Artur Łoboda: Kastrowanie Kornela Makuszyńskiego z patriotyzmu


0.Kornel MakuszyńskiW maju 2010 roku napisałem tekst pod szumnym tytułem "Diagnoza stanu kultury polskiej".

Był to w rzeczywistości szkic zarysowujący konstrukcję polskich tradycji kulturowych w kontekście realiów Trzeciej RP.

Podniosłem w nim temat patriotyzmu jako kręgosłupa kultury polskiej.
Moj artykuł był bardzo długo analizowany w polskojęzycznym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oczekując wyników tego zainteresowania, brałem pod uwagę kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Za jedną z możliwych przyczyn -wyrażałem naiwną nadzieję, że może urzędnicy Ministerstwa skorzystają z moich wniosków do stworzenia lepszego programu polityki kulturalnej Trzeciej RP.
Ale niebawem spotkało mnie niemiłe rozczarowanie.

Mój artykuł posłużył do stworzenia listy zakazanych przejawów kultury narodowej – które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bezwzględnie ruguje z życia codziennego.

Fundamentalnym zjawiskiem zwalczanym przez Ministra Zdrojewskiego – jest polski patriotyzm.
Najłatwiejszą metodą zabicia polskiego patriotyzmu jest zmiana jego formuły.
I stąd ministerialni funkcjonariusze antykultury wpadli na pomysł hybrydy o nazwie "nowoczesny patriotyzm".
Ten "nowoczesny patriotyzm" musi być internacjonalny – zupełnie jak "postępowy patriotyzm" ery stalinowskiej.
I właśnie w haniebnych latach stalinizmu dobijano nielicznych polskich artystów, którzy przeżyli – prowadzoną wcześniej przez Niemców i Rosjan eksterminację twórców polskiej kultury.

Jednym z pisarzy, których nawet nie próbowali korumpować komuniści był Kornel Makuszyński.
Autor znany doskonale z książek dla młodzieży.
Komuniści uznali go za niebezpiecznego, bo potrafił nawet w "Przygodach Koziołka Matołka", zawrzeć patriotyczne przesłanie. Nie wspominając już o wielu jego powieściach i wierszach niosących wprost patriotyczne wezwanie.
Ten zabawowy autor – jak go dziś malują liberalne media – był ogromnym patriotą od początku – do końca swojego życia.
Po wojnie – na wzór nazistów – komuniści usunęli jego książki z bibliotek i niszczyli wszelkie ślady jego twórczości.
Schorowany pozostał bez środków do życia zanim zmarł w 1953 roku.

Niniejszy tekst jest wstępem do dużo poważniejszego zbioru artykułów pod wspólnym tytułem "Borejsza naszych czasów". Lepiej ten przyszły cykl Państwo zrozumiecie, gdy poznacie bliżej twórczość Kornela Makuszyńskiego.

O polskiej literaturze lat powojennych decydował Jerzy Borejsza – brat kata polaków – Józefa Różańskiego, który w równym stopniu eksterminował polską kulturę – co polskich patriotów. Albowiem w Komitecie Centralnym PZPR decydował o "kulturze i bezpieczeństwie".

Dlatego zapraszam swoich stałych czytelników do innego źródła w Internecie – gdzie na stronach katolickiego tygodnika "Idziemy", znajduje się tekst Moniki Florek-Mostowskiej
"Awantura o Makuszyńskiego"

Po zapoznaniu się z tym artykułem zrozumieją Państwo: jak w świadomości współczesnej młodzieży wiedza o Kornelu Makuszyńskim została "wykastrowana" z patriotycznego oblicza tego wielkiego polskiego pisarza i poety.

Foto: Kornel Makuszyński w Zakopanem – gdzie spędził wiele lat swojego życia i zainicjował wiele zjawisk kulturalnych.

Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

25 luty 2013

Artur Łoboda 

Zrodlo: http://www.zaprasza.net/a.php?article_id=32124

POLISH CLUB ONLINE, 2013.02.27

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek