Michał St. de Zieleśkiewicz: Intelligenzaktion, Flurbereiningung, Direkteaktion


To kryptonimy  niemieckiego generalnego planu wschodniego /  Generalplan Ost, GPO/ dotyczące likwidacji polskiej inteligencji.

W czasie procesu sądowego w Poznaniu niemieckiego zbrodniarza, ludobójcy, namiestnika rzeszy reichsstatthalter w Kraju Warty,  Arthur Karla Greisera  wiemy, ze Niemcy likwidacje polskiej inteligencji zaplanowali i  już rozpracowywali w 1938 roku.

Moim zdaniem, jeżeli chodzi o III rzesze niemiecką, to idea wymordowania polskiej inteligencji zrodziła się w umyśle chorego psychicznie, zboczonego człowieka gefrajtra Adolfa Hitlera w więzieniu  Landsberg w 1924 roku, gdzie napisze swa biblię  Mein Kampf Moja walka,

                                    „jeśli Niemcy chcą ziemi w Europie, mogą ją zdobyć  tylko na wschodzie”

Hitler był za głupi by do tego sam dojść. Był mordercą, ludobójcą a nie politykiem strategiem.

Narodziny-tragediiSwe wzorce w  więzieniu  Landsberg czerpał z działalności jednego z największych wrogów Polaki, Słowian kanclerza Bismarcka a później od szwajcarskiego profesora z Bazylei Fryderyka Nietzscheo o rodowodzie niemieckim z Röcken, gdzie w swojej książce „Narodziny Tragedii” Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechenthum und Pessimismus tworzy niemieckiego nadczłowieka / Übermenscha / jako istoty stojącej ponad uznanymi społecznie normami moralnymi, mającej w przyszłości zastąpić chrześcijański ideał człowieka. Nietzsche podzielił ludzkość na wąską, dominująca „klasę panów” i liczny, zdominowany przez nią „motłoch”. W zwulgaryzowanej wersji podział ten został później przejęty przez ideologów niemieckiego nazizmu.

Kanclerz Niemiec / Prus / Bismarck rozpoczął na wielką skalę Germanizacje Wielkopolski.

Władze pruskie z urzędu głosiły wyższość kulturalną i cywilizacyjną Niemców nad Polakami wydając przy tym szykanujące ludność polską zarządzenia ograniczające Polakom dostęp do pracy oraz swobód obywatelskich.

Jedne z pierwszych dekretów Fryderyka Wielkiego z 1764 roku były wymierzone w język. Wprowadzono język niemiecki jako język urzędowy oraz wydano nakaz zatrudnienia w szkołach nauczycieli posługujących się wyłącznie językiem niemieckim. Nie wolno było zatrudniać osób nie mówiących po niemiecku do służby dworskiej, a młodzieży do nauki zawodu. Dekret praktycznie wykluczał polskich nauczycieli ze Śląskich, Wielkopolskich  szkół. Jeszcze w 1765 roku został rozesłany w polskim tłumaczeniu do 1266 polskich szkół, w przeciwnym wypadku nie zostałby zrozumiany. Kolejny pruski dekret zabraniał Polakom uzyskiwać średnie lub wyższe wykształcenie. W roku 1764 zabroniono nawet udzielania ślubów osobom nie znającym języka niemieckiego.

„(…) Ponieważ usilnie pragniemy, aby w tych okolicach i miejscowościach, gdzie poddani władają tylko językiem polskim, język niemiecki coraz więcej się rozpowszechniał, wobec czego polskim proboszczom polecono w przeciągu roku w języku niemieckim się wydoskonalić, ponieważ polscy nauczyciele mają być usunięci, a ich posady objąć ludzie, którzy rozumieją po niemiecku i po polsku i młodzież w języku niemieckim uczyć (…)”

W 9 lat po przyłączeniu Śląska do Prus w 1772 roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej. W wyniku kolejnych rozbiorów Polska przestała istnieć na mapie jako państwo. Jej teren wcielony został do Prus, Cesarstwa Austro-Węgier i Rosji. Po upadku powstania kościuszkowskiego Prusacy przystąpili do intensywnej akcji germanizacyjnej. Głównymi jej elementami było osiedlanie na ziemiach polskich, Wielkopolsce, ludności niemieckiej. Rozdawano lub sprzedawano po niskich cenach skonfiskowane w roku 1795 dobra ziemskie duchowieństwa i uczestników powstania kościuszkowskiego oraz podjęto germanizowanie młodzieży polskiej.

Zmasowaną akcję germanizacyjną ludności polskiej rozpoczęto na szeroką skalę w latach 20. XIX wieku. Na Śląsku, Pomorzu Gdańskim, Warmii oraz na Mazurach, Wielkopolsce, władze pruskie wymieniały w szkolnictwie oraz administracji ludność pochodzenia polskiego na Niemców. Po powstaniu listopadowym w Wielkim Księstwie Poznańskim zlikwidowano stanowisko polskiego namiestnika – Antoniego Radziwiłła i rozpoczęto ograniczanie języka polskiego w szkolnictwie i administracji. Rząd pruski prowadził także akcję wykupywania od zubożałej polskiej szlachty folwarków i posiadłości ziemskich. Na ten cel przekazał milion talarów.

Po upadku powstania styczniowego nastąpiły masowe aresztowania Polaków i dalsze zaostrzenie kursu antypolskiego. Germanizacja osiągnęła apogeum po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku, kiedy to kanclerz Bismarck ogłosił akcję kulturkampf. Zlikwidowano wtedy całkowicie język polski w administracji i sądownictwie oraz zakazywano prowadzenia mszy w języku polskim. Każdy polski ksiądz, który nie zgodził się prowadzić mszy po niemiecku, był usuwany z urzędu, a polskie kościoły były zamykane. W 1874 roku usunięto język polski ze szkół średnich, a w 1866 roku z elementarnych. Wobec dzieci, które odezwały się w szkole po polsku, były stosowane kary cielesne przez niektórych niemieckich nauczycieli.

Już w trakcie rozbiorów, Prusy i Austria, zamierzały zgermanizować uzyskane ziemie, aby uniknąć buntów rdzennej a bitnej ludności Polski. Po trzecim rozbiorze Polski, kiedy przestaliśmy istnieć jako państwo, Prusy zamierzały pozbawić nas Polaków, Wielkopolan, narodowości.

W końcu XIX wieku Prusami zaczął rządzić, premier,  kanclerz rzeszy, Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen. To za rządów Otto von Bismarcka, Prusy stały się najpotężniejszym państwem Europy. To on zjednoczył Niemcy po Kongresie Wiedeńskim i dał koronę Fryderykowi Wilhelmowi IV z dynastii  Hohenzollernów. Za czasów Otto Bismarcka, nastąpił gwałtowny rozwój przemysłowy Prus. Nadrenia i Śląsk, należące do Prus to największe ośrodki przemysłowe pracujące na potęgę Prus. Przynależność Prus do Związku Celnego, do którego nie należała Austria. Z polecenia Otto Bismarcka, Helmut von Moltkę, stworzył nowoczesną armie. Wkrótce wyruszy ona na podbój Europy. Zwycięży Danie, Austrie,  Francje. Mając wolne ręce na zachodzie Europy, Bismarck, może powiedzieć o moich rodakach:

„Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują. Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy tylko jedno wyjście – wytępić ich”

Otto von Bismarck, stworzył wobec Wielkopolski politykę Kulturkampfu / walka o kulturę / Ograniczenia wpływu kościoła katolickiego, który miał olbrzymi wpływ na życie Polski i Polaków. Z jego polecenia aresztowano w 1874   kardynała, metropolitę poznańsko-gnieźnieńskiego, prymasa Polski. Mieczysława Halka  Ledóchowskiego herbu Szaława. Tylko dlatego, że nie wyraził zgody na naukę religii w języku niemieckim.

W tym aspekcie, Bismarck się pomylił, Wielkopolanie, stanęli murem za swoim kościołem katolickim. Reakcją na Kulturkampf, jest powstanie w Wielkopolsce ruchu narodowego.

Po dymisji Otto Bismarcka, germanizacja wzmogła się znów po 1894 r., kiedy stworzono Hakatę,  Deutscher Ostmarkenverein, Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, założony w Poznaniu w roku 1894. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli: Ferdynanda von Hansemanna , Hermanna Kennemanna , Henryka von Tiedemanna. Notabene wszystkich narodowści żydowskiej.

W parlamencie pruskim kanclerz Prus / Niemiec, powie:<

Po cóż innego stworzył Bóg Żydów polskich, jak nie po to by byli naszymi szpiegami?<

Była to organizacja zrzeszająca niemieckich nacjonalistów prowadząca ostrą propagandę antypolską. To właśnie z jej inicjatywy wydano w 1904 roku ustawę, która zabraniała wznoszenia bez zgody miejscowych władz budynków mieszkalnych na nowo nabytych gruntach. Oczywiście zgody władze nie udzielały Polakom, ale bez problemu otrzymywali je Niemcy.

Ta germańska nacjonalistyczna organizacja przetrwała do I Wojny Światowej.

Hakata miała na celu:

– Rugowanie, wykupywanie za bezcen ziem od Wielkopolan.
– Wspieranie niemieckiego szkolnictwa.
– Wspieranie niemieckiej administracje, przez zwalnianie z pracy Wielkopolan.
– Zakaz używania języka polskiego w szkole, sądzie.

Mottem hakaty w stosunku do Wielkopolan było:

„Stoicie naprzeciw najgroźniejszego, najbardziej fanatycznego wroga dla niemieckiej egzystencji, niemieckiego honoru oraz niemieckiej reputacji na całym świecie: wobec Polaków”.

Władze pruskie w  1887, usunęły język polski ze szkoły.

W 1885 roku usunięto z Wielkopolski 25 obywateli, którym uprzednio zabrano, bądź nie dano obywatelstwa pruskiego tzw. Rugi pruskie

W 1904 wchodzi w życie ustawa zabraniająca Wielkopolanom, budowy budynków o trwałych fundamentach /vide wóz Drzymały/.

W 1908 roku Prusacy wprowadzają w życie Ustawę kagańcową, zabraniającą Wielkopolanom używania języka polskiego na zebraniach.

W 1908 roku parlament pruski przegłosował ustawę wywłaszczeniową o przymusowym wykupie gruntów od Wielkopolan

Rząd pruski, wprowadzał zmianę nazwisk Wielkopolan na nazwiska o niemieckim brzmieniu, pisowni.

OKRĘG RZESZY KRAJ WARTY (Reichsgau Wartheland) (1939-1945) Fot. Wikipedkia.org
OKRĘG RZESZY KRAJ WARTY (Reichsgau Wartheland) (1939-1945)
Fot. Wikipedkia.org

Świat nie znał takiego terroru jaki zastosowali Prusacy, Niemcy w stosunku do moich rodaków, Wielkopolan, Polaków. Tylko naród, który gdzieś po drodze wyzbył się człowieczeństwa może zgotować taki los innemu człowiekowi.

Nie ukrywajmy, plemiona germańskie, szwabskie to dzicz, którą Świat winien zamykać w czymś przypominającym ogrody zoologiczne. Świat powinien, ten germański zezwierzęcony półświatek pozbawić przemysłu, banków. Powinni żyć przez lat 100 może więcej na poziomie ludów pierwotnych.

Podobna sytuacja się powtórzyła w czasie II Wojny Światowej, kiedy Niemcy na rozkaz Hitlera dwoma dekretami – z 8 i 12 października 1939 r. jednostronnie wcielili zachodnie terytoria Polski do Rzeszy. Wielkopolskę włączyli do III Rzeszy jako kraj Warty, Reichsgau Wartheland, Warthegau. W kraju Warty, Niemcy na niemal wszystkich obiektach umieścili napisy: Nur für Deutsche”.

Pierwszy niemiecki obóz śmierci  wyłącznie dla Polaków, powstał w Poznaniu. Fort VII. /”Colomb”,Konzentrationslager Fort VII Posen/. To tu, Niemcy po raz pierwszy zastosowali cyklon B do masowych mordów Polaków

Adolf Hitler, 22 sierpnia 1939 r wygłosił przemówienie w Obersalzbergu do wyższych oficerów Wehrmahtu:

„Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Dschingis Khan hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt, bewußt und fröhlichen Herzens. Die Geschichte sieht in ihm nur den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation über mich behauptet, ist gleichgültig. Ich habe den Befehl gegeben — und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert — daß das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?”

W tłumaczeniu na język polski:

Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Dżyngis Chan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem – historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. To, co mówią o mnie słabe cywilizacje zachodnioeuropejskie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wydałem rozkaz – i zastrzelę każdego, kto wyrazi choć jedno słowo krytyki – że celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Kto w naszych czasach jeszcze mówi o eksterminacji Ormian?”

 

Tak skończył - Reichsführer-SS, Heinrich Himmler na podłodze kwatery główniej 2 Armii Brytyjskiej. Fot.  Wikimedia.org
Tak skończył – Reichsführer-SS, Heinrich Himmler na podłodze kwatery główniej 2 Armii Brytyjskiej.
Fot. Wikimedia.org

Dnia 25 listopada 1939 r. w Urzędzie do Spraw Polityki Rasowej NSDAP powstał kodyfikujący te uprzedzenia memoriał Erharda Wetzela i Günthera Hechta pt. „Traktowanie ludności byłych obszarów Polski z punktu widzenia polityki rasowej”, który głosił wprost:

„Nadający się do zniemczenia Polacy otrzymają niemieckie nazwiska po przejściu całkowitego procesu germanizacji, co trwać będzie od dwóch do trzech pokoleń. Językiem urzędowym, handlowym i potocznym winien być tylko język niemiecki, urzędnikami zaś na byłych terenach polskich mogą być tylko Niemcy (…). Dążeniem naszym jest zgermanizowanie w jak najszybszym czasie całej nadającej się do tego ludności (…). Należy wysiedlić element zdecydowanie polski (…) Polakom nie wolno uczęszczać do szkół średnich, do szkół zawodowych, ani też wyższych (…). Nie wolno odprawiać nabożeństw w języku polskim (…) Zabrania się wszelakich zrzeszeń, korporacji i zjednoczeń świeckich i kościelnych, jak również należy zamknąć polskie restauracje, kawiarnie i kina, a nadto znieść wszelką polską prasę i wydawnictwa książek (…). Te osoby, które wydają się niezdolne do przenarodowienia, muszą być utrzymywane na najniższym stopniu kultury (…). Spośród ludności przeznaczonej na wysiedlenie należy wybierać dzieci rasowo wartościowe w wieku najwyżej 8 – 10 lat i umieścić je w Rzeszy (…) Z krewnymi polskimi nie wolno im utrzymywać żadnych kontaktów (…) Poza tym wysiedlić należy: wszystkich Polaków, którzy przybyli na teren Nowej Rzeszy po 1 października 1918 r., całą polską inteligencję, działaczy polskich, tych spośród tzw. neutralnych Polaków, którzy nie dadzą się zniemczyć, wszystkich Żydów (…) i wszystkich mieszańców polsko-żydowskich” (…) Polskich dzienników nie będzie, jak również nie będą wydawane książki polskie i czasopisma”

Alfred Rosenberg. Skazany w Norymberdze na śmierć i powieszony. Tu w kostnicy. Wikimedia.org
Alfred Rosenberg. Skazany w Norymberdze na śmierć i powieszony. Tu w kostnicy.
Wikimedia.org

Reichsführer-SS, Heinrich Himmler swoim ściśle tajnym memorandum pt. „Traktowanie Obcych rasowo na wschodzie”, datowany Maj 25 1940 roku opisał niemiecką taktykę w Polsce: Musimy podzielić Polskę na tak wiele różnych grup etnicznych, na wiele części i podzielonych grup jak to jest tylko możliwe’

Joseph Goebbels stwierdził natomiast 31 X 1939 roku:

„Polacy zasadniczo nie powinni mieć teatrów, kin (…). W Generalnym Gubernatorstwie należy zamknąć wyższe szkoły i seminaria (…). Polakom należy zostawić takie możliwości kształcenia, które ukażą im beznadziejność ich położenia narodowego

Adolf Hitler wydał zarządzenia, by dzieci polskie, uznane przez pseudonaukowe założenia niemieckiej eugeniki za „wartościowe rasowo”, zostały poddane germanizacji

W 1940 roku Heinrich Himmler opracował wstępne wytyczne dotyczące programu rabunku dzieci, w dniu 15 maja 1940 roku w dokumencie „Kilka myśli o traktowaniu obcoplemiennych na wschodzie” (niem. Einige Gedanken ueber die Behandlung der Fremdenvoelker im Osten)

Alfred Rosenberg w 1941 roku stworzył, Heuaktion, gdzie około 100 000 polskich dzieci miało być przewiezionych do III rzeszy i poddanych całkowitej germanizacji.

W ramach planu Generalsiedlungsplan (Generalny Plan Przesiedleńczy)

Aussiedlung von Polen im Wartheland
Wysiedlanie Polaków z Wielkopolski, Kraj Warty /Reichsgau Warthelank? w 1939 roku.
Fot. Wikimedia.org
Konin-egzekucja-22-09-39
Rozstrzeliwanie polskiej inteligencji w Koninie.
Fot. Wikimedia.org
Exekution von polnischen Geiseln
Masowa egzekucja Polaków w 1939 roku w Kórniku.
Fot. Wikimedia.org
Rozstrzeliwanie polskiej ludności w Lesznie WLKP. Fot. wikimedia.org
Rozstrzeliwanie polskiej ludności w Lesznie WLKP.
Fot. wikimedia.org
Rozstrzelanie polskiej inteligencji  w Bydgoszczy, wrzesien 1939 r.
Rozstrzelanie polskiej inteligencji w Bydgoszczy, wrzesien 1939 r.
Polscy nauczyciele w drodze na egzekucję w "Dolinie Śmierci k. Bydgoszczy. Fot. Wikipedia.org
Polscy nauczyciele w drodze na egzekucję w „Dolinie Śmierci k. Bydgoszczy.
Fot. Wikipedia.org
Rozstrzeliwanie przez Niemców dzieci i harcerzy w Bydgoszczy.
Rozstrzeliwanie przez Niemców dzieci i harcerzy w Bydgoszczy.
Zakładnicy w Palmirach przygotowywani do egzekucji.
Zakładnicy w Palmirach przygotowywani do egzekucji.
Polacy idący na egzekucję w Palmirach.
Polacy idący na egzekucję w Palmirach.
Wieś w Radomskiem. Polscy rolnicy zabici przez Niemców w 1943 roku. Wikimedia.org
Masowe mordy polskich rolników, by ziemię dać Niemcom.  Wikimedia.org

Mordowano zimian. Lipno na Kujawach.

Lipno. Miejsce rozstrzelania przez Niemców mieszkańców Lipna - 3.XI.1940
Miejsce rozstrzelania przez Niemców mieszkańców Lipna – 3.XI.1940. Fot. Wikimedia.org
Tablica pamiątkowa na ścianie kościoła w Lipnie. Fot. genealogia.pl
Tablica pamiątkowa na ścianie kościoła w Lipnie.
Fot. genealogia.pl

Ziemianie powiatu lipnowskiego aresztowani przez hitlerowców na zebraniu w lipnie 24.10.1939 wywiezieni do obozu Reichsautobahnlager Rudau pod Królewcem, gdzie zginęli
wierni Bogu i Ojczyźnie

Bejger Władysław
Dmochowski Wacław
Bobrzeniecki Wincenty
Dramiński Jerzy
Duszyński Władysław
Duszyński Bernard
Duszyński Witold
Górecki Marian
Grochulski Bolesław
Juszkiewicz Bohdan
Karnkowski Stanisław
Kaweczyński Władysław
Landie Stanisław
Linowski Jan
Lipczyński Władysław
Majer Czesław
Niedźwiedzki Władysław
Mieczyński Jan
Olszewski Eugeniusz
Ostrowski Jerzy
Paterkowski Julian
Petlik Roman
Pomirski Eugeniusz
Pomirski (syn)
Rutkowski Artur
Rykaczewski Leon
Turant Bronisław
Turant Wincenty
Tymieniecki Janusz
Tymieniecki Wojciech
Wielgus Stanisław
Żychliński Józef
Tablicę pamiątkową ufundował
Zbigniew Rykaczewski
syn Leona i Heleny z Suszewa
A.D. 2000
Wielkopolanie, osądzili i skazali niemieckich zbrodniarzy na karę śmierci przez powieszenie.  Fot. majdanek.com.pl
Wielkopolanie, osądzili i skazali niemieckich zbrodniarzy na karę śmierci przez powieszenie.
Fot. majdanek.com.pl

Sześćdziesiąt pięć lat temu w dniu 21 lipca 1946 roku, o godzinie 7 rano, na Cytadeli Poznańskiej,  Fort Winiary został wykonany wyrok śmierci przez publiczne powieszenie zbrodniarza wojennego, ludobójcę, Niemca,  obergruppenführera SS / generał /,namiestnika / Reichsstatthalter / III Rzeszy w Kraju Warty / Warthegau / Zachodniej części II Rzeczpospolitej wcielonej w granice administracyjne III rzeszy dwoma dekretami kanclerza i wodza  Adolfa Hitlera  z 8 i 12 października 1939 roku.

Więcej:   http://blogmedia24.pl/node/50354

Tę moją wypowiedź dedykuje wszystkim tym, którzy namawiaja nas Słowian, do wyrzeczenia sie tożsamości na rzecz Niemców

Autor: Michał Zieleśkiewicz z niemieckim wyrokiem śmierci wydanym w 1939 roku, jeszcze przed napaścią Niemiec na II Rzeczypospolitą.

Źródło: http://blogmedia24.pl/node/65215 , 24/10/2013.

POLISH CLUB ONLINE, 2013.10.26.

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek