JEDWABNE – ŚWIADEK HISTORII pani Hieronima Wilczewska


Hieronima Wilczewska, świadek niemieckiej zbrodni w Jedwabnem, 10 lipca 1941 r. Fot. TV Niezależna Polonia
Hieronima Wilczewska, świadek niemieckiej zbrodni w Jedwabnem, 10 lipca 1941 r.
Fot. TV Niezależna Polonia

Telewizja Niezalezna Polonia dotarla do zyjącego, naocznego swiadka niemieckiej zbrodni w Jedwabnem 10 lipca 1941. Pani Hieronima Wilczewska ktorą ekipa TV Niezalezna Polonia odwiedzila we wrzesniu 2013 w New Britain, stan Connecticut, USA, w dniu zbrodni w Jedwabnem miala 8 lat. W ciągu 6 dni, przechodząc wielokrotnie lub przystając obok stodoly ktora stala się miejscem kazni Zydow z Jedwabnego, pani Hieronima byla naocznym swiadkiem niemieckiego mordu, tragedii i konania tych ludzi co ciągnęlo się przez kilka dni. Zapędzonym przez SS i Gestapo do stodoly Zydom kazano wchodzic i ukladac się warstwami na sobie z powodu braku miejsca. Niemcy wrzycali następnie male zydowskie dzicie na sama gore .

Następnie, Niemcy oblali benzyną i podpalili z miotaczy ognia budynek. W ten bestialski sposob zamordowano większosc, ale nie wszystkich. Ludzie, znajdujący się na dole, zyli jeszcze przez kilka dni. Pani Hieronima zapamiętala jak kiwali się godzinami, w beznadziejnej rozpaczy, poparzeni i spowici popiolem ze swoich spalonych wspolbraci, często czlonkow swoich rodzin, z gornych warstw.

Gestapo i SS przez te kilka dni trzymalo dookola stodoly uzbrojone warty, pilnując aby nikt z zyjacych jeszcze jakims cudem Zydow nie wydostal się ze stodoly oraz uniemozliwiając ludnosci Jedwabnego przynoszenia im wody czy pozywienia. Po kilku dniach, kiedy wszyscy zmarli z glodu, wycienczenia czy ran, Niemcy zakopali wszystkie zwloki na miejscu swojej zbrodni.

Przypisywanie polskim, rzekomo mogącym miec wtedy jakikolwiek wplyw na cokolwiek dookola siebie, samej tylko mozliwosci dokonania zbrodni w tym miasteczku w roku 1941, a więc w czasie trwania na calym terytorium okupowanej przez Niemcow Polski totalnej, niemieckiej kontroli i totalnego, bezwzględnego niemieckkiego terroru, jest takim samym absurdem jak rozglaszanie klamstw o „Polskich Obozach Koncentracyjnych” na terenach tejze, okupowanej przez Niemcow Polski.

Wszystkie osoby ktore, czy to w Polsce, W Kanadzie, W USA czy gdziekolwiek na swiecie do dzisiaj uczestniczą w manipulacji i falszowaniu historii na temat Jedwabnego czy tez innych, podobnych konfabulacji, biorą na siebie – rowniez wobec tych niezyjących juz, niewinnych ofiar tej jednej z tysięcy podobnych niemieckich zbrodni w Posce – odpowiedzialnosc za wspoludzial w ukrywaniu prawdziwych sprawcow tego ludobojstwa oraz odpowiedzialnosc za wspoludzial w mataczeniu i uniemozliwieniu przeprowadzenia rzetelnego sledztwa wokol tej zbrodni, uniemozliwieniu sprawiedliwego jej osadzenia i uniemozliwieniu napiętnowania, potępienia i ukarania jej prawdziwych sprawcow. Chocby i – po latach – symbolicznego, ku pamięci i dla sprawiedliwosci przelanej tam niewinnie krwi.

Zbrodnia w Jedwabnem, w 1941 roku na terenie okupowanej przez Niemcow Polski, zostala dokonana przez Niemcow, z ich inicjatywy i pod ich calkowitą kontrolą, jak tysiące podobnych zbrodni niemieckich w Polsce i  bez jakiegokolwiek udzialu sprawczego jakiegokolwiek Polaka.

JEDWABNE – ŚWIADEK HISTORII – Hieonima Wilczewska

TVNizaleznaPolonia Canada: Źródło YT: www.youtube.com/watch?v=sajQZyiGP7Y

Jest rzeczą fizycznie niemozliwą, aby w spowitej terrorem okupowanej Polsce, gdzie na przyklad chociazby tylko za samo posiadanie odbiornika radiowego, mozna bylo stracic zycie w więzieniu, aby polska cywilna ludnosc miasteczka mogla miec przy sobie bron, miotacze ognia czy tez mogla zorganizowac i przeprowadzic na wlasną rękę jakąkolwiek akcję zbrojną czy pacyfikacyjną bez wiedzy i kontroli Niemcow. Osoba propagująca takie absurdy wystawia tylko swiadectwo albo o poziomie swojej wiedzy albo wręcz o zlej woli lub tez o chęci falszowania historii z sobie tylko wiadomych pobudek i powodow.

Na wszystkie okupowane przez Niemcow kraje, jedynie w Polsce istniala bezwzględna kara smierci za jakąkolwiek pomoc udzielaną osobom pochodzenia zydowskiego. Kara ta egzekwowana byla natychmiast, najczęsciej bez sądu i to nie tylko w stosunku do osoby zlapanej na udzielaniu takiej pomocy, ale rowniez w stosunku do calej rodziny takiej osoby. Innymi slowy, cala taka rodzina byla stawiana przez Niemcow pod mur i natychmiast rozstrzeliwana.

W tym kontekscie pomocą w okupowanej przez Niemcow Polsce byla jakakolwiek pomoc, rozumiana w jak najszerszym tego slowa znaczeniu. Począwszy od przechowywania Zydow w ukryciu a skonczywszy na dostarczaniu im ubrania, wody czy pozywienia.

Bylo to obowiązujące prawo i kary te byly wykonywane na Polakach z najwyzszą surowoscią. Z tego powodu w Polsce zginęla rozstrzelana przez Niemcow nie tyko rodzina Ulmow czy Barankow ale wiele tysięcy Polakow i czlonkow ich polskich rodzin, ktorych przylapano na pomocy swoim wspolbraciom pochodzenia zydowskiego.

Holocaust. W okupowanej przez Niemcow Polsce, Niemcy zgladzili, w większosci bestialsko mordując, ponad 5 milionow ludzi, w tym ponad 2.5 miliona obywateli polskich, pochodzenia zydowskiego.

Zagladzie w niemieckich koncentracyjnych obozach zaglady oraz w wyniku najrozniejszych form terroru i represji podlegali rowniez Polacy, nie będący pochodzenia zydowskiego, ktorych wymordowano ponad 2 miliony.

Warto raz jeszcze podkreslic, ze zamordowani w Polsce przez Niemcow Zydzi, byli obywatelami polskimi.

Polska, począwszy od XIII wieku a poprzez wiek XVI, XVII i XVIII dawala schronienie narodowi zydowskiemu, ktory chronil się tam, emigrowal i uchodzil przed wieloma historycznymi pogromami i przesladowaniami przez wieki z wielu krajow Europy i swiata, asymilując się w Polsce, w niezwykle sprzyjających dla niego warunkach.

Narod ten w Polsce, przez te stulecia, wyrozniany byl przez jej wladcow  i wlodarzy wieloma przywilejami wlącznie z ustanowieniem wlasnego,  sejmowego przedstawicielstwa.

W efekcie tego, w momencie wybuchu II Wojny Swiatowej, polska ludnosc pochodzenia zydowskiego stanowila 10 % calej populacji Rzeczypospolitej (ponad 3 miliony osob).

I tenze fakt istnienia największego europejskiego skupiska Zydow, wlasnie na okupowanym przez Niemcow terytorium Polski, stanowil powod do lokalizacji w Polsce wlasnie, a nie gdzie indziej, niemieckich koncentracyjnych obozow zaglady. To tez byl jedyny powod dla ktorego Holocaust Zydow odbyl się na ziemiach polskich i to wylącznie z decyzji, winy i za wylącznym sprawstwem III Rzeszy Niemieckiej oraz bez jakiegokolwiek sprawczego udzialu jakiegokolwiek Polaka.

Do dnia dzisiejszego, na ogolnie 24 356 odznaczonych na calym swiecie osob, ponad 6339 Polakow zostalo odznaczonych najwyzszym odznaczeniem cywilnym panstwa Izrael, medalem jerozolimskiego Instytutu Pamięci Męczennikow i Bohaterow Holocaustu Yad Vashem – „Sprawiedliwy wsrod narodow swiata”.

Odznaczenie to jest najwyzszym cywilnym odznaczeniem Izraela przyznawanym osobom za udokumentowaną pomoc Zydom z narazeniem wlasnego zycia.

Oznacza to, ze panstwo Izrael uznalo, ze sposrod wszystkich narodow swiata i na calym swiatowym terytorium wojny ktorą prowadzila III Rzesza Niemiecka, az 26 % ze wszystkich udokumentowanych i uwienczonych sukcesem wysilkow w ratowaniu Zydow z narazeniem swojego i swoich rodzin zycia, dokonane zostalo przez Polakow.

Dodajmy, ze liczba owych ponad 6 tysięcy odznaczonych Polakow jest przy tym symboliczna. Lączną liczbę Polakow zaangazowanych w konspiracyjną pomoc Zydom w okupowanej Polsce, historycy szacują na blisko dwa miliony osob. Dla przykladu – aby pomoc jednej, jedynej osobie pochodzenia zydowskiego w okupowanej przez Niemcow i w spowitej terrorem Polsce byla w ogole mozliwa i przynosila efekty, w taką pomoc zaangazowanych musialo byc w konspiracji – oraz ponosic związane z tym najwyzsze ryzyko utraty zycia – lącznie okolo 20 osob.

Jako jedyne z okupowanych panstw, tak zorganizowane w czasie II Wojny Swiatowej Polskie Panstwo Podziemne jak i Polska Armia Podziemna, rowniez jako jedyna w calej okupowanej Europie i Azji, powolaly oficjalne struktury administracyjne, finansowe i organizacyjne mające na celu pomoc i ochronę ludnosci pochodzenia zydowskiego w okupowanej przez Niemcow Polsce.

Pomoc ta, karana na Polakach, w tysiącach przypadkow przez Niemcow uwięzieniem, bestialskimi torturami i utratą zycia, byla zorganizowana perfekcyjnie i z wszystkimi mozliwymi na ten czas niewoli i terroru srodkami.

Począwszy od Referatu Zydowskiego powolanego specjalnie w tym celu w Wydziale Informacji Polskiej przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Glownej konspiracyjnej Armii Krajowej, poprzez Tymczasowy Komitet Pomocy Zydom a skonczywszy na Zegocie, czyli oficjalnie powolanej Radzie Pomocy Zydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj.

Dodajmy, ze wszystko to powstawalo z inicjatywy, pod pieczą i bylo organizowane,  administrowane i wykonywane z narazeniem zycia przez konspiracyjne struktury Polskiego Panstwa Podziemnego i podziemnej Armii Krajowej (tak, tak – tejze samej „antysemickiej” wedlug niektorych dzisiejszych krajowych i zagranicznych „gazet”, „opracowan naukowych”, „historykow”, „dziennikarzy” czy tez wedlug propagandy przedstawionej przez Telewizję Niemiecką ZDF w serialu

„Unsere Mutter, unsere Vater” Armii Krajowej).

To na rozkaz Polskiego Panstwa Podziemnego oraz Polskiej Armii Podziemnej tacy bohaterowie konspiracyjnej Polskiej Armii Podziemnej jak rotmistrz Pilecki, przenikali dobrowolnie do niemieckich  koncentracyjnych obozow zaglady aby udokumentowac masową eksterminację ludnosci polskiej oraz bestialską zagladę Zydow. Następnie, wysilkami tegoz Panstwa i Armii Podziemnej, opracowano raport z tejze eksterminacji i przerzucono tajnymi kanalami lącznikow AK (Jan Nowak-Jezioranski, Jan Karski) na Zachod, alarmując wszystkie panstwa alianckie o ogromie i bestialstwie dokonywanych zbrodni na Zydach w Polsce.

Raport ten, znany pod nazwą „The Mass Extermination of Jews in German Occuppied Poland” zaprezentowany zostal oficjalnie wszystkim panstwom swiata na forum Ligi Narodow w Waszyngtonie 10 grudnia 1942 oraz następnie, osobiscie prezydentowi USA, Franklinowi Roosevelt.

Wszystko to zostalo wtedy przez przywodcow tychze panstw, jak i przez narody zyjące w tych panstwach, calkowicie zignorowane.

Więcej w dokumencie filmowym: „Muzeum AK w Krakowie”
http://www.tvniezaleznapolonia.org/muzeum-armii-krajowej-w-krakowie/

Powtorzmy raz jeszcze:

Przypisywanie polskim, rzekomo mogącym miec wtedy jakikolwiek wplyw na cokolwiek dookola siebie, samej tylko mozliwosci dokonania zbrodni w tym miasteczku w roku 1941, a więc w czasie trwania na calym terytorium okupowanej przez Niemcow Polski totalnej, niemieckiej kontroli i totalnego, bezwzględnego niemieckkiego terroru, jest takim samym absurdem jak rozglaszanie klamstw o „Polskich Obozach Koncentracyjnych” na terenach tejze, okupowanej przez Niemcow Polski.

Wszystkie osoby ktore, czy to w Polsce, W Kanadzie, W USA czy gdziekolwiek na swiecie do dzisiaj uczestniczą w manipulacji i falszowaniu historii na temat Jedwabnego czy tez innych, podobnych konfabulacji, biorą na siebie – rowniez wobec tych niezyjących juz, niewinnych ofiar tej jednej z tysięcy podobnych niemieckich zbrodni w Posce – odpowiedzialnosc za wspoludzial w ukrywaniu prawdziwych sprawcow tego ludobojstwa oraz odpowiedzialnosc za wspoludzial w mataczeniu i uniemozliwieniu przeprowadzenia rzetelnego sledztwa wokol tej zbrodni, uniemozliwieniu sprawiedliwego jej osadzenia i uniemozliwieniu napiętnowania, potępienia i ukarania jej prawdziwych sprawcow. Chocby i – po latach – symbolicznego, ku pamięci i dla sprawiedliwosci przelanej tam niewinnie krwi.

Podsumowanie.

Narod polski, szkalowany dzisiaj i perfidnie oskarzany przez niektore „autorytety”, „gazety”, „opracowania naukowe”, przez niektorych „historykow” i „dziennikarzy” o zbrodnie ktore popelnil bądz niemiecki, bądz sowiecki, bądz wreszcie zwyrodnialy i przestępczy, rodzimy komunistyczny okupant, narod ten w czasie II wojny swiatowej poniosl największe ze wszystkich narodow i panstw straty biologiczne (na kazdy tysiąc mieszkancow zamordowano lub zginęlo 220 osob), materialne (ponad 16,9 mld dolarow) i kulturowe (2/5 dobr kulturalnych Polski zostalo calkowicie zniszczonych, pozostale 2/5 zrabowanych przez obu okupantow).

W wyniku jaltanskiej zdrady „alianckich” mocarstw Polska musiala rowniez odstąpic Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium, tracąc na wschodzie okolo 178 000 km2.

Na owych terenach bezpowrotnie zniszczono, zrabowano bądz zrownano z ziemią niezliczoną ilosc zabytkow polskiej architektury, historii narodowej i kultury. Na utraconych Kresach Rzeczypospolitej nacjonalisci ukrainscy bestialsko wymordowali dodatkowo ponad 200 000 niewinnej, cywilnej ludnosci polskiej, zrownując z ziemią tysiące rdzennie polskich od wiekow miast, miasteczek i wsi.

Narod polski, jako jedyny sposrod poszkodowanych II Wojną Swiatową narodow nie dostal za te wszystkie biologiczne, materialne, obszarowe i kulturalne straty  zadnego odszkodowania.

Na dodatek tego, wiele ze zrabowanych przez Niemcow czy Rosjan polskich zabytkow, dziel sztuki czy wreszcie cennych przedmiotow uzytku codziennego spotkac mozna do dzisiaj w galeriach, muzeach, bibilotekach swiata lub tez stanowią cenne „nabytki” wykwintnych, prywatnych kolekcji w wielu punktach naszego globu.

Rowniez wiele potęznych, swiatowych i slynnych fortun, zarowno prywatnych jak i korporacyjnych, zapoczątkowanych zostalo tym zrabowanym i nigdy nie oddanym, polskim majątkiem.

Kto wie, moze i dzisiaj, przez przypadek, w prywatnym zaciszu owych „autorytetow”, „naukowcow”, „historykow”, „dziennikarzy” czy tez „rezyserow telewizyjnych i filmowych”, ktorzy tak chętnie „zapominają” ze w okupowanej Polsce II Wojny Swiatowej jak i potem, w czasie komunistycznej okupacji Polacy nie mieli absolutnie w swoim wlasnym kraju  nic do powiedzenia, moze i tam rowniez znajdują się jeszcze przedmioty, meble, obrazy czy bizuteria ktore znikaly rabowane tysiącami, milionami z polskich mieszkan, domow, kamienic, dworow czy z palacow a ktorych, do dzisiaj, pelno jest rozsianych wszędzie, po calym swiecie.<

Hauptsturmführer SS Hermann Schaper, (członek SS nr 3484) Fot. za tvniezaleznapolonia.org
Hauptsturmführer SS Hermann Schaper, (członek SS nr 3484)
Fot. za tvniezaleznapolonia.org

Wedlug niedokonczonego sledztwa Instytutu Pamięci Narodowej, najprawdopodobniejszym sprawcą i wykonawcą zbrodni w Jedwabnem, tak jak i w sąsiednich okolicach byl oddzial Einsatzkomando SS Zichenau-Schröttersburg (Ciechanow – Plock), ktory to oddzial otrzymal rozkaz przeprowadzenia „czystki” w Lomzynskiem. Dowodcą tego oddzialu byl urodzony 12 sierpnia 1911 roku w Strassburgu, w Alzacji Hauptsturmführer SS Hermann Schaper, (czlonek SS nr 3484) a pozniejszy komisarz policji kryminalnej III Rzeszy, ktory wslawil sie okrucienstwem w dowodzeniu i braniu udzialu w egzekucjach ludnosci zarowno zydowskiej jak i polskiej w Wiznej, Wąsoszy, Radzilowie, Jedwabnym, Lomzy, Tykocinie , Rutkach, Piątnicy, Zambrowie, na terenach Związku Radzieckiego i gdzie indziej.

Ukrywający się pod zmienionym nazwiskiem po wojnie w Niemczech zostal wreszcie w „procesie gestapo” w roku 1976 postawiony przed sądem w miescie Giessen w Hesji ktorego werdykt stwierdzil ostatecznie, ze Schaper oraz czterech innych czlonkow komando SS Zichenau- -Schröttersburg winni są „wspoludzialu w mordzie na Polakach i Zydach” na terenie wiosek i miasteczek powiatu lomzynskiego. Wyrok szesciu lat więzienia zostal niestety odrzucony z powodu zlego stanu zdrowia oskarzonego, po apelacji adwokata Schapera przez następną instancję Trybunalu Federalnego w Karlsruhe.

Rowniez i pozniejsza proba sledztwa Instytutu Pamęci Narodowej, lącznie z przesluchaniem SS-mana w 2002 roku w Niemczech przez prokuratora Komsji Rejonowej IPN w Bialymstoku Radoslawa Ignatiewa, utknęla w martwym punkcie z powodu zaprzeczania winy i zlego stanu zdrowia oskarzonego.

SS Hermann Schaper zmarl, mając lat dziewięcdziesiąt kilka lat, nie ukarany za swoje zbrodnie i dozywając spokojnie swojego zycia w Niemczech, jak tysiące jemu podobnych zbrodniarzy niemieckich.

Wedlug niektorych zrodel, pelna dokumentacja zbrodni Hermanna Schapera oraz jego Einsatzkomando SS Zichenau-Schröttersburg ktora zostala przechwycona w czasie wojny przez Rosjan i znajduje się zarowno w posiadaniu IPN jak i historykow izraelskich, ktorzy swego czasu badali wnikliwie zbrodnie tego oddzialu.

Waclaw Kujbida
Ottawa, wrzesien 2013

Więcej szczegolow na:
http://www.tvniezaleznapolonia.org/jedwabne-swiadek-historii/
http://www.tvniezaleznapolonia.org/

Pozdrowienia
TV Niezalezna Polonia
email – [email protected]
http://www.tvniezaleznapolonia.org/

Źródło: [email protected]rg, September 21, 2013 by Greg Wasniewski email: [email protected] , September 30, 2013.

 

 , 2013.09.2013 / Akt. 2018.07.10.

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci