KL Auschwitz – 14 czerwca 1940 roku. W pierwszym transporcie przywieziono 728 polskich wieźniów. (Polish, English and German version)


Film o polskich więźniach KL Auschwitz, którzy trafili do tego obozu w pierwszym transporcie – 14 czerwca 1940 roku

Uczestnicy tamtych wydarzeń, 728 polskich więźniów politycznych, stali się pierwszymi ofiarami niemieckiego obozu koncentracyjnego, ale także organizatorami i aktywnymi uczestnikami ruchu oporu w KL Auschwitz.

Auschwitz-Birkenau

Film o polskich więźniach KL Auschwitz, którzy trafili do tego obozu w pierwszym  transporcie – 14 czerwca 1940 roku (Polish, English and German versions)

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci obchodzonego w Polsce 14 czerwca, w rocznicę deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych, film „Koledzy. Portrety z pamięci” został w całości zamieszczony w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej  na stronie www.pierwsiwauschwitz.pl

Jego bohaterami są byli polscy więźniowie KL Auschwitz, którzy trafili do tego obozu pierwszym  transportem – 14 czerwca 1940 roku. Film przypomina, że to Polacy byli pierwszymi ofiarami niemieckiego totalitaryzmu, co jest bardzo ważne w kontekście kłamliwych sformułowań o „polskich obozach zagłady”. Opiekę naukową nad produkcją sprawował dr Franciszek Piper z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Film ten powstał w ramach Programu Województwa Małopolskiego „Filmoteka Małopolska”.

W 2006 roku Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, który jest obchodzony właśnie w tego dnia.

Zwracam się z propozycją i prośbą o rozesłanie tej informacji do grup zainteresowanych tematem, środowisk polonijnych oraz mediów, które mogłyby wspomóc popularyzowanie filmu i zawartych w nim treści. Jest to tym bardziej istotne, że ostatnio znów pojawiły się przypadki używania we wpływowych mediach godzącego w nasz naród kłamstwa oświęcimskiego.

Gabriela Mruszczak
reżyser filmu „Koledzy. Portrety z pamięci”.
tel. 603-537-504
[email protected]

Uczestnicy tamtych wydarzeń, 728 polskich więźniów politycznych, stali się pierwszymi ofiarami niemieckiego obozu koncentracyjnego, ale także organizatorami i aktywnymi uczestnikami ruchu oporu w KL Auschwitz.

– Film ma stanowić ma świadectwo bohaterstwa, patriotyzmu i lekcję historii dla młodego pokolenia – zaznacza Bogusław Sobczak, producent filmu. – Jest to o tyle ważne, że wciąż zdarzają się wypowiedzi polityków i publikacje w zagranicznych mediach, które sugerują polską odpowiedzialność za zbrodnie niemieckich nazistów.
Trailer filmu
„KOLEDZY. PORTRETY Z PAMIĘCI” – film dokumentalny
BOHATEROWIE FILMU:

JERZY BOGUSZ – urodził się w 1921 roku w Nowym Sączu. W czasie wojny włączył się w działalność konspiracyjną przy przerzucie ochotników do formującej się we Francji armii polskiej. W KL Auschwitz oznaczony numerem 61. Po zwolnieniu z obozu wstąpił do oddziału partyzanckiego AK. Po wojnie studiował na Politechnice Krakowskiej, a następnie całą karierę zawodową związał z tą uczelnią jako pracownik naukowy

JÓZEF PACZYŃSKI – urodził się w 1920 roku w Łękawicy k. Wadowic. Uczestnik kampanii wrześniowej. W KL Auschwitz oznaczony numerem 121. Był fryzjerem komendanta Hoessa. W 1945 r. wywieziony do KL Mauthausen. Po wojnie studiował na Politechnice Krakowskiej, pracował w krakowskich Zakładach Tytoniowych. Był wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku.

JÓZEF STÓS – urodził się w 1921 roku w Okocimiu k. Brzeska. W 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do Służby Wojskowej Pomocniczej. Został aresztowany jako zakładnik. W KL Auschwitz oznaczony numerem 752. W 1944 r. wywieziony do obozu w Oranienburgu, a stamtąd do KL Buchenwald. Po wojnie studiował architekturę. Kierował budowami kościołów w Złotej i Kątach Iwkowskich. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska.

STANISŁAW SZPUNAR – urodził się w 1923 roku w Rzeszowie. W KL Auschwitz oznaczony numerem 133. Był świadkiem ostatnich dni ojca Maksymiliana Kolbego. Po wojnie studiował na Akademii Handlowej. Później został informatykiem. Pracował przy pierwszych polskich komputerach.

KAZIMIERZ ZAJĄC – urodził się w 1923 roku w Jasieniu k. Brzeska. W KL Auschwitz oznaczony numerem 261. Po wojnie studiował na Akademii Handlowej w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował w okocimskim browarze. Założyciel i wieloletni prezes brzeskiego koła PZW. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Brzeska.


Documentary film on „Auschwitz Birkenau” — the „German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940–1945)

June 14 is the anniversary of the deportation to Auschwitz of the first transport of Polish political prisoners. The film about the first political prisoners „Friends. Portraits of memory” has been translated into German and English. You my see these versions of the film on thewww.pierwsiwauschwitz.pl site.
This film heroes are the first Polish prisoners of Auschwitz who were taken to the camp in the first transport on June 14, 1940. This film points out that these Poles were the very first victims of German totalitarianism in „Auschwitz Birkenau” — the „German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940–1945).
This is very important in the context of the deceitful language in many world’s and German mass media writing about the „Polish concentration camps”.
„FRIENDS. PORTRAITS FROM MEMORY” (documentary)

Published on Jun 15, 2013

www.pierwsiwauschwitz.ram24.eu/en

„Friends. Portraits from Memory” is a film that is a testament of Poles rescued from the Holocaust, inmates of the first transport to Auschwitz. About three hundred of them survived the camp, and a few are alive today. Throughout their lives they have given their testimony of the cruelty of the concentration camps, appealing for peace between the world’s nations. They preserve the memory of the victims — those friends who lost their lives because they were Poles, Jews, Russians or representatives of other nations that were slated for annihilation.

– „None of us knew what Auschwitz was… We thought we were going to do forced labour in Germany,” recalls Stanisław Szpunar (prisoner number 131). He was greeted at the camp by a group of the German tormentors with beatings and verbal abuse. His struggle for survival began on 14 June.

Those present, the 728 Polish political prisoners, were not only the first victims of the German concentration camp, but also the organisers of and active participants in the resistance movement at Auschwitz. They were to inform the free world of the crimes of the Nazis. The importance of this is still great today, as even now there are incidents of speeches by politicians and articles in foreign publications that imply Polish responsibility for the crimes of German Nazis.

The day of 14 June — the anniversary of first transport of Polish political prisoners to Auschwitz — has been declared by the Sejm of the Republic of Poland as the „National Day of Remembrance of the Victims of Nazi Concentration Camps.”

Title: Friends. Portraits from Memory
Screenplay and direction: Gabriela Mruszczak
Photography and editing: Gabriela Mruszczak
Animation: Paulina Sobczak
Directorial supervision: Cezary Nowicki
Historical consultation: Dr Franciszek Piper
Producer: Bogusław Sobczak
Running time: 26 minutes
Production: OFF-LIMITS Agencja Filmowa
Translation: ExLibro — Translation and Publishing Services

Special thanks to the Correctional Facility in Tarnów, Auschwitz-Birkenau State Museum and the the State School of Higher Education in Oświęcim


KOLLEGEN. EIN GEDÄCHTNISPORTRÄT (Der Dokumentarfilm)

„Kollegen. Ein Gedächtnisporträt” ist ein Film, der Zeugnis ablegt über polnische Überlebende der Vernichtung, ehemalige Häftlinge des ersten Transports in das KZ Auschwitz. 300 von ihnen überlebten das Lager. Heute sind nur noch einige wenige am Leben. Zeitlebens legten sie Zeugnis ab von der Grausamkeit der Konzentrationslager, appellierten für Frieden und Einigkeit unter den Völkern. Sie hielten das Gedenken an die Opfer aufrecht — Leidgenossen, die umgebracht wurden, weil sie Polen, Juden, Russen oder Vertreter anderer zur Ausmerzung vorgesehener Völker waren.

„Niemand von uns wusste, was Auschwitz ist… Wir dachten, dass wir zur Zwangsarbeit nach Deutschland fahren”, erinnert sich Stanisław Szpunar (Lagernummer 131). Von einer Gruppe deutscher Peiniger wurde er im Lager mit Schlägen und Beschimpfungen empfangen. Am 14. Juni begann sein Kampf ums Überleben.

Die Beteiligten jener Ereignisse, 728 polnische politische Gefangene, waren die ersten Opfer des deutschen Konzentrationslagers, aber auch Gründer und aktive Teilnehmer der Widerstandsbewegung im KZ Auschwitz. Dies ist umso wichtiger, als es bis heute Äußerungen von Politikern und Veröffentlichungen in Medien im Ausland gibt, die eine polnische Verantwortung für die Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten nahelegen.

Am 14. Juni 1940 deportierten die Nazideutschen eine Gruppe von 728 Polen aus dem Gefängnis von Tarnów in das im Aufbau befindliche Konzentrationslager Auschwitz. Dieses Datum gilt als Beginn des Bestehens des Lagers. Die Inhaftierten gehörten zur Elite des polnischen Volkes; sie waren Vertreter der Intelligenz, Kultur und Wissenschaft, Offiziere, Studenten, Mitglieder konspirativer Organisationen. Die Häftlinge des ersten Transports begründeten die Widerstandsbewegung im Lager und beteiligten sich aktiv daran. Mit der Zeit begannen die deutschen Machthaber auch Häftlinge aus anderen besetzten Ländern, Roma (Zigeuner)und sowjetische Kriegsgefangene nach Auschwitz zu deportieren. Ab 1942 war das Lager auch ein Zentrum der Vernichtung der europäischen Juden.

Der 14. Juni, der Jahrestag der Deportation des ersten Transports polnischer politischer Häftlinge ins KZ Auschwitz wurde vom Sejm der Republik Polen zum Nationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Nationalsozialistischen Konzentrationslager erklärt.

TITEL: KOLLEGEN. EIN GEDÄCHTNISPORTRÄT
Regie und Drehbuch: Gabriela Mruszczak
Kamera und Schnitt: Gabriela Mruszczak
Grafik: Paulina Sobczak
Regiebetreuung: Cezary Nowicki
Historische Beratung: Dr. Franciszek Piper
Redaktionssekretär: Urszula Kasperek
Produzent: Bogusław Sobczak
Laufzeit: 26 Minuten
Produktion: OFF-LIMITS Agencja Filmowa
Übersetzung: ExLibro.pl

Besonderer Dank gilt der Strafvollzugsanstalt Tarnów, dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau und der Staatlichen Fachhochschule Oświęcim.

Przygotowal: Andy-aandy

Za: http://blogmedia24.pl/node/63785

POLISH CLUB ONLINE, 2013.06.16

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek