Jan Bodakowski: Michalkiewicz o Żydach


herrenvolk-po-zydowskuStanisław Michalkiewicz jest jednym z najbardziej znienawidzonych przez Żydów, polskich publicystów. Nie bez racji. Raz po raz, z ogromnym humorem i talentem literackim, w swoich felietonach Michalkiewicz udowodnia, że są w relacjach Polaków z Żydami rachunki krzywd, których filosemicka dłoń nie przekreśli.

Nakładem wydawnictwa von Borowiecky ukazał się kolejny zbiór felietonów Michalkiewicza. Tematem przewodnim „Herrenvolk po żydowsku” są Żydzi. Felietony Michalkiewicza poprzedza kalendarium stosunków Polaków z Żydami w latach 1981 – 2011, zajmuje ono 50 z 269 stron publikacji. Z kart kalendarium czytelnicy dowiedzą się:

o bliskiej współpracy Jaruzelskiego z Żydami od czasów stanu wojennego,

antypolskiej kampanii nienawiści wobec Polski i Polaków rozkręcanej pod koniec lat osiemdziesiątych przez Tygodnik Powszechny,

lojalności rządów po transformacji ustrojowej wobec interesów żydowskich, szerzeniu nienawiści do Polski i Polaków przez środowisko „gazety wyborczej”,

przekazaniu majątku wartego 10.000.000.000 dolarów z budżetu państwa gminom żydowskim,

żądaniach amerykańskich Żydów chcących przejąć majątek Polaków warty 65.000.000.000 dolarów,

niedopuszczeniu przez Lecha Kaczyńskiego do przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnym co pozwoliło chronić kłamstwa Grossa,

filosemityzmie Marka Jurka i Lecha Kaczyńskiego, pro żydowskiej polityce PiS.

W tekstach swoich felietonów Michalkiewicz nieustannie przypominał o realiach relacji Polaków z Żydami. Walce Żydów z odrodzeniem niepodległej Polski w 1918 roku.

Badaniach księży Trzeciaka, Pranajtisa i Kruszyńskiego nad Talmudem.

Żydokomunie.

Realizmie Zofii Kossak wobec zagrożenia żydowskiego.

Udziale Żydów w zbrodniach komunistycznych.

Nadreprezentacji Żydów w komunistycznym aparacie terroru. Odpowiedzialności komunistów za pogrom kielecki.

Prześladowaniu kardynała Kaczmarka przez komunistów za jego szczerość w mówieniu o udziale Żydów w komunistycznych zbrodniach – i udziale Tadeusza Mazowieckiego w prześladowaniu kardynała.

Odpowiedzialności emigrantów marcowych za zbrodnie stalinowskie.

Prześladowaniu historyków piszących o realiach relacji Polaków z Żydami – Jerzego Roberta Nowaka i Dariusza Ratajczaka.

Współpracy czołowego filosemity w kościele katolickim księdza Czajkowskiego z SB, wsparciu biskupa Pieronka i arcybiskupa Życińskiego dla Czajkowskiego.

Atakach Żydów i filosemitów na Radio Maryja.

Filosemityzmie PiS.

Szkodliwej dla Polski i Polaków działalności Adama Michnika i Jana Tomasza Grossa.

Uzależnieniu USA od Żydów.

Nazistowskiej polityce Izraela wobec narodu palestyńskiego.

Historii Żydów w Polsce i na świecie, historii syjonizmu.

Żydowskiej kampanii obwiniania Polaków o holocaust.

Destruktywnej roli „gazety wyborczej” szerzącej wśród Polaków poczucie winy z powodu rzekomego antysemityzmu i narzucającej swoistą cenzurę polskiej debacie publicznej.

Nienawiści Żydów do tradycji ruchu narodowego.

Współczesnego poczucia dumy Żydów z powodu udziału w aparacie terroru komunistycznego.

Fałszowaniu historii przez Muzeum Holocaustu.

Felietony Michalkiewicza są też źródłem sentencji, które na trwałe zadomowiły się w współczesnej polszczyźnie. To z Michalkiewicza pochodzi definicja „gazety wyborczej” jak „żydowskiej gazety dla Polaków”, „pełniącego w Polsce obowiązki Stalina red. Adama Michnika”, czy antysemityzmu – „antysemitą jest każdy, kogo nie lubią Żydzi”. Komentując dzień judaizmu w kościele katolickim i jego hasło przewodnie „kto spotyka Jezusa Chrystusa spotyka też judaizm” Michalkiewicz stwierdził że „sam Jezus Chrystus też spotkał judaizm i jak wiadomo tego spotkania nie przeżył”. Opisując „gazetę wyborczą” Michalkiewicz stwierdził że „w środowisku ”Gazety Wyborczej” dominują stalinowcy w pierwszym, drugim, a nawet trzecim pokoleniu”. Pisząc o emigrantach marcowych stwierdził że marcowa „emigracja, szacowna na 16 tys. osób, obejmowała w większości dawnych komunistycznych funkcjonariuszy, często zbrodniarzy”. Zdaniem Michalkiewicza Żydzi „Kościoła Katolickiego od dwudziestu wieków nienawidzą” – przejawem tej nienawiści jest nienawiść Żydów do lefebrystów.

Jan Bodakowski

Zrodlo: WirtualnaPolska.com  , 7 lutego, 2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.02.08

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek