Stanisław Matejczuk: Tworzenie "jedynie słusznej Polonii" przez MSZ


Plan wspolpracy z Polonia i Polakami za granica w 2013 r.W ostatnim czasie powołuje się do życia nowe „organizacje” Polonii, lojalne wobec obecnego rządu w Polsce. Dzieje się tak w wielu państwach, lecz na niespotykaną wcześniej skalę MSZ rozwinął tę akcję w USA, Kanadzie, Australii czy Ameryce Południowej. Na rozwój tak tworzonych organizacyjek łoży się ogromne sumy, sięgające wielu dziesiątek milionów dolarów. Są i będą one dofinansowane tymi funduszami z kieszeni polskiego podatnika. W ostatnich tygodniach tylko i wyłącznie do takich „organizacji polonijnych” Konsulaty RP rozesłały instrukcje i wzory wniosków o dofinansowanie. Rzeczą znamienną jest, że wyraźnie podkreśla się (załączona instrukcja), że o żadne dofinansowywanie nie mogą się ubiegać organizacje polonijne, które wspomagają lub wspierają organizacje w Polsce i innych krajach, zwłaszcza zaś NGO. Skrót ten oznacza z angielskiego: „non government organizations” (organizacje pozarządowe). Czyli jeśli jakieś organizacje polonijne chciałyby popierać np. PiS, LPR, UPR, Solidarnych 2010, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza i im podobne (nie tylko finansowo), są automatycznie pozbawione prawa do dofinansowania ze strony MSZ.

Nowe, „jedynie słuszne organizacje polonijne” są kreowane w środowiskach o bardzo wątpliwej proweniencji. Jest rzeczą niezwykłą, że największe sumy przeznacza się na USA czy Kanadę, pomijając przy tym dofinansowanie Polaków na Wschodzie np. Polskiego Radio Lwów, których problemy mogłyby być rozwiązane sumami idącymi w tysiące a nie dziesiątki milionów dolarów. Niedawno niejaki „działacz” lojalnej wobec POwskich zwierzchników organizacyjki „United Polonia” z siedzibą w San Diego, CA – Marek Brzeszcz, ogłosił zamysł budowy… kopii krakowskich Sukiennic w San Diego, opiewającej na sumę co najmniej… $17 milionów dolarów (!!!) Inne lojalne podmioty PO są powiadamiane nieoficjalnie o sumach rzędu $6 do $10 milionów (!!!).

W załączniku kopia listu Konsulatu RP w Los Angeles kierowana do takich „organizacji polonijnych” oraz oficjalny dokument MSZ w tej sprawie, który można znaleźć również pod adresem internetowym: http://www.msz.gov.pl/resource/7dc8cbce-9364-4a96-8c38-f56e71796c2d:JCR

Staszek Matejczuk

Przeczytaj rowniez:

POLISH CLUB ONLINE, 2012.11.12

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek