Ks. prof. Czesław Bartnik obchodzi 60. rocznicę posługi kapłańskiej


Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik. (Fot. Archiwum NDz)
Ks. prof. Czesław Bartnik. (Fot. Arch. NDz)

Jubileusz ks. prof. Bartnika

Agnieszka Gracz / Nasz Dziennik

Ksiądz prof. Czesław Stanisław Bartnik, wybitny filozof, teolog dogmatyk, twórca kierunku filozoficznego – personalizmu uniwersalistycznego, publicysta „Naszego Dziennika”, obchodzi 60. rocznicę posługi kapłańskiej.

Ten wielki jubileusz to okazja do wdzięczności Panu Bogu za dar kapłana z odwagą idącego za Chrystusem, dojrzale i odpowiedzialnie przeżywającego swoją wiarę i powołanie kapłańskie, za wybitnego filozofa i niekwestionowany autorytet nauk teologicznych. Przed 60 laty, 21 czerwca 1953 r., ks. Czesław Stanisław Bartnik przyjął święcenia kapłańskie. Jutro o godzinie 12.00 podczas Mszy św. w kaplicy w Domu Księży Emerytów przy ul. Bernardyńskiej 7 w Lublinie dostojny jubilat wraz ze współbraćmi kapłanami, przyjaciółmi i bliskimi będzie dziękował za łaskę wieloletniej i owocnej posługi Chrystusowi i Kościołowi. Główne uroczystości jubileuszowe księdza profesora odbędą się 29 czerwca w miejscu szczególnie bliskim sercu i pamięci jubilata, w parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Tworyczowie. W tej świątyni ks. prof. Czesław Bartnik celebrował swoją pierwszą Mszę Świętą prymicyjną, a wiele lat później dziękował za złoty jubileusz kapłaństwa.

– To przede wszystkim człowiek głębokiej wiary. To żarliwa, niczym niezmącona wiara oparta na solidnym fundamencie – mówi „Naszemu Dziennikowi” współpracownik jubilata ks. prof. Mirosław Kowalczyk, kierownik Katedry Teologii Historycznej w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL, który ks. prof. Bartnika poznał pod koniec lat 70., kiedy rozpoczynał studia. – Już wówczas można było zauważyć, że jest to wybitna postać – twierdzi. Wspomina częste spotkania kleryków z księdzem profesorem, ówczesnym wychowawcą w seminarium, który poza zajęciami w zwykłych rozmowach przygotowywał przyszłych kapłanów do ich posługi. – Mimo naszych stałych zajęć jego słowo było dla nas dopełnieniem. Mamy kontakt z ks. prof. Bartnikiem, z osobą, która jest mistrzem i duchowym kierownikiem dla wielu kapłanów – wyjaśnia ks. prof. Kowalczyk, podkreślając, jak wielkim autorytetem cieszy się jubilat u wielu kapłanów. Zwraca również uwagę na pragnienie dążenia do świętości, wyrażone w jednej z wypowiedzi ks. prof. Bartnika. Jak mówi wieloletni przyjaciel i współpracownik księdza profesora, to, co wyróżnia ks. Bartnika, to wiara, jak też mocne podstawy intelektualne, przenikanie głębi rzeczywistości Bożej z rzeczywistością ludzką, duchowością na pograniczu mistycyzmu. Na taką postawę miało na pewno wpływ wychowanie rodzinne, przywiązanie do tradycji, miłość do Ojczyzny, do historii. – Charakterystyczna dla księdza profesora jest jego racjonalność, a z drugiej strony wrażliwość i zatroskanie o sprawy Kościoła, Narodu i Ojczyzny przejawiające się w licznych analizach i publikacjach – określa ks. prof. Kowalczyk.

Krewny księdza jubilata Marian Bartnik podkreśla, że ksiądz profesor przez cały czas służy Polsce poprzez swoje publikacje, zainteresowanie sprawami Kościoła i Polski, wychowania młodych pokoleń. Dodaje, że głębokie treści ks. prof. Czesława Bartnika trafiają prosto do serca człowieka.

Czego można życzyć jubilatowi? – Dobrego zdrowia i duchowej siły, wytrwałości, by Bóg był siłą i ostoją, spotykania dobrych ludzi i godnego przyjmowania jego myśli dotyczących oceny sytuacji Kościoła i Polski – proponuje ks. prof. Mirosław Kowalczyk.

Ksiądz profesor Czesław Stanisław Bartnik urodził się w 1929 r. w Źrebcach k. Szczebrzeszyna. Święcenia kapłańskie przyjął w 1953 r. w Lublinie. W latach 1948-1953 studiował filozofię i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kształcenie kontynuował na studiach doktoranckich z teologii fundamentalnej i religiologii. W Instytucie Katolickim w Paryżu i na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w Belgii studiował także historię i teologię. Był wykładowcą filozofii, teologii i historii Kościoła na KUL i w seminariach duchownych. Jest czynnym członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, a także Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Autor ponad 3 tys. publikacji, w tym ponad 90 książek, z czego najważniejsze to „Dogmatyka katolicka”, „Personalizm” i „Historia filozofii”.

Agnieszka Gracz
Nasz Dziennik

Źródło: http://www.naszdziennik.pl/wp/36337,jubileusz-ks-prof-bartnika.html

Polecamy artykuły ks. prof. Czesława Bartnika:

POLISH CLUB ONLINE, 2013.06.21

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek