Andrzej Arendarski – Polska innowacyjną pomyłką?


arendarski12Z ciekawością przeczytałem informację w jednym z dzienników na temat pomyłki Komisji Europejskiej, która w informacji prasowej dotyczącej opublikowanych w grudniu 2012 r. wyników rankingu 1500 przemysłowych liderów nakładów na badania i rozwój (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) omyłkowo podała, że znalazły się tam 4 polskie firmy. ”Z przykrością muszę potwierdzić, że popełniliśmy błąd w naszej informacji. W rankingu 1500 firm inwestujących najwięcej w badania i rozwój nie ma ani jednej z Polski” – powiedział cytowany przez media Hector Hernandez z Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) w Sewilli. To gwóźdź do trumny polskiej innowacyjności – skomentowali dziennikarze. Może i jest w tym trochę przesady, ale jeśli nawet zrozumiały jest np. brak polskiej firmy wśród 50 światowych liderów innowacji, to nieobecność na liście 1500 firm sklasyfikowanych pod względem nakładów na innowacje, jest już powodem do głębokiego niepokoju.

Niestety, mimo wielu lat dyskusji i ewidentnych dowodów na to, że firmy inwestujące w innowacyjne rozwiązania rozwijają się szybciej, częściej zatrudniają i lepiej płacą, stan polskiej innowacyjności wciąż jest niezadowalający. „Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wskaźnik wydatków na działalność innowacyjną w stosunku do PKB wzrósł ponad 4 razy. Udział środków publicznych przeznaczanych na wspieranie innowacyjności w Polsce wzrósł z poniżej 0,10% PKB w 2004 r. do 0,45% PKB w 2010 r., głównie z powodu szybkiego wzrostu wydatkowania funduszy unijnych” – czytamy w nowym Programie Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki (gorąco polecam lekturę tego obszernego dokumentu prezentującego system wsparcia przedsiębiorstw na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjności). Porównując powyższe liczby z kilkuprocentowymi w stosunku do PKB nakładami na badania i rozwój krajów zachodniej Europy widzimy, w jakim miejscu się znajdujemy i jaki dystans mamy do pokonania.

Krajowa Izba Gospodarcza już kilka lat temu uznała, że w Polsce potrzebna jest nowa formuła debaty na temat innowacyjności. Dlatego też zainicjowaliśmy Kongres Innowacyjnej Gospodarki oraz Forum “Młodzi Innowacyjni”. Naszym celem nie było powołanie kolejnego klubu dyskusyjnego, lecz stworzenie forum, które służy zarówno do identyfikacji problemów, ale i zaproponowania recept ich rozwiązania. Przede wszystkim chcieliśmy jednak, aby te wydarzenia były miejscem spotkań nowoczesnych przedsiębiorców, którzy są świadomi roli innowacji we współczesnej gospodarce i mają dość charyzmy, aby tę świadomość zaszczepić u innych. 17 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się kolejne już „Forum Młodych Przedsiębiorców”, tym razem pod hasłem "Młodzi 2.0". Poświęcone będzie przede wszystkim przedsiębiorczości internetowej. Z kolei 25-26 czerwca 2013 r., także w CNK, odbędzie się IV już Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału i obiecuję, że nie będziemy otwierać wyważonych drzwi i roztrząsać po raz kolejny przyczyn naszej słabości w dziedzinie innowacyjności. Te już dawno zostały zidentyfikowane. Postaramy się pokazać, jak być innowacyjnymi!

Andrzej Arendarski, prezes KIG

Zrodlo: http://www.przeglad-techniczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=44&id=1647 

Portal PRZEGLAD TECHNICZNY – GAZETA INZYNIEROW: www.przeglad-techniczny.pl

POLISH CLUB ONLINE, 2013.03.11

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek