Dr Jerzy Jaśkowski: Gruźlica – ubożenie społeczeństwa. Stary, nowy problem polityczny. (Cz. 2)


Przeczytaj:    Czesc 1.

*    *    *

To nie większość tworzy prawdę,
To prawda powinna stanowić większość.

 

Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.
Dr Jerzy Jaśkowski. Fot. Inter.

Wracając do przyczyn gruźlicy. Przypomnę parę fragmentów ze starych podręczników. Nie, nie, wcale nie specjalistycznych tylko ogólnomedycznych.

I tak : “Zarys chorób wewnętrznych”- podręcznik dla pielęgniarek PZWL 1977- źródłem zakażenia jest zwykle prątkujący chory, który wydziela kilka miliardów prątków w ciągu doby”.

Mój ulubiony “Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej” PWN 1993. cyt: “Gruźlica płuc możliwa w rodzinach ubogich i w przypadku kontaktów. z chorymi”.

Innymi słowy nie mamy się czego wstydzić. Już przed 100 laty potrafiono powiązać gruźlicę z sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. Największa ilość zachorowań była notowana w miastach przemysłowych po przesiedlaniu Żydów ukazem carskim, po Powstaniu Styczniowym 1863-65. W związku z faktem finansowania powstania przez bankierów żydowskich Rotschilda poprzez Epstaina z banku Lambert w Brukseli, potem Blocha pracującego u Kronenberga,  i wydania “Ukazu” carskiego o przymusie przesiedlenia żydów z Rosji, nie można wykluczyć związku pomiędzy napływem taniej siły roboczej a rozwojem Łodzi czy Żyrardowa i przemysłu włókienniczego na potrzeby Prus.  Ale to inna historia.

Czyli wszyscy lekarze wiedzieli, że w dużej mierze za zachorowania na gruźlicę odpowiada brak białka i słońca.

No tak ale jest pewien problem. Ta wiedza podręcznikowa nie jest dostępna w Internecie. W Internecie natomiast znajdujemy zupełnie inne kwiatuszki.

Niestety znaczące okrajanie czasu studiów medycznych w ostatnim półwieczu [ o prawie 1000 godzin , do 5 lat! p. min. E.Kopacz, bez sprzeciwu uczelni!] spowodowało, że z programów nauczania wykreślono wszelkie przyczyny powstawania chorób kładąc zdecydowany nacisk na sprzedaż usług. Szczególnie dezinformują w tym względzie czasopisma reklamowe przemysłu farmaceutycznego zwane medycznymi. Obecnie na naukę przeznacza się ok. 0.35% PKB, a jeszcze w “stanie wojennym “ było to 2.4 % PKB.     Podobnie na leczenie wydawano w stanie wojennym ok. 10.5% PKB, a obecnie nieco ponad 4%. Konkretnie na leki refundowane NFZ wydaje ok. 8 miliardów złotych, a społeczeństwo na zakupy “prywatne” leków ponad 17 miliardów złotych. Widać więc wyraźnie na kim spoczywa ciężar leczenia, pomimo faktu przymusu ubezpieczeń ludności.

I tak od pewnego czasu spotykamy , w różnych czasopismach i miesięcznikach tytuły:

  • “Gruźlica w Polsce. Mamy poważny problem z diagnostyką”. – rynekzdrowia.pl 29.03.2-13 11.48
  • “Prątki są wszędzie” – Polityka 19.03.2013.
  • “Polskie dane gruźlica, …”rynekzdrowia.pl 21.03.2013 -16.24
  • “ Gruźlica nie pozwoli o sobie zapomnieć” rynekzdrowia 25.03.2013 18.48
  • “Powrót epidemii gruźlicy” Wprost
  • “Gruźlica przeprowadziła się do miast” Medycyna Praktyczna.

Wszystkie te informacje straszą gruźlicą i wskazują jednoznaczny kierunek; dajcie pieniądze na nowe leki, diagnostykę etc. to będzie lepiej.

W pracy drukowanej w Pol.Merk.Lek 2006,123,243, znajdujemy potwierdzenie podręcznikowej wiedzy:

“W dużych aglomeracjach miejskich zapadalność jest wyższa aniżeli w małych miastach i na wsi”.
“ Blisko połowa przypadków gruźlicy we Francji przypada na niewielki region paryski, w którym zapadalność jest 5 razy wyższa od średniej krajowej.
Znacznie większa zapadalność jest we Francji wśród bezdomnych i wynosi aż 240/100 000 [ 24 razy więcej] .
W Polsce od wielu lat zapadalność na gruźlicę systematycznie się zmniejszała”.

Autorzy tej pracy twierdzą, że należy się spodziewać, iż wkrótce Polska znajdzie się w grupie państw o najmniejszej zapadalności . Tak było do 2005 roku.

W ostatnich latach natomiast obserwuje się zwiększenie zapadalności na TBC wraz z wiekiem. Mężczyźni chorują dwa razy częściej aniżeli kobiety. Nie ma różnic w zapadalności na gruźlicę w Polsce pomiędzy mieszkańcami wsi i miast.!

         Co się więc takiego stało, że w okresie ostatnich 7 lat sytuacja uległa zasadniczej zmianie wg p. prof. Z.Zwolińskiej. W Polsce praktycznie wszyscy są szczepieni przymusowo przeciwko TBC. Mamy zaszczepialność rzędu 98% populacji. W tej sytuacji “teoria stada” lansowana przez prof. Zielińskiego , dr Mrukowicza nie jest funta kłaków warta. Pomimo szczepienia zachorowalność wzrasta.

Cyt: W 2011 roku częściej na gruźlicę zapadali mężczyźni. Zachorowalność na gruźlicę w miastach [ w 2011] była wyższa aniżeli na wsi, co jest w Polsce nowym zjawiskiem”.

Pani prof. Zofia Zwolska podaje , mamy obecnie poważny problem z diagnostyką gruźlicy, jedyną możliwością przerwania łańcucha transmisji jest wczesne wykrycie choroby”

“ Takie mamy prawo, że nieubezpieczony musi stracić przytomność na progu przychodni albo szpitala aby przyjął go lekarz,” dr Zielonka [Polityka].

I pomimo jednoznacznego stwierdzenia, że szczepienia przeciwko gruźlicy nie mają żadnego znaczenia, nadal stosuje się sankcje dla ludzi nie szczepiących się. Wystarczy jednak porównać dane statystyczne zachorowań na gruźlicę Anglii i USA. W Anglii szczepienia na gruźlicę są obowiązkowe, w USA nie, a spadek zachorowań jest taki sam!

Pomimo faktu, że statystyki zarówno w Anglii jak i w USA są wiarygodne i obejmują okres ponad 100 lat, niczego to naszych ekspertów od epidemiologii i chorób zakaźnych nie nauczyło. Nadal idą w zaparte twierdząc , że jedynym sposobem zapobiegania dalszemu wzrostowi zachorowań na gruźlicę są szczepienia. Wygląda na to, że w zapomnienie poszły udowodnione sposoby zapobiegania zachorowaniom na gruźlicę.

Tymczasem wzrost zachorowalności daje się doskonale wyjaśnić systematycznym ubożeniem społeczeństwa w okresie 20 lat, i mądrymi inaczej, poradami rozmaitego rodzaju dietetyków. Od wielu, wielu lat, specjalne programy dla kobiet, rozmaitego rodzaju poranki, wbijają im do głów, że należy jeść przede wszystkim zielsko w postaci warzyw i owoców, a zupełnie zapominają o konieczności zapewnienia dowozu odpowiedniej ilości białka i tłuszczu. Białko jest niezbędne do budowy przeciwciał, a tłuszcze to witamina D, mająca ogromny udział w zwalczaniu gruźlicy. WIEDZIELI O TYM JUŻ XIX wieczni lekarze wysyłając chorych do górskich kurortów. Nie wiedzieli tylko, że to nie powietrze, a duże nasłonecznienie przyspiesza leczenie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, podany w rocznikach statystycznych, że 80% kobiet kończy naukę na szkole podstawowej to staje się jasnym takie dezinformowanie. To przecież przyszłe matki kształtują nawyki żywieniowe u dzieci. Poza tym większość urzędników to ludzie z licencjatami czyli po dawniejszych kursach pomaturalnych. Trudno więc od nich wymagać rozeznania tematu tym bardziej, że jak widać specjaliści rządowi także mają problemy z przerzucaniem odpowiedzialności.

Np. Główny Inspektor Sanitarny nie zainteresował się nigdy brakiem wentylacji w budynkach zwanych blokami. Pomiary np. dwutlenku węgla wykonane w mieszkaniach z wielkiej płyty wykazały stężenie dwutlenku węgla przekraczające normy Unii Europejskiej 3-5 krotnie. Unia Europejska cofa dotacje rolnikom u których w oborach stężenie dwutlenku węgla przekracza 3000 ppm. A my stwierdzaliśmy w mieszkaniach ponad 5000 ppm, a w sypialniach już po godzinie ponad 10 000ppm. W szkołach po 45 minutowej lekcji stężenie CO2 przekraczało 5000ppm. W żadnym budynku typu wieżowiec nie ma wentylacji, chociaż o wymianie powietrza rzędu 25-40 m3 na godzinę wiadomo od ponad 150 lat. Takie są skutki tzw. Mordów Katyńskich i likwidacji polskiej inteligencji. O typowym przykładzie głupoty ludzi mądrych inaczej, świadczy wydanie milionów złotych na docieplanie bloków z wielkiej płyty z powodu zagrzybiania, a nie zastosowanie wentylacji . Docieplanie nie usunęło ani pary wodnej ani dwutlenku węgla.

          Problem potęguje dostęp do wiedzy, ponieważ polskich czasopism medycznych nie ma, a podręczniki są drukowane przy pomocy sponsorów. Trudno od nich wymagać, aby drukowali informacje podważające ich działania i zyski. A w Internecie istnieją głownie informacje Big Farmu i sprzedawców usług . Rozmaitymi sztuczkami zapewniają sobie miejsca w pierwszych “szeregach” pojawiających się ikon. Stać ich także na ‘windowanie’ reklama na czoło otwieranych ikon.

Dlaczego statystyki podają, że choruje więcej mężczyzn aniżeli kobiet? Łatwo to wyjaśnić: wśród bezrobotnych i bezdomnych jest dużo więcej mężczyzn aniżeli kobiet. To głównie mężczyźni zapełniają wszelkiego rodzaju squoty, kanalizacje, pustostany.

Śpią ściśnięci po kilku, w jednym pomieszczeniu, aby było cieplej. Ułatwia to “transmisję” jak się wyraża p. prof. Zofia Zwolska.

W żadnym mieście w Polsce nie ma łaźni publicznej dla bezdomnych. Jedyna jaka była w Gdańsku została zamknięta przez dyr. GZNK p. Łapińskiego, pod pretekstem awarii wodociągu i już trzeci rok, ten biedny inaczej, człowiek nie może naprawić rury. W Gdańsku oficjalnie podano, że jest ponad 5000 bezdomnych. I proszę zauważyć, że ŻADNEMU radnemu i posłowi to nie przeszkadza.

PS. Od dawna Starsi i mądrzejsi [StM] wiedzą, że aby rządzić dużą grupą ludzi, plemieniem, narodem wystarczy sobie zapewnić dwa resorty : oświatę i religię. Wcale nie resorty siłowe. Utrzymanie ich dużo kosztuje i zawsze powstaje niebezpieczeństwo przewrotu. Oświata dawnej znajdowała się w rękach indywidualnych. Rodzice mogli do pewnego wieku, wychowywać swoje dzieci. Od czasu rozbiorów okupant przejął rolę wychowawcy. Stąd np. permanentne obniżanie wieku szkolnego, aby jak najmniej dziecko wynosiło z domu. Stąd systematyczne obniżanie poziomu nauki szczególnie przedmiotów ścisłych. Jak ostatnio podano, po tzw próbnych maturach, co drugie dziecko nie zdało. Nie ma obawy w roku bieżącym po prostu obniży się po raz kolejny poziom. Wszystko będzie jak trzeba. Ale to potwierdza powyższą tezę.

Stąd także, konieczność ekonomiczna pracy kobiet. Przecież matka nie może się zajmować wychowaniem. Nie ma przygotowania specjalistycznego.

O religii doskonale wiadomo. Jest to jedna z grup, które na wszelki wypadek nie poddały się lustracji. A jak wiadomo biskupi rozmawiający przy okrągłym stole byli agentami. Czyli cały okrągły stół to po prostu rozmowy naczelnika –  gen.Cz.Kiszczaka ze swoimi podwładnymi.

Wiem co piszę . Niestety bylem ekspertem. tzw strony solidarnościowej.

Jerzy Jaśkowski

[email protected]

POLISH CLUB ONLINE, 2013.04.20

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek