Piotr Szubarczyk: Pakt Ribbentrop-Mołotow. Tak zaczynała się II wojna światowa.


MolotovRibbentropStalin.jpg„Kwestię tego, czy pożądane jest zachowanie państwa polskiego (…), obydwa rządy rozwiążą w drodze przyjacielskiej zgody”… Stalin, Mołotow (siedzi) i Ribbentrop w Pałacu Kremlowskim w Moskwie, 23 sierpnia 1939 roku. Z archiwum niemieckiego MSZ (zdjęcie obok)

W sierpniu 1939 r. Adolf Hitler napisał do Stalina: „Panie Stalin (…), Niemcy wznawiają linię polityczną, która była korzystna dla obu państw w ciągu minionych stuleci”. Mówił o Europie sprzed traktatu wersalskiego: bez Polski, Finlandii, Łotwy, Litwy, Estonii, Czechosłowacji, Węgier, Jugosławii – państw, które wybiły się na niepodległość po zakończeniu I wojny światowej; na ziemiach, do których miały święte prawo!

Stalin przyjął niemieckiego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa w środę, 23 sierpnia, i ten dzień był właściwym początkiem II wojny światowej – wywołanej przez Niemcy i Sowiety w tym samym stopniu. Późniejsza wojna niemiecko-sowiecka nie zmienia tego faktu! Ministrowie spraw zagranicznych podpisali w Moskwie pakt o nieagresji, który był przykrywką do tajnego protokołu o podziale Europy Środkowej, znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow.

Podczas bankietu Ribbentrop powiedział, że czuje się na Kremlu jak „wśród towarzyszy partyjnych”! To było szczere. Ideologia obu państw wywodziła się z dzieł niemieckich Żydów Marksa i Engelsa, dopuszczających zagładę narodów lub grup społecznych uznanych za „bezwartościowe”! Nie spodziewali się, że za „bezwartościowy” zostanie uznany kiedyś ich własny naród!

Pakt Ribbentrop-Mołotow to plan rozbioru Polski i likwidacji państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ustalono, że Estonia, Łotwa i Finlandia to strefa wpływów sowieckich, a północna granica Litwy z Łotwą będzie granicą interesów Niemiec i ZSRS. Sowieci wyrazili zainteresowanie Besarabią. O planowanych niemieckich podbojach nic się nie mówi, gdyż porozumienie było wyrazem „pragnień” sowieckich, ale cały pakt oznaczał aprobatę dla każdej agresji sojusznika w jego „strefie”.

Tak zaczynała się II wojna światowa – zbrodnicze dzieło Niemiec i Związku Sowieckiego.

Piotr Szubarczyk, NDz

Źródło: http://www.naszdziennik.pl/wp/51756,pakt-ribbentrop-molotow.html , 23 sierpnia 2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.08.23

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci