Znikanie pszczół a trwale smugi – chemtrials. False FLAG- Fałszywa flaga. (Część 2)


Colon Collaps Disorder CCD – Chemtrials
Dr Jerzy Jaśkowski
Dr Katarzyna Leśnikowska-Osielska
Katedra Biofizyki GUMED                           

Przeczytaj  – Część 1.

Część 2.

                                                               Tylko małe sekrety muszą być ukrywane.
                                                     Wielkie trzymane są w sekrecie
dzięki niedowierzaniu tzw. opinii publicznej

                                                                                         Marshall Mc Luhan

 

Wiadomo, że stałe opryski  – chemtrials – w Polsce rozpoczęły się w roku 2003. Próbując się czegoś dowiedzieć wystosowałem stosowne pismo do urzędów wojskowych.

Pytania , które zdałem brzmiały:

Pytanie . Kto i kiedy opracował dokument zwany Ocena Oddziaływania na Środowisko takich smug?

Informuję, że taki dokument w Siłach Powietrznych nie był opracowywany.

Pytanie . Kto i z jakiej puli finansuje zarówno powstawanie trwałych smug jak i OOŚ?

Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat.

Pytanie . Jak wiadomo tworzenie tych smug rozpoczęło się w 2003 roku. Ile tysięcy ton rozsypano nad Polską?

Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat.

Pytanie . Kto i za czyje pieniądze dokonuje badań poszczególnych lotów?

Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat.

Pytanie. Kto dostarcza beczki z preparatami? Jaka firma przygotowuje te preparaty?

Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat.

Pytanie. Jak długo będą prowadzone jeszcze prace rozsypywania preparatów w powietrzu?

Nie posiadamy żadnych informacji o prowadzeniu jakichkolwiek prac związanych z rozsypywaniem preparatów w powietrzu.

Na wszystkie pytanie otrzymałem odpowiedź “nie wiem”

Oczywiści można by przypuszczać, że w Polsce, po katastrofie w Mirosławcu,  nie istnieje już ani lotnictwo ani obrona przeciwlotnicza, skoro wyżsi oficerowie upoważnieni do udzielania odpowiedzi nie mają pojęcia co się dzieje na niebie. Ale oczywiści  to są gołosłowne twierdzenia pospólstwa.

Image 5-9-13 at 9.58 PM         Jak wiadomo pszczoła posiada zmysł pozwalający jej  orientować się  w przestrzeni za pomocą zmian ziemskiego pola magnetycznego. Każdy może sobie przeprowadzić proste doświadczenie. Należy położyć na stole zwykły kompas i potem obok np. siekierkę. Okazuje się, że w zależności od odległości siekierki od kompasu igła magnetyczna zmienia kierunek.

Rysunek przedstawia przekrój pszczoły. Pszczoła podobnie jak człowiek większość uzwojeń nerwowych ma w jamie brzusznej.

Znany jest skład chemiczny oprysków – trwałych smug. W większości badanych przypadkach jest on następujący: w nawiasach podany  wzrost w procentach po opylaniu.

Aluminium     powyżej   5120% normy
Bar     wzrost  powyżej  44480%
Bor             powyżej       13100 %
Wapń                              16600%
Chrom                       28,2 mg/kg wobec śladowych ilości w kontroli
Miedź                           78800%
Żelazo                         33600%
magnez                       4320%
mangan                      11240%
Nikiel                              672%
Ołów                                202%
Stront                            4900%
Wanad                          1248%
Cynk                              1186%

Ferromagnetyki zostały wytłuszczone. To one właśnie są odpowiedzialne z zmianę kompasu wewnętrznego owadów.

Pszczoła zarówno w powietrzu jak i na kwiecie styka się z tym “trującym” opadem. Nanocząstki przyklejaj się do ciała, mogą dostawać się do  tchawek, dostają się do przewodu pokarmowego. Każda pszczoła “oblepia” się indywidualną ilością opadu. Tak więc jej zaburzenia  kierunku i natężenia pola magnetycznego będą indywidualne. Po wylocie z ula, pszczoła udaje się w poszukiwaniu kwiatów. Każda w trochę innym kierunku. Oblepianie się nanocząstkami powoduje zaburzenie odbioru pola magnetycznego.  Pszczoła więc lata, i lata, aż padnie z powodu wyczerpania . Jeżeli na obszarze 1 ha czyli 10 000 metrów kwadratowych padnie nawet 1000  czy też 10 000 pszczół to nikt nie jest w stanie ich znaleźć, ponieważ  na obszarze 10 metrów kwadratowych jedna pszczółka leżąca w trawie jest niewidoczna. A nawet jak ktoś znajdzie taką jedną pszczółkę to nie skojarzy z padnięciem całej kolonii.

O tym, że sprawa znikania pszczół zależy od oblepiania nanocząstkami ferromagnetycznymi świadczy fakt, że także trutnie i inne owady reagujące na pole elektromagnetyczne znikają. Po prostu pszczoły w ulach mogą być lepiej obserwowane.

 

Powyższe zdjęcia przedstawiają obraz skórny choroby zwanej Morgellons. Wyraźnie widoczne pod powiększeniem włókna.
Powyższe zdjęcia przedstawiają obraz skórny choroby zwanej Morgellons. Wyraźnie widoczne pod powiększeniem włókna.

To wyjaśnienie wydaje się logiczne i proste. Zawsze uczono, ze najprostsze wyjaśnienia są prawdziwe. Nie należy szukać krasnoludków jeżeli można coś wyjaśnić na podstawie prostych praw fizycznych.

Dlaczego fałszywa flaga.?

Ponieważ sprawa zaniku pszczół stała się głośna i rozmaitej maści “naukowcy etatowi” zaczynają wyciągać najrozmaitsze teorie.

Wszystkie te teorie i teoryjki oczywiście podpisywane są przez utytułowanych autorów i oparte na ich wierze. A podobno w nauce liczą się fakty, a nie wiara.

Nawet Komisja Europejska przyłączyła się do dezinformacji pomimo, że w czasie głosowania nie zdobyto kwalifikowanej większości wydała już dokument stwierdzający, główną przyczyną znikania pszczół są opryski. [np. neonikotynowych [NNI – chlotianidyna, imidachlopryd i tiametoksam]. I mocą swoją, super państwa, wprowadziłą 2 letni zakaz stosowania tych związków. [ za głosowało tylko 15 osób].

Problem polega na tym, że po pierwsze: opryski istnieją od wielu wielu lat, a pszczoły zaczęły zanikać ok. 10 lat temu, najbardziej na terenach  działań wojennych.

Jest wyraźna korelacja pomiędzy stosowaniem trwałych smug, a znikaniem pszczół.

Po drugie:  u ludzi zamieszkujących teren na których wojsko, broni granic za pomocą trwałych smug, występuje choroba zwana Morgellons. Okres utajenia wynosi ok 10 lat. [ vide zdjęcia]

Po trzecie: jeżeli pszczoły znikają to w jaki sposób stwierdzono, że zostały zatrute chemikaliami? Przecież jeżeli zniknęły, to ŻADEN  europejski czy też amerykański naukowiec nie mógł przeprowadzić badania toksykologicznego, potwierdzającego zatrucie lub nie  danego owada. Na jakiej więc podstawie wysnuwają takie wnioski. Pozostaje to tajemnicą urzędników publikujących takie dezinformacje.

MaskaZmiany notowane u ludzi są tak samo powszechne jak znikanie pszczół i występują na całym świecie w tych samych regionach tylko u ludzi po dłuższym czasie stosowania “oprysków”

Wnioski:

Dopóki wojsko będzie się znęcało nad atmosferą pszczoły będą znikały.

Ludzie, a szczególnie dzieci powinny chodzić w maseczkach jak na załączonym obrazku..

Konsekwencją znikania pszczół będzie zmniejszenie  plonów z upraw. To stworzy  otwarty rynek do sprowadzania  owoców, warzyw itd, z terenów, które  nie były opryskiwane  i otworzy pole do sprzedaży upraw GMO. Jak  zabraknie jedzenia to ludzie będą konsumowali wszystko, co się nadaje do jedzenia nie patrząc na konsekwencje. Znamy to z okresu wyzwalania  obozów koncentracyjnych. Wojska Sowieckie, w dobrej wierze , chciały uszczęśliwić wyzwolonych dając im grochówkę, tuszonkę, czekoladę. Zmarło w pierwszych dniach sporo ludzi z powodu zaburzeń jelitowych. Wygłodniali ludzie  jedli do oporu.

PS. Co najmniej zdziwienie budzi podawanie przez prasę sformułowań w rodzaju :” uczeni amerykańscy, rosyjscy etc”. Generalnie pod każdym odkryciem powinien się podpisać odkrywca, o ile to jest odkrycie. Wprowadzanie zbiorowych określeń jako żywo przypomina: komitet centralny podjął decyzję podwyżki cukru i tym podobne.

Tak jakoś “wychodzi” od ponad 20 lat, że wszystko kryje się za zbiorową zasłoną Unia Europejska, Komitet Centralny, Uczeni …

Musisz sam PT Czytelniku pomyśleć dlaczego oni się tak ukrywają i czego się boją?

Bardzo prosimy o wszelkie informacje związane z tym tematem. Szczególnie od oblatywaczy lub ich rodzin. Potrzebny dokładny skład chemiczny stosowany w Polsce, w celu opracowania  sposobów leczenia. Jeżeli taki pył nanocząsteczkowy dostanie się do oka, mózgu może spowodować trudne do przewidzenia dolegliwości.

Kontakt: [email protected]

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jak najbardziej wskazane.

Dr Jerzy Jaśkowski
Dr Katarzyna Leśnikowska-Osielska 
Katedra Biofizyki GUMED

Przeczytaj również:

POLISH CLUB ONLINE, 2013.05.10

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek