Związek Polaków w Norwegii – Oświadczenie w sprawie plugawych oskarżeń żydowskich


Związek Polaków w Norwegii

Den Polske Forening i Norge


OŒŚWIADCZENIE

Image 10-8-13 at 5.08 PM
Związek Polaków w Norwegii wyraża oburzenie wpisem na blogu autorstwa Jana Hartmana, pod prowokacyjnym tytułem „List do o. Rydzyka” i wyraża pełne poparcie dla złożonego do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa obrazy uczuć religijnych i znieważenia Narodu Polskiego.

Jan Hartman, uąywając plugawego języka, w prymitywny sposób obraża Ojca Dyrektora Radia Maryja i TV Trwam i znieważa heroizm Polaków, którzy podczas II wojny œświatowej ratowali Żydów.

Hartman w skandaliczny sposób znieważył Naród Polski kłamliwie oskarżając Polaków o antysemityzm i powszechne denuncjowanie Żydów dla zysku, a także tych Polaków, którzy Żydom pomagali przeżyć. ,Żydzi musieli się ukrywać nie bezpośœrednio przed niemieckimi patrolami, ale właœnie przed sąsiadami, którzy mogli ich wydać” – napisał wykształcony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prof. Hartman! Cóż, obłęd, jaki prezentują niektórzy Żydzi osiągnął dziśœ stopień opętania i choroby psychicznej… Można być chorym, ale obrażać bezkarnie Polaków, nie wolno! Nawet w chorobie!

To Polacy są najliczniejszą w Europie grupą narodową, która uratowała tysiące Żydów od śœmierci, narażając życie własne i swoich rodzin, bo tylko w Polsce karą za jakąkolwiek pomoc Żydom była śœmierć. Wie o tym doskonale Hartman, bo jego przodkowie życie zawdzięczają właœnie polskiej rodzinie, a mimo to nikczemnie kłamie i oskarża Naród Polski o zbrodnie.

Zarząd Związku Polaków w Norwegii wzywa wszystkich Rodaków w Kraju i na Wygnaniu do zdecydowanej reakcji na to nie mające precedensu w historii obrażenie godnośœci, honoru i uczuć Narodu! Prosimy organizacje i media polonijne o przyłączenie siê do
głoœśnego protestu!

Podpisujemy się pod wnioskiem p. min. Mirosława Orzechowskiego i żądamy od prokuratury podjęcia zdecydowanych działań przeciwko osobom obrażającym wiarę katolicką i Naród Polski.

Oczekujemy szybkiej reakcji polskiej prokuratury!

Bogdan Kulas wiceprezes
Jerzy Jankowski  prezes

Blunkeslettvn 5b, 1809 ASKIM ● Org. nr. 992402377
tel/faks (+47) 69 88 48 97 ● [email protected]
Oslo, 8 paŸdziernika 2013 roku

Za: http://wirtualnapolonia.com/2013/10/08/zwiazek-polakow-w-norwegii-oswiadczenie-w-sprawie-plugawych-oskarzen-zydowskich/ , 2013-10-08

POLISH CLUB ONLINE, 2013.10.08

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek