GUS: Kasa Stefczyka najlepsza ze wszystkich SKOKów


kasa-stefczyka-skok.jpgGłówny Urząd Statystyczny opublikował dziś raport dotyczący wyników finansowych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z danych czarno na białym wynika, iż Kasa Stefczyka osiąga wyniki bardzo dobre – nawet lepsze od oczekiwanych.

Kasa Stefczyka jest największą kasą oszczędnościowo kredytową w Polsce. Na naszym rynku funkcjonuje ponad 50 kas, jednak to Kasa Stefczyka niezmiennie cieszy się największym zaufaniem klientów.

Kasa Stefczyka zanotowała wynik finansowy netto wynoszący ponad 35 milionów 829 tysięcy złotych, co pozwoliło na wzrost kapitałów własnych do poziomu 486 537 691 zł. Wartość aktywów na koniec czerwca br. wyniosła 7 844 095 955 zł, zaś współczynnik wypłacalności Kasy Stefczyka nieustannie utrzymuje się powyżej wymaganego ustawą progu 5 procent. Oznacza to, iż członkowie Kasy zachowali zaufanie do tej instytucji finansowej, pomimo ataków ze strony części mediów.

Istotne jest również to, iż każda kasa (także Kasa Stefczyka) jest nadzorowana przez KNF. Kasa Stefczyka prowadzi działalność nieprzerwanie od 1993 roku, a liczba jej członków ciągle rośnie. Pod koniec ubiegłego roku Kasa liczyła 876 637 członków, czerwcu br. Kasa zrzeszała 899 956 osób. Oznacza to, iż Kasa Stefczyka może cieszyć się ogromnym zaufaniem i wciąż będzie działała na rzecz dobra wspólnego.

wgospodarce.pl

Za: http://wgospodarce.pl/informacje/7154-wedlug-danych-gus-kasa-stefczyka-osiaga-najlepsze-wyniki-ze-wszystkich-skokow

Wybór zdjęcia wg/PCO

POLISH CLUB ONLINE, 2013.10.01

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek