Ks. Mariusz Sztaba: We współczesnej polskiej demokracji nie liczy się głos obywateli ani społeczeństwo obywatelskie.


Dlaczego Polska potrzebuje TV Trwam na multipleksie cyfrowym

Ks. dr Mariusz Sztaba, Katedra Pedagogiki Społecznej KUL. Fot. KUL
Ks. dr Mariusz Sztaba, Katedra Pedagogiki Społecznej KUL. Fot. KUL

Polska to dobro wspólne Polaków. To język narodowy, historia, tradycja, obyczaje i chrześcijaństwo, które legło u podstaw polskiej państwowości, o czym przypomina znamienny fakt chrztu Polski i cała jej historia. Z kolei Polacy to zasłużony naród pośród wielkiej rodziny narodów europejskich, który często walczył za „wolność naszą i waszą”, o czym świadczą groby polskich żołnierzy rozsiane po cmentarzach Europy i który ma swój wkład w ducha i tradycję europejską. Pod sztandarami „Bóg – honor – Ojczyzna” i z modlitwą na ustach, Polacy dokonywali wielkich rzeczy. Polska i Polacy byli sobą dzięki wierności krzyżowi, Ewangelii i opiece Pani Jasnogórskiej.

Dzisiaj Polska przeżywa wieloraki kryzys demograficzny, kulturowy, obyczajowy oraz gospodarczy i finansowy (czego doświadczają codziennie normalni obywatele). U podstaw wieloaspektowego kryzysu znajduje się kryzys transcendentaliów: prawdy, dobra i piękna, od których zależy jakość życia poszczególnego człowieka i całych społeczeństw. W tej niebezpiecznej sytuacji dla normalnego funkcjonowania i integralnego rozwoju młodych pokoleń, Polska potrzebuje TV Trwam na multipleksie cyfrowym. Stwierdzenie to nie jest prowokacją, ale oczywistą prawdą. Oferta programowa TV Trwam, która znamy już od 10 lat i z którą może zapoznać się każdy człowiek dobrej woli, a nawet przeciwnik tej stacji telewizyjnej, wychodzi naprzeciw najważniejszym oczekiwaniom współczesnej Polski. Już starożytni filozofowie wiedzieli, ze prawda formuje umysł, dobro – ludzkie serce i sumienie, zaś piękno kształci ludzkie emocje i autentyczną wrażliwość. TV Trwam służy prawdzie. Do poznania prawdy dochodzi się wieloma drogami: poprzez poznanie zmysłowe, umysłowe, intuicyjne, medytację i kontemplację. Poznawanie prawdy jest długim procesem. Polega on na zdiagnozowaniu problemu, stawianiu hipotez, a następnie ich weryfikacji i falsyfikacji. Poznawanie prawdy domaga się od poszukującego cierpliwości, trudu i pokory. Tak czyni TV Trwam. Nie zadowala się ona półprawdami i szybko preparowanymi oficjalnymi oświadczeniami zgodnymi z polityczną poprawnością. Strzeże ona prawdy historycznej i trudnej prawdy życia codziennego normalnych obywateli, którą inne stacje telewizyjne uważają za mało znaczące, gdyż nie ma w niej posmaku sensacji ani skandalu, tylko ból i dramat szarego człowieka. TV Trwam służy dobru. W odróżnieniu od innych nadawców telewizyjnych, nie fascynuje się ona złem, amoralnością, różnego rodzaju dewiacją i byle jakością. Natomiast dba o podstawowe dobro, jakim jest zdrowa moralność budowana w oparciu o normatywna etykę, autentyczna rodzina dobro rozwojowe każdego i wszystkich, od poczęcia aż po naturalna śmierć. TV Trwam służy wreszcie pięknu. Prawda i dobro są piękne! Piękny jest człowiek żyjący według zasad i autentycznej moralności, człowiek wykształcony, ale i należycie wychowany. Bo można być wysoce wykształconym, mieć stopnie i tytuły naukowe, a być rasowym chamem, tzn. człowiekiem bez taktu, ogłady, osobistej kultury. TV Trwam nie zajmuje się promowaniem kiczu i antykultury, ale na różny sposób umacnia kulturę życia i miłości, która znajduje się u podstaw każdej innej kultury godnej osoby ludzkiej. Dba o to, aby odbiorca poznawał piękno i dorobek polskiej, europejskiej i światowej kultury, wyrażającej się poprzez zdobycze nauki, etyki i sztuki. Szczególną uwagę skupia na chrześcijaństwie, będącym religią syntezy oraz dialogu rozumu i wiary, czego świadectwa dostarczają osiągnięcia we wcześniej wyliczonych działach kultury

Polska potrzebuje TV Trwam na multipleksie cyfrowym jeszcze z jednego powodu. Demokracja w Polsce jest dziś zagrożona! Przybiera ona znamiona dyktatury relatywizmu i lewacko-libertyńskiego totalitaryzmu. Zamiast być demokracją personalistyczno-aksjologiczną, służącą prawdzie, dobru i pięknu w kontekście rozwoju osobowego obywateli, coraz bardziej staje się demokracją proceduralną, dla której nie ważne jest to, nad czym się głosuje i po co, tylko czy będzie odpowiednia liczba głosów, aby „przepchnąć” daną sprawę w Parlamencie. We współczesnej polskiej demokracji nie liczy się głos obywateli ani społeczeństwo obywatelskie. Przykładem potwierdzającym to stwierdzenie jest działanie KRRiT, która w sposób cyniczny, a wiec zakłamany oraz ideologiczny, lekceważy głos społeczeństwa katolickiego oraz hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, którzy domagają się obecności TV Trwam na multipleksie. Polska demokracja potrzebuje obecności tej stacji telewizyjnej na multipleksie cyfrowym, aby pokazać światu, że jest prawdziwie demokratyczna, a pluralizm i tolerancja nie są tylko narzędziami używanymi do walki z katolikami i moralnością chrześcijańską. Tej obecności potrzebuje sam proces cyfryzacji, który po to został rozpoczęty, aby obywatele w imię pluralizmu i tolerancji mieli łatwy dostęp do rożnych propozycji programowych stacji telewizyjnych! Jak do tej pory na multipleksie jest „goło i wesoło” i słychać jeden słuszny głos. Wreszcie obecność TV Trwam na platformie cyfrowej potrzebna jest samej KRRiT. Ta instytucja państwowa zdyskredytowała się. Straciła elementarny szacunek w oczach obywatela, widzącego butę, arogancję i zakłamanie oraz wrogość jej przedstawicieli do TV Trwam, i tych, którzy chcą ją oglądać, a są ich miliony. Niewątpliwie skład tej rady musi zostać zmieniony, co jest w gestii prezydenta. Sama zaś odnowiona rada powinna dalej służyć społeczeństwu swoją kompetencją, obiektywnością i troską o jakość moralną i merytoryczną programów nadawanych przez stacje telewizyjne dostępne na multipleksie cyfrowym. Polska i Polacy potrzebują TV Trwam, która pomaga pielęgnować i przekazywać to, co najlepsze w tradycji i duszy polskiej. Demokracja, pluralizm i tolerancja potrzebują obecności TV Trwam w przestrzeni społecznej, aby uwiarygodnić swój prospołeczny i wartościowy charakter.

Ks. Mariusz SztabaWirtualna Polonia

Źródło: http://wirtualnapolonia.com/2013/04/26/dlaczego-polska-potrzebuje-tv-trwam-na-multipleksie-cyfrowym/

POLISH CLUB ONLINE, 2013.04.27

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci