Jan Bodakowski: Żydowski terror wobec katolików w Izraelu


Tel Awiw nocą.  Fot. askmen.com
Tel Awiw nocą. Fot. askmen.com

Żydowski terror wobec katolików w Izraelu jest tematem tabu. Przemilczanym wyłomem w kreowaniu pozytywnego wizerunku Izraela stał się ostatnio artykuł „Śmierć „gojom” autorstwa Jerzego Szczygła -z nr.36 Gościa Niedzielnego.

21 sierpnia 2013, żydowscy osadnicy napadli na znajdujący się niedaleko miasta Beit Szemesz w Judei klasztor Beit Dżamal. Budynki klasztoru zostały obrzucone płonącymi butelkami z benzyną. Żydzi na murach klasztoru pozostawili napisy „Śmierć gojom”. Dotychczas codziennością palestyńskich katolików pod żydowską okupacją było odcinanie przez Żydów dostaw wody i elektryczności do klasztoru.

Napad na klasztor Beit Dżamal jest kolejnym, w ramach akcji „Cena do zapłaty”, aktem żydowskiego terroru dokonanym przez żydowskich kolonistów popieranych przez władze Izraela. Identyczne napisy jak Beit Dżamal pojawiały się już wcześniej na benedyktyńskiego klasztoru Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie. W Jerozolimie dodatkowo Żydzi na murach klasztoru napisali, że Jezus był bękartem, a chrześcijanie to małpy i niewolnicy. W obu klasztorach Żydzi zniszczyli też należące do katolików samochody.

Ofiarą żydowskiego terroru padł też klasztor trapistów Matki Bolesnej w Latrun niedaleko Jerozolimy. Żydzi podpalili go butelkami z benzyną i na jego murach napisali, że Jezus to małpa, Jerozolimski zbór baptystów, oraz Klasztor Świętego Krzyża mieszczący się niedaleko Knesetu, na którym Żydzi napisali „Śmierć chrześcijanom”. Codziennością jest też to, że uczniowie szkół talmudycznych napadają, na terenie okupowanej przez Żydów starówce Jerozolimskiej, na księży i zakonnice.

W okupowanej przez Żydów Palestynie każdy kto nie jest Żydem cierpi prześladowania ze strony Żydów. Izraelskie władze zapewniają bezkarność żydowskim bandytom. Od 1967 roku Izrael na okupowanych terytoriach Palestyny buduje sprzecznie z prawem międzynarodowym żydowskie kolonie. Kolonistami są często Żydzi z USA chcący eksterminacji ludności tubylczej – chrześcijan i muzułmanów. Normą w Palestynie jest to, że uzbrojeni żydowscy koloniści „bezkarnie terroryzują palestyńskie wsie, niszczą gaje oliwne i pola, atakują meczety i kościoły” – w 2009 takich incydentów było 200, w 2011 400.

Reprezentacja polityczną żydowskich kolonistów jest współrządząca Izraelem partia „Nasz Dom Izrael” której lider piastujący tekę ministra spraw zagranicznych postulował wygnanie chrześcijańskiej i muzułmańskiej ludności Palestyny do krajów arabskich. Innym postulatem izraelskiego szefa dyplomacji było zrzucenie na Gazę, pełniącą funkcje obozu koncentracyjnego dla Palestyńczyków, bomby atomowej.

Zdaniem biskupów katolickich z Palestyny żydowski terror wobec katolików „to rezultat nauczania w [żydowskich] szkołach publicznych pogardy wobec chrześcijan”. Izraelskie szkoły wmawiają żydowskim dzieciom i młodzieży, że kościół katolicki ponosi odpowiedzialność za holocaust. Dodatkowo izraelskie szkolnictwo ukrywa przed uczniami, że tubylcza ludnością Palestyny są od wieków muzułmanie i chrześcijanie. Szkoły talmudyczne mają jeszcze bardziej rasistowski program, negujący człowieczeństwo gojów i szkalujący Jezusa. W społeczeństwie Izraelskim powszechna jest postawa żydowskiej nienawiści rasowej do nie Żydów.

Ofiarą żydowskich prześladowań są też w Palestynie prawosławni. Izrael uznaje za za patriarchę Jerozolimy wbrew synodowi i prawosławnych świeckich Ireneusza I który bezprawnie sprzedawał Żydom nieruchomości należące do cerkwi.

Jan Bodakowski

tekst na ten temat ukazał się pierwotnie na portalu Prawy.pl

Jan Bodakowski jest autorem licznych publikacji i recenzji. Publikuje też rysunki satyryczne. Bierze aktywny udział w życiu politycznym. Publikacje: Polska Niepodległa

Za: http://www.prawica.net/36032

POLISH CLUB ONLINE, 2013.10.19

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek