Protest byłych członków Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego na cmentarzu w Niles pod Chicago.


Grochal-01Stanisław Grochal, Teresa Bijos i Wanda Paulina Głuszek postanowili wstrzymać się z odbiorem odznaczeń państwowych przypuszaczlnie – jak piszą w liście  – przyznanych przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o czym zawiadomili listownie Konsula RP w Chicago panią Paulinę Kapuścińską.

Odmowa przyjęcia medali będzie trwać do czasu kiedy w prawdziwy i obiektywny sposób zostaną rozwiązane sprawy katastrofy Smoleńskiej, a także kiedy w oparciu o respektowanie praw zapisanych w naszej konstytucji – my polscy katolicy, skupieni wokół Radia Maryja otrzymamy prawo do miejsca na cyfrowym multipleksie.
Nadmieniamy, że urzędnicy państwowi zabiegają o prawa dla mniejszości ignorują duchowe potrzeby ogromnej rzeszy polskich katolików, upodlając nas jednocześnieróżnymi prześmiewiskami i pogardą. Ponad sto demonstracji w Polsce i zagranicą oraz dwa i pół miliona podpisów jeżdawno powinno wystarczyć aby zarówno polskie oraz unijne prawa były respektowanew jeszcze naszej OJCZYŹNIE. Czasy totalitaryzmu już minęły, przed którymi uciekając wybraliśmy życie na emiegracji.
Zjednoczona Europa w pojęciu zmarłego Jego Świętobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II powinna być Ojczyzną – Ojczyzn, bo tylko w tym wymiarze mogą być uznawane narodowe i ludzkie prawa. – piszą w swoim liście -proteście.

Aczkolwiek sprzeciw jest jak najbardziej słuszny to jednak podana w nim ocena, że czasy totalitaryzmu już minęły jest błędna. Przedstawione w liście argumenty wręcz dokumentują, że totalitaryzm nas Wisłą kwitnie w najlepsze.

Przyjęcie przez protestujących bez mała równości w rozumowaniu roli Polski w Unii Europejskiej przez Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego jest z lekka mówiąc nieporozumieniem.

Grochal-02Podpisany przez Lecha Kaczyńskiego Traktat Lizboński odbiera Polsce definitywnie niepodległość albo inaczej oddaje zwierzchnictwo nad Polską Unii Europejskiej, czego JP II nam wcale nie życzył. Europa ojczyzn, którą sugerował nasz Papież to wcale nie to co zaserwowano nie tylko nam w dorzeczu Wisły i Warty ale i innym krajom starego kontynentu również.

W dalszej części listu sygantariusze pytają:

Jaka czeka nas przyszłość Polaków z wyprzedanym majątkiem narodowym, ogromnymi długami i tysiącem nierozwiązanych państwowych i ludzkich spraw, z arogancką pewną siebie urzędującą i rządzącą „nigdy nieomylną koalicją” – nieczułą na żadne rady opozycji, wspieraną przez polskojęzyczne media?

Ukierunkowując wszelkie winy na „nigdy nie omylną koalicję” zapominają, że budżet wszystkich kolejnych rządów pookrągłostołowych w dużym stopniu składał się właśnie z wyprzedaży tego co przez lata dorobiła się Polska jako państwo. Nie ważne jakie, ale wszelkie dobra na terenie kraju powinny być uznawane za własność Narodu i tak powinny być traktowane przez rządzących; nie zaś przynależne jakiejkolwiek partii czy koterii politycznej.

Oczekiwanie przez protestujących  na:

To czy będzie w Polsce dobrze pokaże czas, a w nim prawda, bo tylko ona może zwyciężyć i dać nam Wszystkim pojednanie narodowe, a w przyszłości dobrobyt.

pozostawię bez komentarza.

Nie sądzę aby pełniący obowiązki prezydenta RP Bronisław Komorowski wyszedł na przeciw oczekiwaniom byłych członków Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego na cmentarzu w Niles pod Chicago to jednak fakt protest powinien być znany i z tego też powodu list znalazł się na stronach naszego portalu.

Waldemar Glodek
www.polishclub.org

POLISH CLUB ONLINE, 2013.04.28

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek