Aldona Zaorska: KL WARSCHAU


Poniżej prezentujemy recenzje książki Aldony Zaorskiej pt. „KL WARSCHAU” pióra Jana Bodakowskiego.  wg/PCO

*     *     *

Aldona-Zaorska-KL-Warschau-okladkaPodczas II wojny światowej Niemcy uznawali Polaków za podludzi. Planowali wymordowanie Polaków i zagarnięcie ich ziemi. Niemcy w okupowanej Polsce stworzył cały przemysł zagłady. Jego częścią był obóz KL Warschau.

Nakładem wydawnictwa Bollinari Publishing House ukazała się praca Aldony Zaorskiej „KL Warschau”. Autorka, dziennikarka „Warszawskiej Gazety” niezwykle poczytnego patriotycznego tygodnika, bardzo przystępnie przybliża czytelnikom historie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla Polaków który mieścił się w kilku miejscach okupowanej przez Niemców Warszawy. A którego istnienie jest nieustannie negowane przez wpływowe w III RP środowiska niechętne Polsce i Polakom.

Na przełomie 1939 i 1940 roku w okupowanej Warszawie powstał obóz jeniecki. W 1942 roku Niemcy przekształcili go w obóz koncentracyjny. Obóz mieścił się w pięciu lokalizacjach, w trzech rejonach stolicy. Na Woli, w okolicy dworca Zachodniego, i na terenie zburzonego getta. Jednorazowo przebywało w nim do 65.000 Polaków. Były to ofiary łapanek i aresztowań.

Niemcy Polaków mordowali w komorach gazowych – największa z nich mieściła się w tunelu w okolicach dworca Zachodniego, oraz w trakcie rozstrzeliwań i wieszania. Prawdopodobnie mniejsze komory gazowe Niemcy urządzili w pomieszczeniach na terenie zburzonego getta. Ofiary palono w Warszawie lub w Treblince. Warszawskie krematoria mieściły się w czterech miejscach, w czterech innych palono zwłoki na stosach. Niemcy mogli w KL Warschau wymordować do 200.000 Polaków.

Niemcy znając datę wybuchu powstania, zdecydowali się przed pierwszym sierpnia na likwidacje obozu. Cześć więźniów zamordowano na miejscu, część zamordowano w innych obozach do których przepędzono uwięzionych. Archiwa obozu zniszczono, a budynki wysadzono.

Po wojnie o KL Warschau komuniści milczeli. Po wojnie na terenie KL Warschau więziono i mordowano polskich patriotów. Dziś milczy się bo tylko jedna nacja może mieć monopol na cierpienie, a nie są nią – w opinii posiadających władze – Polacy.

Jan Bodakowski

tekst na ten temat ukazał się pierwotnie na portalu Prawy.pl http://www.prawy.pl/

Za: http://jan.bodakowski.salon24.pl/530247,kl-warschau , 30.08.2013

Więcej artykułów różnych autorów na temat KL Warschaw znajdziesz >   >   >   TUTAJ

POLISH CLUB ONLINE, 2013.09.01

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek