu Wielkiego Izraela [Szcześniak]. Była jeszcze trzecia, stworzenia takiego obszaru etnicznego w Argentynie. Chodziło o zbudowanie kolonii zajmującej się produkcją rolną w taki sposób, aby w razie jakiejś klęski głodu w Europie móc przerzucać żywność i swobodnie prowadzić handel. Ta koncepcja powstała po słynnej zarazie ziemniaczanej w Europie w 1848- 1858 i wydaniu setek milionów funtów upadła, ale to inny temat.

Inną całkowicie zapomnianą obecnie koncepcją była idea stworzenia państwa żydowskiego w Mandżuko. Po wygraniu wojny w 1905 roku przez Japonię, jak wiadomo finansowaną przez bankiera Schiffa reprezentującego finansierę banków USA, powstanie takiego niezależnego państwa żydowskiego miało być zapłatą Japonii za otrzymaną pomoc. Ta enklawa istnieje do dnia dzisiejszego. Od 1945 roku jako obwód autonomiczny w Sowieckim Sojuzie.

Czwartą koncepcją powstania państwa żydowskiego byłą próba Mussoliniego. Po utworzeniu Imperium Romanum w Abisynii, Mussolini zaproponował Żydom osiedlenie się na warunkach identycznych jak swoim Włochom. Żydzi jednak odrzucili propozycję podkreślając trudne warunki życia w Abissynii. Tak więc faktycznie powstały cztery niezależne państwa żydowskie w pierwszej połowie XX wieku. Przy obecnej liczebności populacji żydowskiej, łącznie z Chazarami, próby tworzenie Judeopolonii są ograniczone demograficznie. Na razie nie starcza rąk do zasiedlenia Mandżuko. Co nie znaczy, że nie będą prowadzone działania nad Judeopolonią.

Pierwszą koncepcję lansowali Żydzi niemieccy [rynek i surowce Rosji], a drugą Żydzi amerykańscy [ropa na terenie Bliskiego wschodu będącego pod władaniem Anglii].

German Protectorate Proposed by Zionists in Aug. and Sept. 1914Wracając do indoktrynacji. Czas skończyć z pewnymi pojęciami rodem z cywilizacji turańskiej, typu partia rządzi, partia kieruje. Zawsze na czele tej grupy, obojętnie jak zwanej znajduje się przywódca. Cała historia świata zawsze była taka sama. Na czele jakiejś grupy stał dowódca, zwany wodzem, księciem, królem [dopiero po roku 820]. Potem byli jego zastępcy, wojewodowie itd, a na dole stały masy zwane ludem, którym rządzono. Nawet papież jest jeden, biskupów wielu, jeszcze więcej proboszczów i owieczek którymi się kieruje. Wszelkie więc ukrywanie w opracowaniach naukowych nazwisk sprawców i posługiwanie się liczbą mnogą w rodzaju partia powiedziała, rząd podjął decyzję, jest nowomową, mającą ukryć prawdziwych decydentów. Jest to bardzo ważne i należy pamiętać czytając wszelkie prace historyczne. Takiej nowomowy najczęściej używają tzw. agenci wpływów Panstwo Chazarskie V-VIII wiekposzczególnych służb, czyli od razu wiadomo kto daną książkę, czy też publikację napisał. Praktycznie każda książka powyżej 1000-1500 egzemplarzy była i jest propagandą. Żadnego autora indywidualnie nie stać na samodzielne wydanie większego nakładu. Z kolei żadne wydawnictwo polityczne nie wyda książki będącej krytyką tej partii.

Jak wiadomo nowomowa miała za zadanie nie poszerzanie horyzontów myślowych, ale ich zawężanie [Orwell , Rok 1984]

Mapa: Państwo Chazarskie V-VIII wiek


POWSTANIE MOSKWY

W tym momencie warto przypomnieć powstanie Rosji. Wbrew temu co twierdzą oficjalne podręczniki historii, nie jest to historia powstania słowiańskiego państwa. Rosja, a właściwie Moskwa nigdy nie była słowiańskim państwem. Na terenach dzisiejszej Ukrainy, od ok. IV – V wieku było mongolskie państwo Chazarów, które ok. VI wieku przeszło na judaizm. Państwo to, jak większość państw azjatyckich żyło z podbojów, stąd straszenie dzieci jeszcze w XX wieku w Polsce – “Wielkim Żydowiną”. Pierwsze miasta – państwa na tym terenie sąsiadujące z państwem Chazarów, tworzyli wikingowie rodu Rurykowiczów stąd RUŚ.

Po podboju przez Mongołów Moskwy w XII wieku, księstwo moskiewskie przejęło ich zwyczaje i prawa, ponieważ otrzymało prawo kaftana, to jest zostało poborcą podatków dla mongołów. Stąd jego bogacenie się. W Rosji do dnia dzisiejszego nie ma rozróżnienia pomiędzy prawem prywatnym, a państwowym. Samo pojęcie car wywodzi się z języka mongolskiego. W Moskwie było tylko prawo prywatne odnoszące się do miłościwie panującego [prof. Feliks Koneczny Dzieje Rosji].

I tak jest do dnia dzisiejszego.

Powstanie Kijowa czy też Nowogrodu jako państwa – miasta, wynikało nie z siły lokalnych mieszkańców, ale działalności wikingów, których faktorie na szlaku do Konstantynopola przekształcały się w miasta – państwa. Pojęcie kniaź oznaczało po prostu wynajętego przez miasto dowódcę wojskowego [wikinga z drużyną] , z którym umowę podpisywała rada kupców [F.Koneczny]. Sukces Iwana Groźnego , pokonanie Tatarów, nie dokonało się dzięki sile Moskwy, a dzięki puszkarzom weneckim.

Zdobycze Piotra Wielkiego to nie genialna myśl Piotra, ale niemieccy oficerowie na służbie moskiewskiej. Podobnie pokonanie Napoleona to nie Aleksander, ale niemieccy dowódcy. Tak więc Niemcy, a w szczególności żydzi [- handel-] wiedzieli doskonale jakie możliwości rynkowe posiada Moskwa – Rosja [ do XIX w. a właściwie do 1939 roku Rosja figurowała w Polsce pod pojęciem Moskwy – Moskwicina]. Szczególnie po ucieczce w czasie wojen religijnych z Niemiec [ w tym czasie będących wciąż w rozbiciu dzielnicowym -istniało ok 800 księstw-, przykładowo Polska została z cementowana w jedno państwo. 300 lat wcześniej] na Podole i dalej, Żydzi znali doskonale możliwości bogacenia się w krajach bez barier celnych.

cdn

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
30 pazdziernika 2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.11.02

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek