Kolejny szczyt integracyjny w Berlinie


Angela Merkel. Fot. Jacques Griesmayer / com.wiki, lic cc.
Angela Merkel. Fot. Jacques Griesmayer / com.wiki, lic cc.

28 maja po raz szósty odbył się w Berlinie szczyt, którego tematem przewodnim była integracja imigrantów i „nowych” Niemców na rynku pracy. Szczególną uwagę poświęcono zatrudnieniu „nowych” Niemców w mediach i służbie cywilnej. W rozmowie udział wzięli przedstawiciele środowisk i organizacji imigranckich, w tym Przewodniczący Gminy Tureckiej w Niemczech, Kenan Kolat.

Niemiecka kanclerz naciskała na podejmowanie małych kroków w celu rozwiązania istniejących problemów. Państwo niemieckie chce się przekształcać w państwo imigracyjne ponieważ – jak twierdziła Merkel – integracja to wzbogacenie. – Niemcy potrzebują prawdziwej kultury przyjmowania – potwierdziła pełnomocnik rządu RFN ds. integracji cudzoziemców Maria Böhmer.

Pełnomocnik podkreśliła także, że prezentowany co roku tzw. Narodowy Plan Integracyjny ma celu zwiększanie szans na równe uczestnictwo w społeczeństwie niemieckim. Plan ten zakłada m.in. nacisk na naukę języka niemieckiego od najmłodszych lat, wyznaczając szkole zasadniczą rolę w integracji imigrantów.

Kłopotów dostarcza jednak rosnąca fala imigrantów, w szczególności z europejskich krajów dotkniętych kryzysem gospodarczym. Szczególnie duże grupy stanowią imigranci z Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Najliczniejsi są dziś Polacy – jak podaje Rzeczpospolita, w ubiegłym roku na zachód od Odry osiedliło się ok. 176 tys. osób z polskim obywatelstwem.

Sytuację tę pozytywnie oceniają politycy, wskazując na zapotrzebowanie niemieckiego rynku pracy. Minister pracy Ursula von der Leyen w rozmowie z „die Welt” podkreśliła, że napływ kolejnych imigrantów jest korzystny dla wszystkich. W tym także dla społeczeństwa niemieckiego, którego liczebność zmniejszy się najprawdopodobniejo jedną piątą do roku 2060. To prognozowany skutek ujemnego przyrostu demograficznego.

Równocześnie temat integracji w Niemczech był zaniedbywany przez wiele ostatnich lat. Potwierdzają to przeprowadzane niedawno badania, według których to imigranci i ich dzieci stanowią najbardziej liczną kategorię bezrobotnych.

Źródło: Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt, Rzeczpospolita
Klaud

Za: http://www.pch24.pl/kolejny-szczyt-integracyjny-w-berlinie,15233,i.html

POLISH CLUB ONLINE, 2013.05.31

 

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek