Dr Józef Pawłowski–IDEA POLSKA – Rozdział VI – My i Żydzi


Dr Jozef Pawlowski - Idea Polska - Poznan 1919 - okladkaMy i Żydzi

Sprawa żydowska bywa rozpatrywana u nas najczęściej albo pod kątem drobnych zagadnień codziennych, albo jako sprawa narodu nieszczęśliwego, uciśnionego i prześladowanego. Otoż nigdy on nie był przez nas uciskany i prześladowany, przeciwnie w Polsce wolnej miał nawet swe przywileje, co prawda żle się za to wszystko wywdzięczali i wywdzięczają żydzi. Nie należy też o sprawie żydowskiej sądzić z drobnych wypadkow codziennych; należy mieć na oku całokształt sprawy żydowskiej i dążenia narodu Żydowskiego.

Żydzi są narodem nadzwzczaj mocnym, trwałym, z ogromną zdolnością przystosowania się bez zatraty swej osobowości.

Zaglądnijmy w przeszłość; Babilon, Asyrja, Fenicja i inne narody biblijne dawno zaginęli; przyszli i przeszli narody średniowiecza Grecy i Rzym. Zjawiły sie współczesne narody, a żydzi byli i są; byli za czasow biblijnych, przetrwali wszystko i są dziś.

Żydzi we Francji upodobniają się francuzowi, w Niemczech stają się niby niemcami, w Rosji wyglądają jak rosjanie, a w Polsce są niby polakami, ale zawsze i wszędzie są są tylko Żydami,

są sobą.

Asymilacja Żydow zwykle jest tylko pozorna; przystosowanie się żydow bierzemy za asymilację.

Wypadki asymilacji żydów są bardzo rzadkie. Krew i osobowość żydowskie są nadzwyczaj trwałe. Jeżeli krew żydowska trafi do jakiej rodziny nieżydowskiej, w ciągu wielu pokoleń odzywa się w charakterze rysow twarzy, w całości figury, a co główne w psychice potomków.

Wszak u naszych frankistów jeszcze dziś w ósmem pokoleniu przebijają się cechy żydowskie.

Nadzwyczaj mocna rasa.

A proszę zajrzeć do nauki lub sztuki, — w każdej gałęzi znajdziemy żydow; czy to nauki przyrodnicze, czy matematyka, czy filozofja, technika lub medycyna, malarstwo, rzeźba lub poezja. Znajdziemy ich w nauce i sztuce francuskiej, włoskiej, angielskiej, rosyjskiej lub polskiej. Spotkamy się z nim na polu politycznym; widzimy ich mężami stanu, ba, nawet ministrami wojny.

Ta wszechstronność to też moc żydowskiej rasy.

W każdym niemal ruchu politycznym lub społecznym zawsze spotkamy się z żydami.

Trzeba sobie z tego zdać sprawę, żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia. Lecz nie dość na tem; musimy sobie uprzytomnić, że żydzi całego świata stanowią jeden naród silnie związany swą

duszą wspólną, swem wyznaniem i swem dążeniem do opanowania świata.

Wszelka i wszędzie działalność żydow jest skoordynowaną i skierowaną ku temu opanowaniu i ujarzmieniu innych.

Proszę tylko zastanowić się: gromadzenie kapitałow, opanowywanie pośrednie lub bezpośrednie stanowisk większych lub mniejszych, — od ministra, komisarza ludowego lub ich suflerów do kelnera i woźnicy włącznie, ujmowanie każdego ruchu społecznego w swoje ręce; owładnięcie prasą i handlem, — wszak wszystko to nie jest niczem innem, jak opanowywaniem innych narodow. Niema prawie gałęzi życia i narodu, ktorej by żydzi nie starali się opanować, a czego nie mogą opanować, to staraja się zniszczyć: weźmy chociażby rolnictwo u nas w Polsce lub w Rosji. Żydzi go opanować nie mogą; rolnictwo widocznie nie dla żydow, — mało odpowiada charakterowi ich ducha.

Więc cóż, są najgorliwszymi propagatorami wywłaszczania i drobienia bezwzględnego ziemi, a to osłabi ekonomicznie rolnictwo, usunie silniejsze organizmy ekonomiczne, a natworzy masę słabych karłów gospodarczych.

Trzeba nareszcie przyjąć pod uwagę całą bezwzględność żydow przy przeprowadzaniu swych celow.

Żydzi przeszkód nie znają, przebywają je wszelkiemi sposobami, aby u celu stanąć. Dowodów na to mamy wszędzie i zawsze dosyć — zbytecznym byłoby to nawet ilustrować; każden z nas może przytoczyć masę.

To wszystko razem daję tę szaloną moc i przewagę żydom nad innemi narodami.

Ta wszechświatowa organizacja żydostwa to czynniki z którym wszyscy muszą się liczyć, a my Polacy przedewszystkiem.

My w całej Polsce mamy do 8% ludności żydów, kiedy w innych krajach liczbą ich do 2% nie dochodzi.

Żydzi dziś natężają wszelkie swe siły, żeby w tej chwili przełomowej nas opanować i ujarzmić.

Dokładają wszelkich starań ku osłabieniu nas, bo wszak słabego najłatwiej ujarzmić i podporządkować sobie i swoim interesom.

Trzeba być już bardzo ślepym, żeby nie widzieć udziału żydow w robocie rozwielmożnienia sią u nas anarchii i bezładu: proszę przejrzeć dzienniki i w nich faktyczne doniesienia. „Bolszewizm“,

bez udziału żydow u nas nie zjawiłby się, dość przejrzeć listę aresztowanych bolszewikow w Warszawie przy rozbrajaniu niemcow, ktorych łaskawie p. Piłsudski wypuścił z aresztu.

Panowie Leszczyńscy, komisarze w Moskwie do spraw tępienia Polakow są zydzi. Ostatnia sprawa Lwowa i Przemyśla też notuje żydów, jako pomocników hajdamaków.

Wciąż prowokują, nas żydzi do pogromu, a w braku jego robią fałszywe alarmy na cały świat. W jakim celu. Chyba w jednym, żeby dowieść koalicji, że my nietylko niezdolni jesteśmy do stworzenia zdrowego państwa nawet w swym rdzeniu, w kongresówce, ale że gnębimy inne narody u nas mieszkające, a osobliwie naród żydowski, żeby dla niego uzyskać osobliwe prawa,

zagwarantowane prawem międzynarodowym; stworzyć nam państwo w państwie, czyli zabić nas państwowo i politycznie, i podporządkować nas żydom, żydowskim interesom.

My nie zaprzeczamy Żydom praw do samoistnego państwowego bytu. Mają państwo swoje narodowe w Palestynie i chwała Bogu. Szczerze życzymy im szczęścia i rozwoju.

Lecz na naszej polskiej ziemi my, Polacy chcemy i będziemy gospodarzami. Żydów u nas ani prześladować, ani napadać nie myślimy, tegośmy nigdy nie robili i nie robimy. Lecz Polski

im nie damy. To niech Żydzi wiedzą.

My zdając sobie sprawą z siły i mocy żydowskiej winniśmy

walczyć o prawo gospodarzy swej ziemi.

Dr Józef Pawłowski
1919

*   *   *

Powyższt tekts jest fragmentem książki dr. Józefa Pawłowskiego pt. “Idea Polska” – Rozdział VI – My i Żydzi. Książka została wydana w okresie powstawania państwa polskiego, w lutym 1919 roku przez Drukarnię Ludwika Kapeli w Poznaniu, ul. Gołębia 6.

W podanym przez nas przedruku zachowana została pisownia zgodna z oryginałem.

Tą drogą dziękuję Panu Bogusławowi Zbijewskiemu za zainteresowanie nas książką Józefa Pawłowskiego “Idea Polska”. W miarę możliwości zamieścimy i pozostałe rozdziały. Interesujące i dające wiele do myślenia w związku z podobieństwem wydarzeń w Polsce naszych czasów do okresu budowania zrębów wolnej Polski po zakończeniu I wojny światowej.

Tekst do publikacji przygotowal

Waldemar Glodek
16 listopada 2012
www.polishclub.org

POLISH CLUB ONLINE, 2012.11.16

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek