Dwumiesięcznik ARCANA Nr 109. Prof. Krzysztof Szczerski nowym redaktorem naczelnym


Arkana nr 109 okladaPrezentujemy wstęp do 109. numeru Dwumiesięcznika ARCANA autorstwa nowego redaktora naczelnego – profesora Krzysztofa Szczerskiego.

Powitanie

Za szczególnie ważną w sytuacji dzisiejszej Polski uznajemy obronę wartości wolności i prawdy. Są to wartości arcypolskie, bo wyrastają z samego korzenia naszej narodowej tożsamości: chrześcijaństwa i Rzeczypospolitej – polskiego rozumienia politycznej wspólnoty.

Pojęcia te są kanwą rozmowy z prof. Andrzejem Nowakiem, otwierającej ten numer dwumiesięcznika. Rozmowa ta, przyczynek do dokumentacji sztafety pokoleniowej w redakcji „Arcanów”, dotyczy zarówno misji naszego pisma, podstawowych wartości polskiego życia publicznego, jak i konkretnych problemów naszej polityki.

Każdy kolejny numer „Arcanów” w nowym roku będzie zawierał zbiór przewodnich tekstów, które chcemy uczynić jego motywem przewodnim. Tym razem są to teksty wiążące się ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Prezentujemy interesujące i nieznane powszechnie materiały źródłowe z piśmiennictwa doby powstańczej, oraz opracowania, które koncentrują sie na kontekstach i znaczeniu Powstania i jego obecności w zbiorowej wyobraźni Polaków.

Jesteśmy też niezwykle dumni i zaszczyceni, iż na łamy „Arcanów” powraca prof. Andrzej Waśko. Już teraz zapowiadamy, że teksty prof. Waśki będą odtąd gościć stale i regularnie w naszym dwumiesięczniku.

W dziale dotyczącym problematyki politycznej rozpoczynamy także nowy cykl – rozrachunki z transformacją w państwach Europy Środkowej. W tym numerze interesujący tekst dotyczący Litwy. Mamy nadzieję, na przedstawienie w przyszłości pełnej panoramy poszczególnych krajów naszego regionu, opisanych piórem tamtejszych autorów.

W numerze tym znajdziecie Państwo także wszystkich znanych już sobie Autorów z ich stałymi felietonami i rubrykami.

„Arcana” pozostają w formie.

W imieniu Redakcji,

Dr hab. Krzysztof Szczerski

Zrodlo: http://www.portal.arcana.pl/Numer-109-dwumiesiecznika-arcana-otwiera-tekst-nowego-redaktora-naczelnego-profesora-krzysztofa-szczerskiego,3641.html – 21.02.2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.02.26

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek