Marek Gajowniczek: “A imię jego będzie czterdzieści i cztery.”


“A imię jego będzie czterdzieści i cztery.”

flagamarekGender na KUL-u widzą niebiosa.
Na Jagiellońskim po prostu zgrozza,
a na Wrocławskim zadyma, trauma.
Już nie wiadomo, szatan, czy bałwan?

Ze zdjęć – ofiara i z sms-ów,
a na Lednicy zloty prezesów.
Taniec z gwiazdami i obrazami,
a przed ołtarzem sami szamani.

Post – to wyjątek. Wesele w piątek.
Chleby do ręki. Chłopcom – sukienki.
Zmiana uboju na rytualny
i znak pokoju do nienormalnych.

Jest tolerancja i jest nauka,
a odmienności nie można zbrukać.
Jazz orleański w każdej procesji
i tylko radio nie ma koncesji.

Trudno uwierzyć. Czas dwóch papieży,
a przed biskupem pentagram leży.
Na każdą zmianę Kościół otwarty!
Kim jesteś Panie? – Czterdziestym czwartym.

Marek Gajowniczek,
Wirtualna Polonia 28.06.2013r.

Źródło:  http://wirtualnapolonia.com/2013/06/28/marek-gajowniczek-a-imie-jego-bedzie-czterdziesci-i-cztery/

POLISH CLUB ONLINE, 2013.06.28

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek