Prof. Iwo Cyprian Pogonowski: Polska jako „Puszka Pandory”


Iwo Cyprian Pogonowski - Pierwsza demokracja w nowożytnej Europie. Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski. Stron 96 w języku polskim i 80 w języku angielskim
Iwo Cyprian Pogonowski – Pierwsza demokracja w nowożytnej Europie. Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski. Stron 96 w języku polskim i 80 w języku angielskim

Polska jako „Puszka Pandory” to tytuł artykułu Mateusza Kamieńskiego w „The Wall Street Journal” z dnia 26-IV-2013. [link] Artykuł ten omawia nową książkę Marci Shore pod tytułem „The Taste Of Ashes” („Posmak Popiołów” – wspomnienia 20. lat pobytu w Europie Wschodniej.) Region ten „między Zachodem i Rosją” autorka – była studentka Uniwersytetu w Krakowie – twierdzi że dopiero teraz budzi się z długiego snu i zaczyna patrzeć na swoją krwawą przeszłość.

Według autorki w Polsce „sprawa żydowska” jest beznadziejnie przemieszana z działalnością „Żydo-Komuny.” Autorka przyznaje, że Żydzi byli większością wśród komunistów przed wojną oraz w rządzie satelickim po wojnie. Autorka twierdzi, że żaden z tych komunistów nie miał „czystych rąk”, podczas gdy pro-zachodni Polacy byli prześladowani. Według niej historia ta jest obecnie manipulowana przez „skrajnych Katolików”. Przyznaje ona, że sprawa Polaków i Żydów, tak jak wszystko w Polsce jest skomplikowana. Wspomina ona prześladowania Żydów w 1968 roku, kiedy 13,000 Żydów wyjechało z Polski w czasie kompanii anty-Syjonistycznej.

Władysław Gomułka, żonaty zresztą z żydówką z rodziny Chasydów, wykorzystał ten moment żeby przejąć władzę w Polsce jako szef rządu satelickiego w Warszawie. Według autorki, Żydzi tacy jak Adam Michnik i Bronisław Geremek przyłączyli się do opozycji katolickiej i do oporu Solidarności, dwadzieścia lat później, w czasie obalania komunizmu.

Mateusz Kamieński uważa autorkę Marci Shore za przewodnika godnego zaufania na polskim „dramatycznie skomplikowanym terenie”. Jednym z owoców wolności panującej obecnie w Polsce jest zainteresowanie historią Żydów w Polsce. W lecie 1996 wystawa fotografii w Krakowie pod tytułem: „Jeszcze Widzę Ich Twarze” zachwyciła panią Shore jako dobra ilustracja codziennego życia Żydów polskich. Według niej wystawa ta pokazała nie tylko zaginioną przeszłość Żydów ale również według niej zaginioną przeszłość Polski, co obecnie zbyt rzadko podkreśla się w Polsce i zagranicą.

Niestety Kamieński pisze o jakoby zbrodni Polaków w Jedwabnem w 1981 roku i zupełnie nie wspomina, że denazyfikacyjny sąd niemiecki po wojnie skazał dowódcę „Sonder Commando” w Ciechanowie, HauptSchturmFuerera Hermann’a Schaper’a na długoletnie więzienie za dokonanie masakry Żydów w Jedwabnem w 1941 roku, według schematu stosowanego przez Niemców kilkaset razy w Europie, począwszy od pierwszego dnia wojny, to znaczy od pierwszego września 1939 roku. W Jedwabnem Niemcy użyli około 400 litrów benzyny, której ludność polska ogóle nie miała i gdzie stwierdzono kule niemieckie w zwłokach pochowanych w stodole.

Natomiast we wstępie do mojej ponad 400 stronicowej angielskiej książce dużego formatu pod tytułem „Jews In Poland”, mój kolega z liceum w Warszawie, obecnie emerytowany profesor Harwardu i były doradca prezydenta Reagana, Ryszard Pipes, napisał, że nikt nie powinien popełniać błędu i winić Polaków za dokonanie Zagłady Żydów.

Obecnie książka moja „Jews In Poland” jest rozpowszechniana w Warszawie przez pana Marcina Dybowskiego (ul. Klonowa 10A, 05806, Komorów, tel. 22 758 0359) założyciela Fundacji Niepodległościowj oraz księgarni Antyk w Warszawie. Pan Dybowski wydał ostatnio moją książkę po polsku i po angielsku pod tytułem: „Pierwsza Demokracja W Nowożytnej Europie, Milion Wolnych Obywateli Żyło w Polsce w 1634 Roku”. Była to wówczas rekordowa liczba obywateli w historii rządów reprezentatywnych na świecie. Każdy dorosły obywatel miał prawo kandydować na króla Polski w wolnych i powszechnych wyborach. Mężczyźni i kobiety mieli równe prawa dziedziczenia własności. Wyjątkowy w Europie, rodzimy proces ustawodawczy kształtował polską kulturę narodową. Tablice ilustrują okres 1505-1791, w którym Izba Poselska była najwyższą władzą w Polsce oraz Autonomiczny Samorząd Żydowski w tym samym okresie. Ciekawe ile dowiedziała się o historii Polski w Krakowie Pani Marci Shore. Na pewno poznała język polski i mam nadzieję, że przeczyta niniejszy artykuł.

Prof. Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com

Źródło: http://www.pogonowski.com/?p=2773

POLISH CLUB ONLINE, 2013.04.28

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek