Adam Darski–Nergal przykładem na upokarzanie Polski przez Komisje Europejska


euro-soviet-flag-foto-interNiemal każdy bez mała dzień przynosi nam nowe decyzje adminstracji Unii Europejskiej odnośnie tego co możemy w Polsce robić a co nie.

Już samo to, że w sprawach które w zasadzie dotyczą Polski i Polaków, ich codziennego życia i zachowania wyrocznią jest Unia Europejska jest świadectwem sprawowania nad Polską włądzy nadrzędnej.

Namolne wciskanie, że Polska jest krajem suwerennym, wolnym i niepodległym jak również jeszcze wiele innych podobnych dyrdymałów które każdego dnia możemy wysłuchać, przeczytać czy też zobaczyć w telewizji, stają się już coraz mniej strawne. I to nie tylko w Polsce obserwujemy takie zjawisko. Jest ono podobne w wielu krajach czlonkowskich UE, którym totalitaryzm unijny przestaje się podobać. Dotyczy to również Niemców, którym tak bardzo na Unii zależało. Pani Merkel stoi na straży europejskiego kołchozu, ale mimo tego nie jest w stanie zadbać o dobrobyt swoich rodaków.

Czy ten twór bankierów utrzyma się dłużej na swoich glinianych nogach, czy też się rozsypie?

Małe są jeszcze szanse na rozsypanie się sygnatariuszy Traktatu lizbonskiego i powrotu do własnych piaskownic. Globalistyczna finansjera, a co za tym idzie globalne banki za wszelką cenę będą realizowac zadanie uzaleznienia od nich woinych jeszcze krajow. Zrobia wszystko co tylko będzie w ich mocy aby świat ogarnąć swoją kontrolą.

Aktualnie duża większość rządów krajowych jest już osaczonych finansowo dokumentnie. Długi poszczególnych państw europejskich są tak duże, że rządy już przestają myśleć o spłacie zadłużenia a zadawalają się jeżeli w najbliższych latach będą w stanie zblansować roczny budżet.

Tych kilka krajów, które jeszcze nie mają niebotycznych długów zawsze można potraktować brakiem demokracji, łamaniem praw kobiet, a w ostateczności również i rodzacym sie antysemityzmem i z tego powodu zrzucić im odpowiednią ilość ton bomb różnego rodzaju w zależności od demograficznych potrzeb.

Historia satanistyą Darskiego, znanego jako Nergal ciagle urozmaicana jest nowymi skandalami. Powinniśmy już dawno przestać się dziwić, że taki bluźnierca ma poważanie wśród wcale nie małego grona ludzi uchodzących za Polaków. Zresztą nie on jeden robi głupoty i skandale obrażając naszą religie, nasza wiarę. U nas obrażani są Katolicy, gdzie indziej Protestanci, Muzułmanie czy Żydzi. Wszystkie takie pogrywki wliczone są w ostateczny rozrachunek, którego rozwiazanie bankierzy zawsze widzą w wojnie. Nie ma nic tak dobrze stymulującego gospodarkę jak pierwej zrównanie wszystkiego z ziemią a potem odbudowywanie. Nie mniej przykłady Iraku i Libii nie są dydaktycznie zbyt dobre dla finansjery i różnych wojennych jastrzębi. Ale oni i tak modla się do mamony, a ta rozgrzesza takie krwawe przypadki.

Komisja Europejska wydała kolejny werdykt upokarzający katolickich Polaków.

Waldemar Glodek
www.polishclub.org
2012.11.04

*   *   *

Unia Europejska w obronie bluźnierstw satanisty Nergala

Komisja Europejska uznała, że oskarżanie zespołu muzycznego za obrazę uczuć religijnych jest… niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Ta kuriozalna opinia jaką wygłosili eurokraci dotyczy procesu o świętokradztwo popełnione przez satanistę Adama Darskiego (znanego jako „Nergal”), który podarł Pismo Święte podczas jednego ze swoich koncertów.

Sprawa znieważenia uczuć religijnych przez Darskiego jest obecnie rozpatrywana przez gdański sąd okręgowy, który zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że „przestępstwo obrazy uczuć religijnych popełnia nie tylko ten, kto chce go dokonać, ale także ten kto ma świadomość, że może do niego dojść”.

Oznacza to, że bluźnierstwo satanisty Darskiego, zdaniem Sądu Najwyższego, jest przestępstwem w świetle polskiego prawa.

Głos w sprawie musiała zabrać Unia Europejska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej w specjalnym oświadczeniu uznali, że oskarżanie zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest niezgodne z unijnymi wartościami.

Komisja zwróciła przy tym uwagę, że przepisy dotyczące bluźnierstwa są wewnętrzną sprawą każdego kraju. Ale – zaznaczono w oświadczeniu – wszystkie kraje członkowskie muszą respektować prawa międzynarodowe. Broniąc bluźnierstw „Nergala” Komisja powołała się na Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Na oświadczenie zareagowali politycy PiS: poseł i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski Andrzej Jaworski, oraz eurodeputowany Tomasz Poręba. W specjalnym liście wyrazili swoje oburzenie ingerencją Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski.

„Skandalem jest, iż Komisja Europejska chce narzucić obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, w tym polskim parlamentarzystom, zakaz występowania w obronie podstawowych praw, w tym także tych, dotyczących poszanowania uczuć religijnych” – możemy przeczytać w liście.

Źródło: wPolityce/ wp.pl

ged

Za: http://www.pch24.pl/unia-europejska-w-obronie-bluznierstw-satanisty-nergala,7181,i.html#ixzz2BHyYQfX3

POLISH CLUB ONLINE, 2012.11.04

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek