Manifestacje przed Konsulatami Federacji Rosyjskiej organizowane przez LOS


17wrzesniaLiga Obrony Suwerenności zaprasza na manifestację w dniu 17 września br. dla upamiętnienia 74. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

1 września, dzien kiedy to Niemcy weszli w granice Polski rozpoczynając II wojnę światową przez lata komunizmu był podkreślany licznymi uroczystościami potępiającymi ten zbrodniczy czyn. Ostatnimi laty również. Z powodu pełnienia w Polsce rządów przez komunistów, ludzi Moskwy nie wchodziło w rachubę oficjalne celebrowanie 17 września kiedy to na Polskę napadł nasz wschodni sąsiad. Dzisiaj należy sądzić, że jest czas kiedy takie protesty jak zorganizowane prze LOS nie powinny budzić wątpliwości.

Z naszego osłabienia walkami z wojskami niemieckimi skorzystał Związek Sowiecki zadając nam nóż w plecy 17 września.  Świat, na który tak często z naiwnością również dzisiaj liczymy, przyjął oba fakty do wiadomości potępiająco. Na wiadomość o naszym rozbiorze poza wymianą not dyplomatycznych, w zasadzie we wrześniu 1939 roku nic więej nie uczynił. Nic co mogłoby powstrzymać zarówno o dwa tygodnie wcześniej Niemcy jak i 17. września Rosję sowiecką przed okupacją Polski. Dalsza historia jest ogólnie znana.

Liga Obrony Suwerenności organizuje manifestacje pod konsulatami Federacji Rosyjskiej w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie pod Ambasadą Rosji LOS manifestacji nie organizuje bo nie ma tam swoich ludzi. Czy inne organizacje niepodległościowe zauważą tę date? Już jutro bedzie wiadomo.

Liga Obrony Suwerenności zaprasza 17 września na manifestacje pod konsulatami Federacji Rosyjskiej:

w Gdańsku, ul Batorego 15, godz. 14.00

w Krakowie, ul. Biskupia 7, godz. 14.30 

Redakcja PCO zainteresowanych adresem Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie informuje, że znajduje się na ul. Belwederskiej 49.

wg/PCO

POLISH CLUB ONLINE, 2013.09.16

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek