Prof. Wolniewicz: Zachód jest bezbronny wobec islamu.


Prof. Woniewicz o szkodliwości islamu

Jan Bodakowski

25 września w Warszawie na spotkaniu Centrum Edukacyjne Powiśle Bogusław Wolniewicz i Krzysztof Kawęcki przybliżyli swoje poglądy o szkodliwości islamu.

Prof. Bogusława Woniewicz. Fot. Jan Bodakowski
Prof. Bogusława Woniewicz.
Fot. Jan Bodakowski

Zdaniem Wolniewicza cywilizacja zachodnia jest najwspanialszą cywilizacją. Fundamentami cywilizacji zachodniej jest chrześcijaństwo i nauki ścisłe. Tylko z tego fundamentu wyrasta demokracja i technologia. Demokracja zapewnia ludziom status wolnych obywateli.

Islam dla Wolniewicza to obca cywilizacja, o odmiennej moralności, prawie i sposobie życia, od której należy się odseparować, z którą nie można współpracować, tylko należy walczyć na śmierć i życie. Zdaniem Wolniewicza przemieszanie kultur jest sprzeczne z naturą. Jako przykład szkodliwości islamu Wolniewicz podał dyskryminację kobiet i brak wolności religijnej.

Według Wolniewicza mamy do czynienia z trzecią falą agresji islamu na cywilizację zachodnią, w której islamiści wykorzystywać mają imigrację i terror wobec białych. Agresja islamu to forpoczta dużo większego zagrożenia – ekspansji Azji.

Zdaniem Wolniewicza Zachód jest bezbronny wobec islamu, bo dał się zdemoralizować ideologią wielokulturowości i nienawiści do chrześcijaństwa. Źródłem promocji wielokulturowości, zdaniem Wolniewicza, jest lewica – nowotwór wyniszczający zachodnią cywilizację. Patologia replikująca się na uniwersytetach i chroniąca przed odpowiedzialnością również komunistycznych zbrodniarzy.

Według Wolniewicza, ludzie Zachodu swoją bezczynnością zgadzają się na likwidację zachodniej cywilizacji. Jako przykład takiej bierności profesor podał film Małgorzaty Szumowskiej „W imię ojca”. Zdaniem prelegenta reżyserka za obrażanie uczuć religijnych powinna być ukarana grzywną do 200.000 złotych. Niestety, zdaniem Wolniewicza, arcybiskup warszawski nie wykazuje ochoty by zgłosić przestępstwo do prokuratury. Wolniewicz uznał, że bierność kapłanów wynika z tego, iż nie mają oni wiary, a przez to ochoty do walki.

Twierdzenie o tym że islam jest narzędziem, które Rosja używa do podboju Europy, Wolniewicz uznał za absurdalne. Wolniewicz poparł współpracę katolików z prawosławnymi. Z profesorem nie zgodziło się kilka osób uznających że Rosja jest źródłem wszelkiego zła na świecie.

Profesor Wolniewicz nie dostrzegł też żadnych bezpiecznych nurtów islamu, ale wyraził zrozumienie dla atrakcyjności jego siły. Stwierdził, że Rzeczpospolita szlachecka nie była państwem wielokulturowym, bo Żydzi żyli w separacji.

 Jan Bodakowski

Za: http://www.prawy.pl/z-kraju/3885-prof-wolniewicz-o-szkodliwosci-islamu , 25 września 2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.09.30

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek