Artur Łoboda: Zależności między polityką a kulturą


1.massNa przełomie XI i XX wieku w kulturze europejskiej pojawili się Żydzi.

Od tego momentu artysta przestał być doskonałym rzemieślnikiem, który swoją twórczością przekazywał humanistyczne wartości cywilizacji, a stał się hochsztaplerem atakującym coraz dziwniejszymi pomysłami.

Wspólną cechą takich zachowań jest jakiś niby "mesjanizm".

Żydzi od tysięcy lat czekają na mesjasza, który wskaże im drogę. Mieli zresztą w swojej historii kilku takich pomyleńców – jak chociażby Sabataj Cwi (Zewi).

Dlatego – mimowolnie – nawet żydowscy agnostycy poszukują mesjaasza w otaczającym świecie.

Dzisiaj standardem myślenia – tępych i niedouczonych krytyków sztuki – jest uznanie, że "artysta ma coś ważnego do zakomunikowania odbiorcom".

W ten sposób w muzeach produkują się różnoracy psychole, którzy poza dziwactwem nie potrafią niczego innego pokazać.

Przede wszystkim nie potrafią dowieść wysokich wartości warsztatu artystycznego – który jest niezbędnym warunkiem uznania ich za artystów.
Skoro w kulturze udało się ogłupić społeczeństwa świata to przyszła pora na inne dziedziny.

Od dłuższego czasu lansuje się metaforę "sztuka biznesu".

Analiza działalności osób, które takiego określenia używały, sprowadza do wniosku, że "sztuka biznesu" to umiejętność okradzenia naiwnych inwestorów tak – by się nie spostrzegli, że zostali okradzeni.

Kradzież to najstarsza cecha człowieka. Wcześniej poprzedzona była zabójstwem okradzionego – na przykład w wyniku wojen. A dziś dokonywana jest przez oszustwo. I dlatego nazywana jest "sztuką biznesu".
Standardowe działania w tej "sztuce biznesu" sprowadzają sie do:
1. Wywołaniu marzenia, bądź chciwości przyszłej ofiary.
2. Odwróceniu uwagi podczas operacji kradzieży.

Nie można w nieskończoność korzystać z tych samych wzorów.
Historia dowodzi, że prędzej – czy później oszustwa takie kończyły się pogromami.
Dlatego globalni oszuści prowadzą strategię zacierania śladów.
Bazuje ona na wywołaniu wśród okradzionych przeświadczenia, że za oszustwami kryje się jakaś głębsza wiedza, a nie pospolite – wyjątkowo prymitywne oszustwo.

Metafizyka i tajemniczość – to podstawowe symbole sprawowanej władzy.
Najpierw metafizyczną była władza feudalna.
Potem metafizyczną uczyniono władzę komunistów – i to mimo całkowicie racjonalnych przesłanek ideologicznych tej ideologii.
Dziś metafizyczną czyni się ukrytą władzę świata.

Masa nawiedzonych ukazuje masoństwo – jako mistyczną instytucję, która służy szatanowi.
Wielokrotnie pokazywana piramida masońska stała się jedynym wytłumaczeniem otaczającego nas zła.
A w tym samym czasie dokonywane są oszustwa finansowe na globalną skalę.

Pora więc wyjaśnić najbardziej oczywiste fakty.

Przypomnijcie sobie Państwo lata PRL-u, gdy przynależność do PZPR była tylko środkiem do zdobycia władzy i pieniędzy.
99 procent członków tej haniebnej Partii było oportunistami – niewierzącymi w głoszoną ideologię.
Dla synekur sprzedawali się wtedy i sprzedają się dzisiaj. I jak dziwki idą do tego – kto lepiej zapłaci.

Dokładnie tym samym jest masoństwo.

Jestem pewien, ze żaden z głównych masonów – nie wierzy w brednie tej sekty.
Im chodzi tylko o władzę i pieniądze, a uczestnictwo w tych grupach jest formą rytuału, który praktykuje się dla konsolidacji członków.

W ostatnich czasach różnoracy agenci wpływu wywołali mętlik w umysłach społeczeństwa.

W pierwszym rzędzie pomieszali masonów z wolnomularzami i innymi organizacjami działającymi w przeszłości .
Nie rozróżnili również lóż masońskich zdominowanych przez wielki kapitał od tych, które dążyły do "wyzwolenia społecznego" – hasła bardzo modnego w XIX wieku.

W efekcie społeczeństwo popadło z jednej skrajności w drugą.
W umysłach odbiorców wiadomości o masonach powstał mętlik.
Gubi się w tym momencie najważniejszy element postępowania tych ludzi.
To żądza pieniędzy i niezbędna dla ich zdobycia władza, były i są przyczynami wszystkich największych zbrodni.

By zrozumieć otaczający nas Świat trzeba widzieć go przez pryzmat realizowanego od tysięcy lat kolonializmu.
Czy pierwszymi kolonistami byli Fenicjanie?
Na pewno mieliśmy do czynienia ze skolonizowaniem wybrzeży Morza Śródziemnego przez Starożytnych Greków.
Potem Europę i Afrykę północną opanował rzymski kolonializm.
I z tego okresu pochodzi zresztą słowo kolonia – "colonia" – jako osada rolnicza będąca czyjąś własnością.
Grecy prowadzili swój kolonializm w ornamentyce własnej mitologii.
Podobnie było z kolonializmem Starożytnego Rzymu, który przynosił podbitym ludom nie tylko własne prawa ekonomiczne, ale też własną kulturę.

Tysiąc lat po upadku Starożytnego Rzymu odrodził się kolonializm w wyniku odkrycia nowych lądów – zamieszkiwanych przez ludy, które łatwo było oszukać.
Tym razem jednak za ideologiczne uzasadnienie grabieży kolonialnej przyjęto "nawrócenie na chrześcijaństwo" ludów barbarzyńskich.
Wykorzystano w tym celu cały asortyment oszustw i podstępów. Siła militarna – jaką dysponowali kolonizatorzy była zbyt mała – by podbić ludy – które zniewolono przez oszustwa.

W dwudziestym wieku nadano kolonizacji negatywne określenie – "imperializm".
Słowo to wywodzi sie od Imperium Brytyjskiego, które opanowało ogromną część Świata.

Podstęp, a po nim atak na nieświadomą ofiarę – to podstawowe metody postępowania Brytyjczyków – w procesie podboju wielu krajów Świata.

Czy analizując grecką – bądź rzymską kolonizację – powinniśmy szukać ich źródeł i metod postępowania w mitologii antycznej?
Czy analizując nowożytny kolonializm powinniśmy szukać jego źródeł w Chrześcijaństwie?
To byłaby oczywista brednia.
I dokładnie taką samą brednią jest poszukiwanie przyczyn współczesnego kolonializmu w rytuałach masonów.
Piramida masońska nic nam nie powie o metodach postępowania tych ludzi.
Chociaż wiedza o członkach tej struktury jest dla nas nieoceniona.
W XXI wieku na masowa skalę praktykowany jest kolonializm.
Podbój Iraku był typowym przejawem napaści imperialnej – w celu zdobycia zasobów naturalnych tego kraju.
Wrogość Saddama Huseina wobec Izraela była tylko dodatkowym pretekstem dla pobudzenia syjonistów.

Patrząc na zjawiska interwencji Stanów Zjednoczonych w wewnętrzną politykę różnych krajów świata, ujrzymy typowe przejawy kolonializmu – czasem doskonale zakamuflowanego.
Polacy na własne życzenie dali sie zniewolić światowemu kapitałowi.
W latach dziewięćdziesiątych – największy prawicowy błazen – Korwin Mikke głosił, że powinniśmy wypowiedzieć Stanom Zjednoczonym wojnę – po czym natychmiast się poddać.
To była wedle Korwina najlepsza recepta na dobrobyt w Polsce.

Jedną z największych ułomności Polaków – jest krótka pamięć.
Dziś nikt nie pamięta – co Korwin Mikke robił w latach komuny?
Co głosił w latach dziewięćdziesiątych, a był wtedy najaktywniejszym propagatorem grabieżczej prywatyzacji.
Po przejęciu rzeczywistej władzy nad Polską przez globalny kapitał – prowadzi się politykę wyrugowania resztek opieki socjalnej Państwa.
Wszystko po to – by można było więcej pieniędzy wyprowadzić z Budżetu Państwa.
I tą politykę globalistów – po raz kolejny wspiera Korwin Mikke – wypowiadając antysocjalne brednie.

W ostatnich swoich tekstach coraz częściej łączę temat kultury z polityką.
Jest to w pełni uzasadnione.
"Pokaż mi swoje muzea, a powiem ci w jakim kraju żyjesz?"
Tak zinterpretuję bardzo znane powiedzenie.

O tym – czym był antyczny kolonializm – najlepiej dowodzą zachowane dzieła sztuki.
O tym – jakim państwem jest dzisiejsza Polska – dowodzą śmieci wystawiane w muzeach sztuki współczesnej.

Upadek Państwa, upadek Społeczeństwa i upadek gospodarki – dojrzymy w polskich muzeach sztuki współczesnej.
Z tego powodu – ta grupa Polaków – która została przez rządzących zepchnięta na margines spoleczny – tworzy własne enklawy kultury. Kibice piłkarscy upominają się o patriotyzm w życiu codziennym.
Rządzący zrozumieli – jak są dla nich niebezpieczne takie postawy – bo za ideą może nastąpić czyn.

W swoim życiu bardzo dużo energii poświęciłem poznaniu historii kultury. Dlatego uważam ją za bardzo ważny filar państwowości.
Lecz mnie nie zwiodą nawiedzeni pomyleńcy, udający dziś jakichś artystów – mesjaszy.
Podobnie – jak nie zwiedli mnie w żadnej spawie oszuści, którzy od 23 lat okradają Polaków.

9 styczeń 2013

Artur Łoboda 

Zrodlo: ZAPRASZA.net, Polskie Niezalezne Media , 9 stycznia 2013 r.

Przeczytaj rowniez:

POLISH CLUB ONLINE, 2013.01.09

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek