Jan Bodakowski: Harry Dexter White – Sowiecki szpieg i fanatyczny komunista twórcą MFW i BŚ


Harry Dexter White, sowiecki szpieg i wielbiciel ZSRR. Fot. Bretton-Woods.tym.sk
Harry Dexter White, sowiecki szpieg i wielbiciel ZSRR. Fot. Bretton-Woods.tym.sk

Międzynarodowy Funduszu Walutowy i Bank Światowy to dwie instytucje kształtujące współczesny globalny ustrój gospodarczy. Ustrój w którym ludzie wyzyskiwani są poprzez wysokie podatki, własność zamiast trafiać do obywateli jest monopolizowana przez międzynarodowe korporacje i oligarchów, a władze państwowe chronią interesy nowej klasy wyzyskiwaczy. Ustrój w którym oligarchia i korporacje odgrywają rolę taką jaką w bloku komunistycznym odgrywała nomenklatura. Ustrój w którym Międzynarodowy Funduszu Walutowy i Bank Światowy pełnią role sowieckiej Moskwy.

Jak można przeczytać w artykule Jacka Dziedzina w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego Harry Dexter White twórca Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego był sowieckim szpiegiem i fanatycznym komunistą.

Według ostatnio odnalezionych dokumentów twórca instytucji globalnej finansjery, architekt Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, Harry Dexter White, uznawał że gospodarka komunistyczna jest efektywniejsza od kapitalistycznej, a USA z ZSRR skłóca kościół katolicki.

Oddanie White’a sowietom było ogromne. White był ideowym sowieckim agentem i nie pobierał żadnych pieniędzy od sowietów. Mając ogromne wpływy na władze USA doprowadził do tego by Stany Zjednoczone udostępniły sowietom matryce do druku waluty w zachodniej strefie okupacyjnej Niemiec. Sowieci na tych matrycach dodrukowali równowartość 5.000.000.000 ówczesnych dolarów. Zachodnie marki miały sztywny kurs dolara, więc za wymianę sfałszowanych marek na dolary zapłacił podatnik amerykański. Sztywny kurs został wprowadzony przez USA w wyniku działań White’a.

Sowiecki agent White zasłużył się też Moskwie donosami na temat amerykańskiej polityki tworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. White nie był jedynym sowieckim szpiegiem w administracji prezydenta Harrego Trumana. Sowieci mieli tak wysoko ustawioną agenturę we władzach USA że mogli wpływać na decyzje o nominacjach na najwyższe urzędy w USA.

Bezkrytyczna i całkowicie irracjonalna sympatia Polaków wobec USA wynika z powszechnego braku wiedzy o przyjacielskiej polityce USA wobec sowietów. Absolutnym poparciu USA dla sowietów od czasów rewolucji bolszewickiej do zimnej wojny. Zakresie infiltracji sowieckiej we władzach i elitach USA. Kreowaniu tożsamości Amerykanów przez hollywoodzką pop kulturę której twórcami byli zaangażowani komuniści i inni sowieccy agenci. Przekształceniu się ekstremy komunistycznej w neokonserwatystów dzierżących władze w obozie amerykańskich republikanów.

 Jan Bodakowski
 http://www.prawy.pl/

źródło – http://gosc.pl/doc/1530654.Bialoczerwony

Za: http://wirtualnapolonia.com/2013/05/25/tworca-miedzynarodowego-funduszu-walutowego-i-banku-swiatowego-byl-sowieckim-szpiegiem-i-fanatycznym-komunista/

POLISH CLUB ONLINE, 2013.05.25

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek