Dr Jerzy Jaśkowski: Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie ? (Czesc II)


Nie karze się tego kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem
Tajna Historia Mongołów PIW Warszawa 2005.

Niewiedza jest niebezpieczna  – ks.Arcybiskup Bogusław Pylak

POWSTANIE POLSKI

W okresie pierwszych wieków po Chrystusie, były 3 główne ośrodki na terenie dzisiejszej Polski. Lędzianie – tereny od Wisły w stronę Kijowa. Nazywani tak z powodu rodzaju upraw. Tereny te były pokryte wodami nad którymi rosły chaszcze. Ścinanie tych lęgów następowało w styczniu [ po słowiańsku styczeń to strzyża] . Pokrywano nimi pola i po ok. 2 miesiącach podpalano uzyskując nawóz. Stąd do dnia dzisiejszego Węgrzy nazywają nas Lędzin, a Ukraincy – Lachy.

Swiat wg Pomponiusza Meli 40 rne - za wikipedia.orgwg Pomponiusza Meli 40 r.n.e. http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmaci

Od Wisły w górę do Rygi były plemiona Sarmatów , tak nazywali nas Rzymianie, których okręty swobodnie żeglowały po Długim Morzu – obecnie zwanym Bałtykiem. Kapitanowie rzymscy notowali, że po prawej stronie żeglugi od Danii do dzisiejszej Zatoki Botnickiej, były liczne miasta i twierdze. Ruiny takich budowli, kolumn koryckich widziano jeszcze w XIX/XX wieku na Wolinie i zużyto do budowy portu w Szczecinie.

Od Łaby do Wisły byli m.in. Polanie [ pole-nizina Wielkopolska]. Lituwa to potomkowie mongołów, małe plemię, obok Sarmacji. Nazwa Litwa powstała dopiero po 1571 roku.

  • F.Koneczny -Dzieje Polski za Jagiellonów
  • F.Koneczny-Dzieje Polski za Piastów

W związku z ciągłymi napadami Chazarów i potem Mongołów zwanych Tatarami ziemie Podola ulegały systematycznemu niszczeniu w trakcie którego ginęły wszelkie dokumenty pisane.

Polanie LechiciW owych czasach [V-X wiek], większość ludzi była analfabetami. Jedynymi wykształconymi, a więc posiadającym umiejętność pisania byli księża i zakonnicy. Przekazywanie rozkazów przez księcia czy kniazia odbywało się przez zakonników. Tylko w klasztorach były gromadzone zbiory zwane bibliotekami. Zniszczenie klasztoru, np. w 1654 roku koło Lublina przez Moskali, spowodowało zniszczenie świetnej biblioteki starodruków. [Kornika klasztoru Karmelitanek] Księgi z poziomu żołdactwa były bezużyteczne, łatwo się niszczyły, sprzedaż była trudna i w dodatku ten ciężar do dźwigania [ostatnio obserwujemy nawrot do tych zwyczajów, książka staje się elementem zbędnym wręcz szkodliwym, szczególnie wśród polityków].

Tak więc najwięcej dokumentów pozostało w klasztorach zachodnich. W związku z tym, że wschodnia granica Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego to

Europa rok 100

 

http://www.wiatrak.nl/155/germanie

Jak można sprawdzić wikipedia zupełnie dowolnie przedstawia zasięgi poszczególnych plemion.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Germanie

Łaba i rozległe równiny, to nazwa Polanie- ludy zamieszkujące pola, przylgnęła do całego terenu.

Podobnie nazwa germanie to także rzymska nazwa – przyjaciół, czyli żołnierzy werbowanych do obrony Rzymu. Prawdziwi w obecnym znaczeniu Germannie to -Frankowie, Szwabi, Alemanowie – jak do dzisiejszego dnia nazywają Niemców – Francuzi. W odwecie niejako, Frankowie oddali swoją nazwę Galom, czyli dzisiejszym Francuzom.

Tak więc od XV wieku, Niemcy wiedzieli jakie trudności w handlu stwarzają granice i bariery celne. Znając natomiast tereny rosyjskie i pochazarskie, wiedzieli jakie możliwości w swoim rozwoju, będą mieli po zniesieniu barier celnych i swobodnym dostępie do surowców rosyjskich.

Głupotą jest powtarzany przez WUML – owskich historyków frazes, jakobyśmy przyjęli chrześcijaństwo obrządku rzymskiego z Czech w obawie przed Niemcami. Podobno spowodowane to było wg. tych propagandzistów naszą walką z Niemcami i obawą przed podbojem. W X wieku Czechy były państwem niemieckim. To król Czech a nie Polski był 3 razy cesarzem niemieckim. Biskupstwo praskie podlegało arcybiskupstwu norymberskiemu a potem magdeburskiemu. Żaden biskup bez zgody arcybiskupa nic nie zrobiłby.

August II MocnyGwiazda Krolewska Orderu Orla Bialego - August II Mocny - fot wikipedia.orgKupienie stołka królewskiego przez Sasów i próba stworzenia z Polski ziem dynastycznych saskich rozpoczęła się ok. 1692 roku. To August II stworzył order Orła Białego dla swojej partii w Polsce. Wbrew temu co się u nas powtarza, order miał dwie klasy z gwiazdą i bez. Był to bowiem order prywatny Domu Wettynów z gwiazdą dla jego członków i bez dla polaczków. Zaraz po elekcji w dziwnych okolicznościach zginęło ok. 11 najwyższych dostojników państwa polskiego będących przeciwnikami Sasa. Koszt kupna takiego orderu wynosił 10 000 złotych. W XIX wieku najwięcej otrzymało go zdrajców.

WIEK XX

I tutaj pojawia się polityka angielska, która zawsze starała się doprowadzić do zniszczenia najsilniejszego państwa w Europie. W XV-XVI wieku takim państwem była Polska. Polska padłą po wmanewrowaniu jej w wojny z Turcją, tak naprawdę zupełnie bezsensowne. Należałby tutaj rozszerzyć badania nad rolą wywiadu weneckiego za czasów Władysława IV i podburzaniu kozaków do ataków na Turcję. W tym czasie mieliśmy dwa porty na Morzu Czarnym i nasze zboża sprzedawano w miastach Morza Śródziemnego. Interes kwitł doskonale i niszczenie go było durnotą.

M.Reitz-Szpiedzy, którzy wstrząsnęli światem.

Następnym zniszczonym imperium była Francja 1791-1815, potem Rosja i państwo Habsburgów – 1918 r.

Pragnąc osiągnąć swój cel Anglicy wiedzieli, że trzeba zniszczyć państwa chrześcijańskie, a takim niewątpliwie była carska Rosja czy też monarchia Habsburgów. Tak więc musiała wybuchnąć wojna, na tyle duża aby zmiotła te dwie dynastie. Przypominam, że Habsburgowie byli spadkobiercami Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Tylko bardzo naiwna osoba może przypuszczać, że powodem wojny było zamordowanie arcyksięcia w Sarajewie. Wojny nie przygotowuje się w ciągu tygodnia czy też dwu. Należy przygotować nie tylko karabiny i armaty, ale także buty i mundury, a te produkuje się tygodniami i miesiącami. Jak podaje to szef wywiadu armii austriackiej już od 1905 roku przygotowywano się do wojny.

cdn.

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
30 pazdziernika 2012

Przeczytaj rowniez:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek