Bp Athanasius Schneider: trzeba wyjaśnić dokumenty Vaticanum II


Fot. eonardobc / sxc.hu
Fot. eonardobc / sxc.hu

„Błędna interpretacja dokumentów soboru jest przyczyną kryzysu wiary we współczesnym Kościele. Prawdę katolicką należy chronić i przekazywać dalej” – zauważył biskup pomocniczy Astany ks. Athanasius Schneider ORC.

Zdaniem biskupa Atanazego Schneidera największym błędem, który można popełnić w odniesieniu do II Soboru Watykańskiego, jest zastosowanie hermeneutyki zerwania zamiast hermeneutyki ciągłości. Ojcowie soboru nie mieli zamiaru zrywać z przeszłością. – Zamiar papieża Jana XXIII był inny. Sobór nie miał intencji ogłoszenia jakiejś nowej doktryny, tylko głębiej wyjaśnić zasady wiary , a nawet chronić prawdę katolicką. To jest klucz do interpretacji Soboru. Głos Magisterium! Nie interpretacje teologów, nawet nie opinie biskupów, ale najwyższe Magisterium – powiedział. Biskup przypomniał również słynne przemówienie Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 XII 2005 r., kiedy to papież mówił o dwóch przeciwstawnych hermeneutykach w odniesieniu do ostatniego soboru.

Zauważył również, że choć „większość tekstów soboru jest bardzo bogata i tradycyjna”, to jednak pojawiają się w nich niekiedy „kontrowersyjne i niejasne” stwierdzenia, które wymagają jasnej interpretacji. Zasugerował, że wyjaśnienie tych fragmentów powinno pochodzić bezpośrednio od papieża. Jako przykład podał ingerencję Pawła VI w konstytucję soborową „Lumen Gentium”, do której dodał „Nota praevia”, wyjaśniającą zależności między prymatem papieża a kolegialnością biskupów

Jeśli chodzi o ekumenizm, biskup Schneider skrytykował ton dokumentu „Unitatis Redintegratio”. Padają w nim stwierdzenia, że Bóg może użyć niekatolickich wspólnot jako środków zbawienia. Biskup Schneider powiedział m.in. o dokumencie: -Może on być interpretowany w niewłaściwy sposób, podobnie jak anglikańska teoria, według której istnieje kilka gałęzi chrześcijaństwa, które mają wszystkie środki do zbawienia. W związku z tym musimy wyjaśnić tę wypowiedź. Musimy powiedzieć, że być może Bóg użyje innych chrześcijan, ale indywidualnie, z racji ich chrztu – powiedział.

Biskup Atanazy Schneider urodził się w 1961 r. w Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w 1973 r. jego rodzina powróciła do Niemiec. Wstąpił do kanoników regularnych Świętego Krzyża w Coimbrze, w 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 2006 r. otrzymał sakrę biskupią. Od 2011 r. jest biskupem pomocniczym archidiecezji Astana w Kazachstanie. Regularnie celebruje Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jest autorem książki „Dominus est” poświęconej tradycyjnej postawie przyjmowania Komunii św. W 2010 r. w trakcie konferencji teologicznej w Rzymie zaproponował utworzenie nowego syllabusa błędów w zakresie interpretacji dokumentów II Soboru Watykańskiego.

źródło: ChurchMilitant.TV
Kajetan Rajski

Za: http://www.pch24.pl/bp-schneider–trzeba-wyjasnic-dokumenty-vaticanum-ii,16603,i.html#ixzz2aUYAfBMg ,  2013-07-27

POLISH CLUB ONLINE, 2013.07.29

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek