„Globalne ocieplenie” jako kryterium oceny partii politycznych


Gore5 zdań na temat pakietu klimatycznego

Radosław Kieryłowicz

 

98% ciepła, którym ogrzana jest Ziemia pochodzi ze Słońca

2% ciepła wytwarzana jest na Ziemi, w procesach endogenicznych (wewnętrznych) i egzogenicznych (zewnętrznych)

Z tego 2% – które potraktujemy jako 100% tylko 2% to działalność człowieka.

Gdyby człowiek przez rok zaprzestał całej swojej działalności wytwórczej, to ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery byłaby porównywalna z emisją wulkanów przez 3 dni w ciągu roku.

Obecnie ilość dwutlenku węgla (który nie jest gazem cieplarnianym, a tylko sprzyja procesom życiowym, w tym fotosyntezie na Ziemi) wynosi w skali globalnej ok. 360 g/m3, jeśli spadnie poniżej 240 g/m3 ustanie fotosynteza.

Wobec powyższych wiadomości, które są na poziomie wiedzy licealisty, wszelkie „pakiety klimatyczne” nie mają najmniejszego sensu, są jedynie metodą na wydrenowanie finansowe państw, przez bandę cwaniaków.

Niniejszym wnoszę o odstąpienie Polski od tej żałosnej farsy, zwanej „Walki z globalnym ociepleniem”, sprowadzającej się do globalnego ogłupiania społeczeństw, w celu wymuszenia rozbójniczego.

Stosunek do owego „globalnego ocieplenia” trzeba traktować jako kryterium oceny partii politycznych w nadchodzących wyborach.

 Radosław Kieryłowicz
 prawica.net

Źródlo: http://prawica.net/35358 , 20-08-2013

Fot. za muthant.org / wybór wg.PCO

Przeczytaj również:

POLISH CLUB ONLINE, 2013.09.15

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek