Maryla: Kłamią, kradną, korumpują. Nic się nie stało?


Ekspertka Fundacji im. Stefana Batorego :”To co usłyszeliśmy od posłów, którzy wyszli z siedmiogodzinnego posiedzenia zarządu PO to był głównie przekaz nic się nie stało„. Problem korupcji politycznej został sprowadzony do nielojalności wewnątrz partii, w ogóle zignorowano problem kupczenia stanowiskami i pracą.Korupcja polityczna w PO zamiatana pod dywan?

Donald Tusk w ogniu krytyki, są poważne zarzuty

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw rozwiązano, decyzją premiera Donalda Tuska, 21 sierpnia 2013 r. Jan Guz, przewodniczący OPZZ wskazuje, że dopiero po 59 dniach poinformowano członków Zespołu, że został on zlikwidowany, a w tym czasie jego prace trwały.

Janusz Szewczak: Kto dziś rządzi w spółkach Skarbu Państwa

Polityczna pajęczyna, która oplotła dziś Polskę zwłaszcza w gospodarce i finansach, może mieć dramatyczne skutki nawet dla samego istnienia państwa polskiego. Niektórzy Polacy zaakceptowali i rozgrzeszyli spotkania w „Pędzącym Króliku”, rozmowy na cmentarzach i tych nocną porą przy śmietniku. Byli już i „Zbycho” i „Rycho”, przebrzmiała już nieco afera Amber-Gold, o której po ponad roku śledztwa nie wiemy nadal nic. Tym razem chodzi o coś znacznie poważniejszego, a zarazem groźniejszego. Chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne Polskiego Państwa, w tym o dobór kadr, zarządzających i nadzorujących do najważniejszych, dysponujących największymi pieniędzmi, idącymi w setki miliardów złotych spółek Skarbu Państwa. Czy słynne już przyzwolenie rządzących na tzw. kręcenie lodów i społeczna ślepota zaszły już tak daleko, że tylko totalna czystka w przysłowiowej „Stajni Augiasza” może nas jeszcze uratować? Tu chodzi o to by nie traktować Polski i resztek jej majątku narodowego jako wojennego łupu, jak dziwki którą można wykorzystać, jak to niedawno bardzo trafnie ujęła radna PO ze Śląska.

 „Buldogi” wyszły spod dywanu i na oczach wszystkich walczą na dywanie

PO coraz bardziej przypomina SLD z czasów konfliktu na linii Miller-Kwaśniewski, licznych afer, zawłaszczania państwa i jego instytucji. Platforma podąża drogą wyznaczoną niegdyś przez SLD.

Polska – folwark Platformy

Skala zawłaszczania państwa w ciągu 6 lat przybrała takie rozmiary, że działania nepotyczne i korupcyjne zaczęły być ujawniane przez samych ludzi Platformy. Działki po okazyjnych cenach od Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie lubuskim oferowane przez kandydatkę na szefową regionu, miejsca w zarządach i radach nadzorczych największych spółek skarbu państwa jak w przypadku województwa dolnośląskiego, to jak się wydaje tylko czubek góry lodowej nepotyzmu i korupcji w szeregach Platformy.

donald-wracajaResort pracy rezygnuje z rewolucyjnych zmian w zasadach zatrudniania
Szefowie kluczowych urzędów państwowych nadal będą mogli przyjmować do pracy kandydatów bez przeprowadzania konkursów. Miały one objąć m.in. kancelarie Sejmu, Senatu, prezydenta oraz biura rzecznika praw dziecka i praw obywatelskich.Urzędy centralne i inne jednostki, które najczęściej nie należą do administracji rządowej, nie będą musiały wdrażać otwartych i konkurencyjnych zasad zatrudniania.

Polska nie dla Polaków. Czeka nas kolejna fala emigracji

37,1 mln – tyle osób oficjalnie mieszka dzisiaj nad Wisłą. Inni wolą wyjechać. Do 2018 roku za granicę wyprowadzi się kolejne pół miliona rodaków.

Z powodu emigracji jest nas tyle, ile było tuż po stanie wojennym. 

Emigrujący Polacy mają zamiar bardzo ograniczyć kontakty z krajem pochodzenia, a być może nawet je zerwać. Nie będą przecież musieli już nawet odwiedzać swoich rodziców.

Polska – państwo seniorów pozostawionych samym sobie

Jako społeczeństwo starzejemy się coraz szybciej. Co gorsza, tej najszybciej powiększającej się armii mało sprawnych i coraz bardziej zdezorientowanych obywateli naszego państwa nie ma kto leczyć.

Czy 6-latki mają ratować system emerytalny?

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki to rok dłużej na rynku pracy, co z kolei przyniesie w przyszłości m.in. dodatkowe wpływy do ZUS sięgające nawet 2,5 mld zł rocznie. Czy rząd pod przykrywką reformy szkolnictwa przeprowadza kolejną zmianę w.

Eksperci: sytuacja demograficzna w Polsce jest dramatyczna

W 2060 r. na jednego emeryta w Polsce będą przypadały mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym; obecnie jest to pięć osób. Dramatyczną sytuację mogłaby zmienić m.in. odpowiednia polityka migracyjna .

Europa toczy wojnę demograficzną – różne kraje używają różnej broni

Uniwersalnych recept na poprawę sytuacji demograficznej nie ma, ale są kraje, którym udało się odwrócić negatywny trend demograficzny. Porównując dość podobne rozwiązania obowiązujące we Francji i w Niemczech, w obydwu krajach rodzice otrzymują dodatki na dzieci, przy czym ich koszt nad Renem między 1995 r. a 2005 r. wzrósł z 1,5 do 2,5 proc. PKB, natomiast nad Sekwaną spadł z 2,3 do 2 proc. PKB. Podczas gdy we Francji dzietność nieustannie rośnie, w Niemczech wskaźnik od dekady oscyluje wokół 1,35.

Polska biednieje. To widać w liczbach.
Realne dochody gospodarstw domowych spadły o ponad 5 proc. W poprzednich
latach skrajnie ubogich ubywało, teraz po raz pierwszy jest ich o 1proc. więcej niż w 2011 r.W skrajnym ubóstwie żyją te gospodarstwa domowe, których dochody są poniżej minimum egzystencji i które z przyczyn finansowych nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb. Dziś w Polsce to właśnie 5 proc. z około 13,5 mln gospodarstw. Ich członkowie mogą fizycznie nie przeżyć. Skrajnie ubogie jest gospodarstwo jednoosobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 520 zł. Sporo gospodarstw domowych żyje dziś nieznacznie ponad granicą skrajnego ubóstwa i może łatwo wpaść w sferę ubóstwa. Po raz pierwszy w „Diagnozie” okazało się, że więcej gospodarstw weszło do sfery skrajnego ubóstwa w latach 2011-13, niż z niej wyszło. Dotąd było odwrotnie. To efekt kryzysu.

Wykluczenie społeczne to problem aż 1/4 mieszkańców UE

120 mln osób w Unii Europejskiej, w tym 10 mln żyjących w Polsce, nie radzi sobie w obecnej rzeczywistości. Po raz pierwszy we współczesnej historii Europy pojawiła się obawa, że dzisiejsze dzieci będą miały w życiu gorzej niż pokolenie ich rodziców. Intensywnie zadłużając gospodarki, żyjemy na koszt przyszłych pokoleń – mówili uczestnicy debaty. Rozmawiano o tym, jak duże straty dla gospodarki przynosi przyzwolenie na wykluczenie licznych grup społecznych.

Dlaczego pieniądze z Unii Europejskiej nie rozwijają Polski

Środki unijne miały podnieść nasz PKB o 1,1 proc. Podniosły o zaledwie 0,4 proc. Wiele z tych środków jest po prostu źle wydawanych. Wystarczy wspomnieć, że nasz kraj, który otrzymuje wiele miliardów złotych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, spadł w europejskim rankingu innowacyjności.

vindent-donaldKapitał odpływa z Polski. Inwestorzy wycofują gotówkę do swoich krajów

Zagranica zainwestowała nad Wisłą w 2012 r. roku trzy raz niej gotówki niż rok
wcześniej. Z kolei nasze firmy niemal całkiem przestały rozwijać się poza Polską – wynika z danych NBP. W 2012 roku napłynęło do Polski 4,7 mld euro inwestycji bezpośrednich, to o 68 proc. mniej rok do roku.

CBOS: 62 proc. Polaków uważa, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem gospodarczym

Prawie dwie trzecie Polaków (62 proc.) uważa, że mamy do czynienia z poważnym kryzysem ekonomicznym w skali światowej.  W ubiegłym roku 52 proc. respondentów twierdziło, że udało się nam uniknąć najbardziej dotkliwych konsekwencji kryzysu. W tym roku takie stanowisko wyraziło 39 proc. badanych.

Wyciskają z polskich spółek ile się da. Zobacz, jak cały świat zarabia na Polsce
Na bezpośrednie inwestycje zagraniczne patrzymy zwykle przez pryzmat tego,
ile udaje nam się ich przyciągnąć, ewentualnie – jak Polska wypada na tle innych krajów, jeśli chodzi o warunki prowadzenia działalności, i na ile sprzyja napływowi zagranicznego kapitału. Kto jest w stanie najwięcej wycisnąć ze swoich polskich spółek? Inwestorzy z RPA – tu wartość dywidend była w minionym roku nawet większa od wielkości inwestycji. największe osiągnięcia mają Holendrzy, którzy osiągnęli 8,4-proc. „stopę dywidendy”. W dodatku zdołali ją zwiększyć o cały punkt procentowy.Niemała część holenderskich inwestycji w Polsce to też kapitał w tranzycie – w tym polski, bo są i tacy polscy inwestorzy, którzy pomnażają kapitał w naszym kraju poprzez podmioty zarejestrowane w Holandii .

Deficyt FUS w ’14 wzrośnie do 33,9 mld

Deficyt FUS w 2014 wzrośnie do 33,9 mld zł z 27,33 mld zł planowanych w 2013 roku, wynika z planu finansowego FUS na 2014 rok -podał ZUS w opracowaniu kwartalnym.

W II kwartale finanse miały deficyt w wys. 3,8 proc. PKB

„Sektor instytucji rządowych i samorządowych zanotował w II kw. 2013 r. deficyt na poziomie 15,2 mld zł, tj. 3,8 proc. PKB. Wynik pierwotny sektora wyniósł minus 1,8 mld zł, tj. minus 0,5 proc. PKB” – napisano w raporcie.

Rezerwy resortu finansów na poziomie ok. 42 mld zł
Na koniec października br. Ministerstwo Finansów posiada rezerwy w złotych i walutach obcych warte ok. 42 mld zł – poinformował w komunikacie dyrektor departamentu długu publicznego w MF Piotr Marczak.

MF zaoferuje na jednym przetargu obligacje za 4-8 mld zł

Ministerstwo Finansów zaoferuje na jedynym przetargu w listopadzie obligacje hurtowe serii OK0116/ PS0718 o wartości 4-8 mld zł, podał resort w komunikacie.

Rostowski – co innego mówi Polakom, co innego Brukseli

Minister finansów Jacek Rostowski niczym rzymski bóg Janus ma dwa oblicza. Jedno patrzy na zachód, czyli Unię Europejską, drugie na wschód, czyli na Polskę.To pierwsze mówi Komisji Europejskiej, że Polska wprowadziła kapitałowy filar do powszechnego systemu emerytalnego i dlatego powinna być traktowana ulgowo przy ocenie stanu naszych finansów publicznych. W takim wypadku procedura nadmiernego deficytu powinna zostać z Polski zdjęta, jeśli deficyt sektora rządowego zbijemy poniżej 3,5 proc. PKB, a nie jak w innych krajach 3 proc.

Złe przepisy wstrzymują poszukiwania gazu łupkowego w Polsce

Zagraniczne firmy, oprócz Chevron i Lane Energy, wstrzymały się z decyzjami inwestycyjnymi  do 2014 roku.

Czy Polska będzie kiedyś wydobywała gaz łupkowy? Prof. Jędrysek: „Tak. Dwa lata po tym, jak Platforma przestanie rządzić”

„Mieliśmy tak przygotowaną bitwę, że już wygraną, a ci po prostu wszystko zawalili.”Rząd Tuska tę sprawę po prostu zawalił, bo nic w tej sprawie nie zrobił przez 6 lat, dając czas na działanie przeciwnikom gazu łupkowego. Ba – obudził ich i zaniepokoił bębniąc wszem i wobec pijarowsko, że Polska to drugi Kuwejt. Za tę sytuację odpowiada rząd Donalda Tuska szczególnie z lat 2007-11, który zamiast kontynuować te sprawy przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w imię nie wiem czyich interesów zaniechał rozwiązań organizacyjno-prawnych, i poza wydaniem wszystkich koncesji niczego nowego nie zrobił.

Polskie łupki – rozbudzone nadzieje a rzeczywistość

Parlament Europejski opowiedział się za obowiązkiem przeprowadzania przez inwestorów pełnej oceny oddziaływania na środowisko już na wstępnym etapie poszukiwań gazu łupkowego z użyciem szczelinowania hydraulicznego. To przegrana – przyznają polscy
europosłowie.

NIK: Polska przepłacała za gaz, można było wynegocjować tańszy

Polska przepłacała za gaz kupowany od Rosji – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Powodem jest między innymi uzależnienie od jednego kierunku dostaw paliwa. Negocjacje cenowe były prowadzone przez PGNiG również w 2012 roku. PGNiG uzyskał wtedy obniżkę ceny. Ta obniżka w dalszym ciągu jest jednak niesatysfakcjonująca, dlatego że po uzyskaniu tego upustu cenowego Polska w dalszym ciągu płaci jedną z najwyższych cen w Europie. Co więcej w 2012 roku mieliśmy skandal związany z podwyższaniem memorandum o budowie dodatkowego gazociągu przez Polskę, memorandum podpisane przez prezesa EuRoPol GAZ i Gazprom. Okazało się, że w wyniku tego, swoje stanowisko opuścił minister Skarbu Państwa, a także prezes PGNiG.

oplata-za-gaz

Tajny raport NIK mrożący: Gazprom podyktował nam ceny, bo nasi negocjatorzy popełniali błędy

Sarmatia bez uchwały ws. kontynuacji projektu… 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Sarmatia nie podjęło uchwały w sprawie kontynuacji prac nad projektem budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo z Ukrainy do Polski. Jak poinformowała Sarmatia, wśród projektów znajdowały się uchwały,
dotyczące kontynuacji prac nad projektem budowy rurociągu naftowego Brody–Adamowo, zatwierdzenia planu działalności spółki w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r., zatwierdzenie planu finansowego spółki w okresie od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. oraz podwyższenie kapitału zakładowego. „W wyniku głosowania żadna z wymienionych uchwał nie została podjęta w związku z tym, że udziałowiec spółki ze strony Polski – PERN +Przyjaźń+ głosował przeciw.

Zbigniew Kuźmiuk Zmiany w OFE, a więc i budżet na 2014 r. na zakręcie

W ostatnich dniach takie właśnie opinie opublikowały: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Główny Urząd Statystyczny (GUS), Narodowy Bank Polski (NBP), Prokuratoria Generalna, a nawet Ministerstwo Transportu.Szczególnie krytyczna i jednocześnie bardzo obszerna jest opinia KNF.Tylko przyjęcie ustawy o zmianach w OFE w kształcie przedłożenia rządowego i wyraźnie przed 31 stycznia 2014 roku, daje szansę na uwzględnienie ponad 23 mld zł pochodzących z tego tytułu w projekcie budżetu na 2014 rok. Jeżeli uchwalenie ustawy o zmianach w OFE w kształcie przedłożenia rządowego staje się coraz bardziej wątpliwe, to także uchwalenie budżetu państwa na 2014 rok, znajduje się na zakręcie.

Budżet bardzo oszczędny

Ponad 54 mld zł planuje wydać rząd na rolnictwo i rybołówstwo w 2014 roku.Na rolnictwo i rybołówstwo w różnych częściach budżetu rząd zapisał 54,3 mld zł. Największą część stanowią fundusze unijne, bo 26,1 mld zł. Druga pozycja to dotacje do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –16,6 mld zł. Ponadto blisko 3,8 mld zł to rezerwa budżetowa.

Prokuratoria Generalna ostro o zmianach w OFE. „Klasyczne wywłaszczenie”

W piśmie do ministra pracy Prokuratoria zaznacza, że niektóre zapisy powstającej ustawy mogą być niezgodne z Konstytucją.

Aby zaspokoić ZUS, OFE będą sprzedawały akcje

Fundusze emerytalne oddadzą ZUS obligacje oraz gotówkę, a część z nich zlikwiduje swoje lokaty. To odbije się na giełdzie.

ZUS 8 listopada planuje podpisanie kontraktu na rozwój KSI

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu ZUS na rozwój i utrzymanie KSI, czyli Asseco, Capgemini i konsorcjum HP, zostali pozytywnie ocenieni. Podpisanie umowy ramowej planowane jest na 8 listopada. Umowa zapewni realizację zmian w systemie, które będą wynikały ze zmian przepisów o OFE.

Środki na emerytury służą rządom do zatykania dziur budżetowych

Obciąć bieżące emerytury, obłożyć podatkiem aktywa OFE czy zwyczajnie
znacjonalizować zgromadzone tam pieniądze. Kryzys stał się katalizatorem zmian w systemach emerytalnych państw Europy.

Za błędy rządu Tuska zapłacimy przynajmniej 1 mld zł Zbigniew Kuźmiuk

Według wstępnych szacunków wyrok TK, będzie kosztował dodatkowo podatników przynajmniej 1 mld zł. Ponieważ ZUS nie ma na to środków, zapewne zwróci się do ministra finansów o stosowne zwiększenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2014″

Spółki komandytowe nie będą objęte podatkiem CIT

Podatkiem CIT nie zostaną objęte spółki komandytowe, a jedynie komandytowo-akcyjne – to główne założenie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku tonażowym, do której we wtorek Senat zgłosił poprawki doprecyzowujące.

Program budowy dróg lokalnych okrojony z pieniędzy 

Zmiany oznaczają, że w przyszłym roku przebudowanych będzie nie około 2,4 tysięcy km dróg, a jedynie około 600 km. Wydatki budżetowe na realizację Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek wyniosą w 2014 r. 250 mln zł, a nie 1 mld zł – zdecydował rząd. Oznacza to, że na program w latach 2012-2015 trafi nie 2,7 mld zł, a 1,95 mld zł.

Kolejowe inwestycje na kredyt. PKP PLK znów muszą się zadłużyć

Rząd obciął dotację, więc w tym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe wyemitują obligacje o wartości 1,5 mld zł. W przyszłym roku zadłużenie wzrośnie o kolejne 4–5 mld zł – przewidują eksperci.

Zbigniew Kuźmiuk Tusk po cichu w Brukseli „klepnął” unię bankową

„Tak zapadają fundamentalne decyzje dotyczące przyszłości naszego kraju, a dyskusji na ten temat w mediach jak na lekarstwo.” Tylko z komunikatu Polskiej Agencji Prasowej można się było dowiedzieć, że na tym szczycie podjęto najważniejsze decyzje dotyczące ostatecznego kształtu przygotowywanej od blisko 2 lat unii bankowej i że zaakceptował je bez żadnych zastrzeżeń premier Donald Tusk. Banki wszystkich 27 krajów unijnych wpłacałyby składki na specjalny fundusz likwidacyjny, z którego później miałyby być finansowane programy restrukturyzacyjne banków, które popadły w finansowe tarapaty.Docelowo wpłaty te miałyby sięgnąć do 1% ich depozytów, a więc byłoby to bardzo wysokie obciążenie banków, w tym w szczególności dla banków w Europie Środkowo-Wschodniej będących spółkami- córkami banków z Europy Zachodniej.To obciążenie byłoby wręcz kuriozalne dla banków w Polsce.

Do tej pory mimo tego, że ponad 70% banków w Polsce jest w rękach właścicieli zagranicznych, KNF swoimi rekomendacjami, potrafił je przymusić do corocznego pozostawienia w Polsce dużej części wypracowanych zysków i przeznaczenia ich na wzmocnienia kapitałowe. Przy nadzorze unijnym wielkie banki systemowe mające swoje spółki -córki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, będą w stanie przeforsować decyzje w tym zakresie, które będą służyć spółkom- matkom, zlokalizowanym w krajach Europy Zachodniej.

PiS: pakt fiskalny ogranicza uprawnienia narodu i władzPiS ma gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie paktu fiskalnego. Posłowie uważają, że pakt ogranicza kompetencje Sejmu i rządu oraz ingeruje w uprawnienia narodu wynikające z konstytucji. Skarga ma trafić do Trybunału w przyszłym tygodniu. Prezydent pod koniec lipca ratyfikował Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – tzw. pakt fiskalny. Został on ogłoszony w Dzienniku Ustaw w miniony wtorek.PiS we wniosku do TK wskazuje na niezgodność paktu z kilkunastoma artykułami, w tym z art. 2 konstytucji, według którego “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

 

Martin Schulz, SPD.  Fot. ec.europa.eu
Martin Schulz, SPD.
Fot. ec.europa.eu

Eksperci: Do strefy euro możemy wejść po 2020 roku
Polska może przystąpić do strefy euro po 2020 r. – ocenili eksperci podczas  debaty zorganizowanej przez NBP i SGH nt. przystąpienia naszego kraju do unii walutowej. Podkreślili, że czas ten należy dobrze wykorzystać i m.in. zwiększyć konkurencyjność naszej gospodarki.

Chadecy i SPD za podatkiem od transakcji finansowych

Partie chadeckie oraz SPD uzgodniły, że będą dążyć do szybkiego wprowadzenia w UE podatku od transakcji finansowych.Niemcy jako największy kraj Unii Europejskiej ponoszą szczególną odpowiedzialność za Europę, co wiąże się z zadaniem przewodzenia wspólnocie – powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz po spotkaniu delegacji trzech partii w Berlinie.

Parlament Europejski zbada rolę trojki w kryzysie zadłużeniowym

Śledztwo ma wyjaśnić, dlaczego prognozy ekspertów EBC, KE i MFW dla krajów objętych pomocą finansową były błędne.

Bank, który przetrwał od Średniowiecza, zatopili bankierzy i politycy XXI wieku

Włoscy podatnicy włożyli już 4,1 mld euro w ratowanie banku Monte dei Paschi w
Sienie – najstarszego na świecie. Tymczasem globalni finansiści, wspierani prze niekompetencję polityków, wyprowadzili stamtąd już morze gotówki. 

Gwiazdowski: Będą konfiskować część lokat? Czyli „Taxing Time”

Banda bolszewików zwiera szyki. Po Komisji Europejskiej, która rozważała pomysł, aby „zaprosić do udziału w kosztach naprawy systemu bankowego właścicieli depozytów powyżej 100 tys. euro. Oczywiście 99% biedniejszych wyborców wolałoby, żeby rządy
opodatkowały tylko ten 1% najbogatszych. Jest jednak pewien szkopuł. Bogatych jest za mało, żeby podatki od nich – nawet w wysokości 100%, czyli wywłaszczenie – mogło pokryć długi rządów zaciągnięte dla dobra biednych. Dlatego trzeba będzie zabrać 10% wszystkim, którzy mają „positive net wealth”.

Nowa lista leków refundowanych. Są podwyżki

Podwyżki cen sięgną nawet 160 złotych. Do listy dodano także kilka nowych specyfików do leczenia alergii pokarmowych oraz rozszerzono wskazania dla jednego z analogów insuliny.

Polski chłop bez ziemi?

Czemu nie? A bo to jeden błąd przy prywatyzacji popełniliśmy?W maju 2015 roku kończy się zakaz kupowania ziemi dla cudzoziemców.Przypomnijmy – tuż przed akcesją do UE przyjęto rozwiązania, które miały zapewnić polskiemu rolnikowi czasową ochronę.
I oto kończy się okres ochronny, a my jesteśmy dokładnie w punkcie wyjścia: znów trwa debata na temat potrzeby ochrony polskiej ziemi przed jej wykupem przez cudzoziemców. Debata zainicjowana przez samych rolników, w woj. zachodniopomorskim bardzo stanowczo stawiających sprawę od czasu styczniowych protestów. To właśnie tam po raz pierwszy tak głośno postawiono problem: ziemię wykupują słupy, ziemię wykupują spółki z obcym kapitałem, dla polskiego rolnika jej nie wystarcza, polski rolnik nie ma dość pieniędzy, aby stanąć do przetargu z osobami wspieranymi przez obcy kapitał. A za półtora roku będzie tylko gorzej – wszak nic nie wskazuje na to, aby zakaz sprzedaży ziemi cudzoziemcom przedłużono.

„Polska będzie stawiania pod europejski pręgierz”

Janusz Wojciechowski: Kwestia walki z homofobią, nietolerancją zajmuje coraz więcej miejsca w centrum polityki europejskiej. Niemal każdy projekt inicjatywny musi zawierać odniesienia związane z walką z homofobią. Obecnie w komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego procedowane są również dwa dokumenty dotyczące tej sprawy. Jeden raport dotyczy unijnego programu działań przeciwko homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a drugi raport dotyczy realizacji praw podstawowych i w nim również mowa jest o homofobii, związkach partnerskich, małżeństwach homoseksualnych. Na razie oba te dokumenty są w fazie prac w komisji. Jest jeszcze szansa na zmianę ich formy i składanie poprawek. Widać, że mamy wielką ofensywę ideową. Ona zmierza nie do nie dyskryminowania mniejszości seksualnych – bo takiej dyskryminacji w Europie nigdzie nie ma – chodzi o to, by te grupy były uprzywilejowane. To jest bardzo wyraźne.

Opracowanie Maryla blogmedia24.pl 

Źródło: http://blogmedia24.pl/node/65314 , 2/11/2013

POLISH CLUB ONLINE, 2013.11.03

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek