Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! – A Very Merry Christmas!


Bog sie rodzi1…Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki…

Szanowni Państwo,

Niech Boże Dziecię Was Błogosławi,

niech scala Polaków w walce o wolną Polskę,

i tych w kraju i tych poza granicami.

Niech żyją polskie tradycje, niech łączy wspólny opłatek i śpiewanie kolęd!

Niech nadchodzący Nowy Rok 2013 będzie radosny i szczęśliwy!

Tego Państwu życzymy z całego sereca

Redakcja Polish Club Online

Boże Narodzenie 2012

Modesto, Kalifornia

*    *    *

Novus Hiacynthus
22 grudnia 2011

O nieodzownym klękaniu przed Chrystusem

Już za dwa dni Kościół będzie się radował z narodzenia Pana Jezusa. Fakt narodzin Syna Bożego jako bezbronnego Dziecięcia rozbraja nas. Delikatność i czułość Boga wobec człowieka wyraziła się w tej Tajemnicy w sposób najwyższy, najpiękniejszy. Czy można wobec tej Tajemnicy przejść obojętnie? Czy można wobec tej Tajemnicy nie uklęknąć – z delikatnością i czułością? Przecież „to Dziecię to nasz Bóg!”.

Człowiek, który wobec Boga zachowuje postawę szacunku, czci i adoracji – klęka. To naturalne, oczywiste, nieodzowne.

„Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

Mądre zwierzęta upadały przed Nowonarodzonym. Za kilka dni będziemy śpiewać: „bydlęta klękają”. I co? Bydlęta klękały. A człowiek?

Czy dzisiaj niejeden katolik nie stał się dwudziestopierwszowiecznym prostakiem? Nadmuchanym godnościowymi dyskursami pyszałkiem? Kto i po co dąży do wyprostowania nam nóg przed Panem Bogiem?

Wezmę do ręki starą kantyczkę, starą książeczkę do nabożeństwa i będę czytał… mądre, stare, katolickie, polskie kolędy. Nauczą mnie mądrości, czci i zginania kolan przed Panem Bogiem.

„Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg!”.

„Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana”.

„Nad Nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą”.

„I oto, mnodzy ludzie ubodzy
radzi oglądać Pana
pełni natchnienia, pewni zbawienia
upadli na kolana”.

„A odchodząc poklękali, czołem Mu bili”.

„Tam witali w żłobie Pana
poklękali na kolana
i oddali dary, co z sobą wzięli”.

„Na kolana wół i osioł przed Nim klękają”.

„I my czekamy na Ciebie, Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
padniemy na twarz przed Tobą,
wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina”.

Nasz Papież Benedykt XVI pisał przed laty, jeszcze jako kardynał: „upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).

W Boże Narodzenie wierzący katolik przyjmie Pana Jezusa utajonego w białej milczącej Hostii – klęcząc.

W czasie każdej Mszy Świętej wierzący katolik przyjmie Pana Jezusa utajonego w białej milczącej Hostii – klęcząc.

„Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
z wojskiem Aniołów klękam z radością”.

Klękam z radością.

Ks. Jacek Bałemba, SDB

Zrodlo: novushiacyntus.blogspot.com

 

*    *    *

 

Za  kilka dni    rocznica  JEGO  zejścia  ku  nam

Dr Stanislaw Kozanecki


Drodzy  mi ,

10. XII. 12

Za  kilka dni    rocznica  JEGO  zejścia  ku  nam. Stąd te reflekcje :    

W całym  kosmosie ( a więc i u nas ), od zarania czasów, mają  miejsce  dwa współrzędne elementy -  zjawiska : tworzenia i niszczenia.

Ten   dwustronny   proces   obrazujemy   pojęciami  " Stwórca "  i  " Burzyciel".

Bez stwórcy bylibyśmy tylko bezbarwną materią, a bez burzyciela świat, już teraz, byłby rajem. Elementami, instrumentami tej walki  jest np współistnienie dnia  i nocy -  życia  i  śmierci – zdrowia  i  choroby – dobra  i  zła – prawdy  i  kłamsta  – radości  i  smutku -  miłości  i  nienawiści -  pokoju  i  wojny…..  One  istnieją w  każdym z nas, ale w różnej tak jakości  jak  ilości.

Stwórca,  w tej  wojnie  toczonej z  Burzycielem  od szeregu wieków  i  zdając sobie sprawę  z  chwilowej ale  wyraźnej przewagi  (na naszym małym globie) tego co  negatywne  nad  tym  co pozytywne, tego co szatańskie nad tym co boskie, obserwując mętne czy  skrośne zachowanie się masy ludzkiej  mimo otrzymanego, za pośrednictwem ducha  Mojżesza, d a r u  Dekalogu,  widząc gdzie ludzka masa się kieruje – wysłał nam swego  SYNA  i  dla  wskazania  (czy przypomnienia) nam   drogi właściwej, podarował  nam dwa przykazania   mi ł o ś c i.

Czy dzisiaj, po  dwóch  tysiącach lat, jakość  i  ilość tego co  w ludziach  pozytywne  wzrosło,  a  to  co  podłe -  zmalało  ?

——————-

Żyjemy   w jakiejś wirtualnej rzeczywistości  i  to nie tylko w Europie, ale w całej naszej rzekomo grecko – łacińsko – chrześcijańskiej cywilizacji, nasiąkniętej dziś brudami reszty świata, świata bez ruguł, bez zasad,  w prawie  bezgranicznej "wolności" nadmiar której zabija wolność o którą długi szereg pokoleń walczyło. Mimo  wrażenia że żyjemy w faktycznej wolności -  psychicznie jesteśmy jakby zamknięci w  toczącym się procesie zakłamania  i  egocentryzmu  i  to na wszystkich szczeblach, wszystkich społeczeństw.

Znajdziemy  "wytrych" by wyjść  z  tego  psychicznego więzienia ?.

Nie sposób mi uwierzyć że  ON  o nas zapomni. .

Problemowi  zakłamania  i  egocentryzmu  poświęciłem  conajmniej  trzy  opracowania z których conajmniej jedno Wam wysłałem : iść razem w problemach pierwszej  wagi; idąc razem  przymykać oczy na istniejące między nami różnice drugorzędne;  zamykać  oczy na  różnice  trzeciorzędne.

Nie jestem sam który ten temat wałkował. Jeśli  reakcje przyjazne i pozytywne są rzadkie, a   masse media i szary ogół nie reagują jak należy, to zapewne i poprostu dlatego że nie wiadomo jak się do tego zabrać. Czekamy  na  geniusza który nas poprowadzi…..Czekając każdy z nas robi to co może. Ty, przy już bliskiej wiośnie, siejesz  uśmiech do jutra. Ja dorzucam pewną dozę realizmu.

Mimo  wszystko – wierzymy właśnie w Jutro.

S t. K.
10.XII.12

POLISH CLUB ONLINE, 2012.12.22

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek