Jan Bodakowski: Środowiska patriotyczne na celowniku agentury!


Jan Kobylański, prezes USOPAŁ z uczestnikami Walnego Zebrania na Teneryfie. Fot. Agnieszka Piwar
Jan Kobylański, prezes USOPAŁ z uczestnikami Walnego Zebrania na Teneryfie. Fot. Agnieszka Piwar

XVIII Walne Zebranie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej w Las Caletillas na Teneryfie połączone XX-leciem Założenia USOPAŁ stały się okazją do integracji środowisk patriotycznych.

Prezes Jan Kobylański zaprosił na wyspę leżącą u północno-zachodniego brzegu Afryki, reprezentantów organizacji współpracujących z USOPAŁ na obczyźnie i w Polsce.

Zebrani na Teneryfie potępili uczestników okrągłego stołu, który umożliwił rozkradanie Polski. Zaapelowali o nie wspieranie tak skompromitowanych polityków w czasie wyborów. Za bardzo ważne uznano powstanie „reprezentacji politycznej narodowej młodzieży polskiej”, która powinna wziąć udział w wyborach. Potępiono też działania części polskich dyplomatów działających na szkodę Polaków. Z potępieniem zebranych spotkała się też: laicyzacja, promowanie homoseksualizmu, aborcja, ubój rytualny, przemilczanie prawdy historycznej o Wołyniu. Zebrani udzielili swego poparcia Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Uczestnicy spotkania mieli okazję, by podzielić się z zebranymi swoimi opiniami o Polsce i jej problemach, i pomysłami jak te problemy rozwiązywać. Agnieszka Piwar, sekretarz Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i przewodnicząca Oddziału Warszawskiego KSD, w swoim przemówieniu, zwróciła uwagę, że Polacy są dziś w Polsce marginalizowani przez środowiska mające realną władzę – media III RP szerzą antypolskie, pełne nienawiści kłamstwa i ateistyczną propagandę; szkolnictwo nie zapewnia odpowiedniej edukacji; polityka władz wyniszcza ekonomicznie Polaków.

Dziennikarka wyrażając radość z politycznej aktywizacji młodego pokolenia zwróciła uwagę na infiltrację tych środowisk przez agenturę sił wrogich Polsce. W jej ocenie tylko pełne oparcie swoich działań na Bogu i Kościele katolickim może pokrzyżować plany wrogich sił.

Do metod infiltracji i destrukcji środowisk patriotycznych zaliczyła: instalowanie w środowiskach patriotycznych „odpowiednio wyszkolonych osób – głównie ze starych układów politycznych, czy wojskowych”, których zadaniem jest sabotowanie wszelkich działań, wpływanie i zmienianie przekonań działaczy patriotycznych.

Delegatami z Polski byli także liderzy Ruchu Narodowego: honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej Robert Winnicki, honorowy prezes Obozu Narodowo-Radykalnego Przemysław Holocher i jego małżonka Anna – szefowa sekcji kobiet RN, Witold Tumanowicz oraz Artur Zawisza. Wśród uczestników znalazł się też publicysta Stanisław Michalkiewicz, senator PiS i doradca Ruchu Narodowego prof. Ryszard Bender.

Jan Bodakowski

Źródło: http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/3607-srodowiska-patriotyczne-na-celowniku-agentury , 07-08-2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.08.07

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek