Tylko psychopata i zdrajca może zaprosić uzbrojone odziały rosyjskie i niemieckie do Warszawy w dzień polskiego Święta Odzyskania Niepodległości


OMON11/11/13- OMON i Bundeswehra w Warszawie?

Rosyjski OMON i niemiecka Bundeswehra w Warszawie 11/11/13?

W poprzednim tekście napisałem, że niestety Tusk tym razem miał rację. Datę konferencji klimatycznej w 2013 ustalono w 2008 roku.

Jednak Tusk miał tylko częsciową rację. To co miało go wytłumaczyć tak naprawdę go pogrążyło i odsłoniło bo pokazało, że premier Tusk może być cynicznym prowokatorem, który świadomie naraża życie polskich patriotów tworzących Marsz Niepodległości.

11 Listopada 2012

W Warszawie odbywa się wielki Marsz Niepodległości. Środowiska patriotyczne skupione wokół marszu rosną w siłę. Nie powiodły się prowokację Policji i służb. Również specjalnie sprowadzone środowiska lewicowe z Niemiec i innych krajów nie spełniły swojej roli. Już po Marszu Niepodległości pomiędzy 28 Listopada 2012 a 7 grudnia 2012 w trakcie COP18 w Katarze Polska składa ofertę organizacji Konferencji Klimatycznej gdyż w 2008 roku ustalono tylko datę.

http://unfccc.int/resource/docs/cop18_cmp8_hl_statements/Statement%20Poland%20-%20COP.pdf

Polska miała małe szanse na organizację gdyż w 2008 roku już gościła COP. Niespodziewanie dla wielu decyzję o wyborze Polski jako kandydata oficjalnie ogłoszono w 2013 roku.

18 stycznia 2013 roku Donald Tusk składa do sejmu: Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202449

Art. 7. Zagraniczni funkcjonariusze lub pracownicy, biorący udział we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 8. 1. Zagraniczni funkcjonariusze biorący udział we wspólnych operacjach mają prawo do: 

1)  noszenia munduru służbowego;
2) okazywania legitymacji służbowej;
3)  wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadania broni palnej, amunicji oraz
materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego;

4) użycia broni palnej w sposób i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji: 

a)  w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub
wolność zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby,
b)  w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność zagranicznego funkcjonariusza lub pracownika albo innej osoby – na rozkaz dowódcy;

5) zastosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w sposób i w trybie określonych w tej ustawie;

6) użycia materiałów pirotechnicznych w sposób określony dla funkcjonariuszy Policji;

Celem ustawy jest także umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk  żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń.

Co ciekawe pierwsze informacje o projekcie ustawy pojawiają się kilka miesięcy po tragedii smoleńskiej 12/10/2010. Jednak projekt na dwa lata znika. Pojawia się znowu kilka dni po Marszu Niepodległości 18 listopada 2012 roku czyli w trakcie przygotowania rządu Tuska do złożenia oferty w sprawie organizacji Szczytu Klimatycznego w trakcie jednej z najważniejszych dat w Polsce.

http://sejmometr.pl/legislacja_projekty_ustaw/1189 (harmonogram przebiegu prac nad ustawą)

Jak myślicie co się stanie jeśli kilkanascie tysięcy osób o lewicowych poglądach często komunistycznych zostanie wypchniętych przez Policję Tuska w stronę kilkunastu tysięcy osób o poglądach prawicowych? Jak myślicie co się stanie jeśli w Warszawie rosyjski OMON lub specnaz (państwo trzecie z ustawy Tuska) i niemiecka Bundeswehra będą w Warszawie 11/11/13 uzbrojone po zęby?

Biorąc to wszystko pod uwagę można stwierdzić, że, tylko psychopata znając od kilku lat datę konferencji klimatycznej i wiedząc co się zdarzyło w 11 listopada 2012 w czasie Marszu Niepodległości w  Warszawie wpadłby na pomysł zorganizowania jej w tym samym czasie mając świadomość, że do Warszawy przyjedzie kilka tysięcy działaczy ekologicznych, którzy od dziesięcioleci są utożsamiani z lewicą i służbami Rosji.

Tylko psychopata i zdrajca może zaprosić uzbrojene odziały rosyjskie i niemieckie do Warszawy w dzień polskiego Święta Odzyskania Niepodległości zabranej w XVIII w przez Niemców (spadokobierców Prus), Rosję i Austrię.

Czy tak będzie wyglądała Warszawa w ten jeden z najważniejszych dla Polski dni?

Czy wyjściem jest propozycja blogera @giz 3 miasto? Tekst bardzo ważny bo może umożliwić całkowite rozbrojenie Tuska.

Zdjęcie za: http://gazetabaltycka.pl/wp-content/uploads/2013/02/OMON.jpg

Szukaj mnie na Twitter: @KonradGB

Ndb2010

Źródło: http://naszeblogi.pl/40147-111113-omon-i-bundeswehra-w-warszawie , 2013.-08-05

POLISH CLUB ONLINE, 2013.08.06

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek